Keltų tradicijose mirtis siejama su Halloweenu, kai sakoma, jog Didžioji Motina kviečia savo vaikus namo. Vienas iš Didingosios mamos įvaizdžių yra moteris skalbianti drabužius prie fiordo. Tu klausi, kieno drabužius ji skalbia, o ji sako, kad tavo. Su baime tu klausi jos, ar laikas tau mirti. Šypsodamasi ji atsako, kad ji, tavo skalbinių skalbti dar nebaigė, bet, kai tavo valanda išmuš, per šiuos vandenis ji palydės tave į rojų. Žinodamas, kad ji tau padės pereiti, tu jautiesi gerai.

Atsakyti į klausimus geriausiai gali artimieji. Kas liečia visuomeninius reikalus, dėl kurių nėra siekiama asmeninė nauda, klausti galima, bet vėl gi likimo tikrinti nereikėtų, žmogaus sprendimas gali keisti linijas, net jeigu jos atrodo jau ir suformuotos pagalba dangaus. Esmė yra pakeisti o ne sužinoti.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account