Keltų šamanams pirmykščio miško vaizdas suteikia mūsų apgyvendinto pasaulio metaforą. Šamanas savo vaizduotėje per jį eina, kad įgytų žinių, kurios galėtų būti pritaikytos einant per gyvenimą. Įsivaizduok save stovintį priešistoriniame miške, vietoje, kur susikerta keletas kelių. Esi neužtikrintas kuriuo keliu eiti. Pašauk miško dvasią parodyti tau tikrąjį kelią. Dabar ženk pirmuosius žingsnius tikruoju keliu savo vaizduotėje, ir tik po to realybėje.

Graikų mitologijoje aprašyta, kaip Hades, lordas požemių karalystės, pagrobė  Persphone, ir kaip jos motina Demeter bando išgelbėti dukrą iš nelaisvės. Šis pasakojimas atskleidžia dilemą, su kuria susiduria daugelis tėvų, kai jų vaikai išeina iš namų. Nors jie stengiasi apsaugoti vaikus nuo pavojų, bet tėvų pareiga yra leisti patirti, ką jiems lemia likimas, kuris pilnas pavojų, bet daug gyvenimiškos patirties.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account