Fortūna yra daug išradingesnė, negu mūsų pačių fantazija. Nėra jokio tikslo naudoti mūsų racionaliuosius protus galimybių kombinacijoms apskaičiuoti. Leisk ateičiai būti apsigaubusiai šydu ir stebinti mus. Arba nuramink protą ir širdies turinį, ir klausykis nuojautos dūžių.

Nuoširdi malda yra viso gėrio šaltinis, atgaivinanti sielą lyg sodas.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account