Beprotybė yra daryti tą patį kaip ir visada, tačiau laukti kitokių rezultatų.

"Kas išlaiko savo protus didžiąjame vienybės paveiksle, pasaulis ateis pas juos... saugiai, vienybėje ir taikoje". Lao Tzu (604-531 pr.kr)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account