Nuolankumas pripažįsta mūsų vietą, kaip didesnės visumos dalį. Kad padidintumei viso šito įsisavinimą, užmerk akis ir kelias minutes praleisk meldžiantis, prašyk atviresnio ryšio su visuotine dvasia. Prisitaikyti prie pakeitimų meldimuisi panaudok nuolankią poziciją, klūpomis ir palenkta žemyn galva, rankas sudėjus priešais save.

Perlai neguli ant kranto. Jeigu nori perlų, nerk į vandenį.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account