Mistinė būtybė sfinksas turi žmogaus, liūto, erelio ir jaučio bruožų. Senieji Egiptiečiai statė sfinksų statulas šalia šventų vietų  saugumo sumetimais. Įsivaizduok sfinksą susidedantį iš 4 gyvūnų, kurių bruožai tau imponuoja gyvenime. Prisimink savąjį sfinksą, kai jautiesi nesaugus.

Dievas turi dvi buveines: vieną danguje, kitą švelnioje ir dėkingoje širdyje.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account