Kiekvienas žolės lapelis turi savo angelą, kuris nutupia ant jo ir šnibžda. 

Draugystė lekia per pasaulį nešdama mums visiems kvietimus atsibusti ir džiūgauti.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account