Susidraugausiu su savimi be jokio šiurkštumo. Suprasiu tiesą apie save nesvarbu, kokia ta tiesa bus.

Tu neįeisi į rojų, kol neįgausi tikėjimo, o tu negali turėti tikėjimo, kol jūs mylėsite vienas kitą. Atjausk tuos, kuriuos matai,ir tie, kurių nematai, atjaus tave.
Hadit (7 amžius)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account