Atsižvelgimas į problemas iš platesnio požiūrio, gali paversti jas lengviau pakeliamas. Įsivaizduok skrydį su raketa aplink Žemę. Palydovai siunčia vaizdus iš visos planetos: fermeriai kuliantys grūdus Kanadoje, besibraunantys per gatves Tokijuje miesto darbininkai; drambliai keliaujantys skersai Afrikos lygumas. Bežiūrint į šiuos įvykius, tavo rūpesčiai mažėja, pastebint jų nereikšmingumą globalioje perspektyvoje.

Mes vaikštome tarp kitų su vaistais, kurie išgydo daug ligų, tai kodėl mes ne dažnai naudojamės? Ką mes turime daryti? Tik pasakyti: „Aš neteisus. Atsiprašau. Prašau atleisk man.“

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account