Nuolankumas pripažįsta mūsų vietą, kaip didesnės visumos dalį. Kad padidintumei viso šito įsisavinimą, užmerk akis ir kelias minutes praleisk meldžiantis, prašyk atviresnio ryšio su visuotine dvasia. Prisitaikyti prie pakeitimų meldimuisi panaudok nuolankią poziciją, klūpomis ir palenkta žemyn galva, rankas sudėjus priešais save.

Liūliuodama kūdikį ant rankų, švelniai nužvelk mažą kūnelį ir pamąstyk, kuo esate panašūs ir kuo skirtingi. Pamąstyk apie ateities kelionę kartu, kurioje pažinsit vienas kitą ir pasaulį.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account