Situacijose pakeistas požiūris gali padėti išspręsti atsiradusias problemas. Pirmiausia minties akyje išvysk visą situaciją detalizuotą. Tuomet pakeisk savo požiūrį, suliejant antro plano dalykus su svarbiausiais ir atvirkščiai. Kaip tai pakeičia tavo situacijos suvokimą? Dar kitas būdas, įsivaizduok situaciją visiškai kitoje šviesoje, iš kito kampo, ar iš kito žmogaus požiūrio.

DNR yra kompleksinė molekulė talpinanti genetinę informaciją reikalingą statyti, kontroliuoti ir išlaikyti gyvą organizmą. Ji randama visose gyvose ląstelėse ir yra gyvenimo projektas. DNR sudaro dviguba spiralė – forma kaip susuktos kopėčios. Mintyse pradėk lipti. Ant pirmo laiptelio pajausk ryšį su savo tėvais, iš kurių kiekvienas perdavė tau pusę savo DNR. Ant kito laiptelio pajausk ryšį su savo seneliais ir ant kito – su proseneliais. Šitokiu būdu atsek savo šaknis per savo protėvius ir taip iki pirmųjų žmonių. Pajausk tęstinumą laike ir ryšį su kiekvienu žemėje.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account