Užjausti kitus dėl jų silpnybių, mes turime atpažinti ir užjausti gailestį mūsų silpnybėms.

Padėka yra teigiamos energijos iškrova, kuri kaip atsaką sužadina teigiamos energijos antplūdį. Šios dviejų krypčių palaimos ir padėkos yra laimingo gyvenimo pusiausvyra. Mes turime būti dėkingi už tūkstantį palaimų, mažų ar didelių.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account