Keltų šamanams pirmykščio miško vaizdas suteikia mūsų apgyvendinto pasaulio metaforą. Šamanas savo vaizduotėje per jį eina, kad įgytų žinių, kurios galėtų būti pritaikytos einant per gyvenimą. Įsivaizduok save stovintį priešistoriniame miške, vietoje, kur susikerta keletas kelių. Esi neužtikrintas kuriuo keliu eiti. Pašauk miško dvasią parodyti tau tikrąjį kelią. Dabar ženk pirmuosius žingsnius tikruoju keliu savo vaizduotėje, ir tik po to realybėje.

Aš džiaugiuosi dvasia, kuri yra nekintanti. Aš laimingas būdamas nepriklausomas nuo materialaus pasaulio.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account