Buda teigė, kad kai kurie žmonės gyvendami įgauna išminties, kiti prisirenka akmenų, o kiti nieko. Kad įgautum patirties, privalai eiti savo taku. Jeigu tu visiškai pasikliauji protingais mokytojais, jų išmintis gali sužlugdyti jus kaip akmenys tavo kišenėse ir užtverti tau kelią.

Didžiuokis ne tik savais pasiekimais. Gali patirti didžiulį malonumą, džiaugdamiesi kitų pasiekimais. Nesvarbu, ar jie tavo darugai, šeima, pažįstami arba net jeigu tu tų žmonių net nepažįsti. Apmąstyk kai kuriuos pasiekimus, apie kuriuos neseniai girdėjai. Ko gali pasimokyti iš jų? Stenkis pasisemti jėgos, drąsos ir motyvacijos iš šių pavyzdžių, kad galėtum artėti prie savo tikslų įgyvendinimo.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account