Nedžiūgauk, kai tave giria, neliūdėk, kai tave kaltina, bet žinok savo vertybes ir galias. Tai yra tobulybės bruožai.

Suteik mintims galimybę nurimti. Tada protas prašviesės ir taps panašus į ramų vandens telkinį miške.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account