Kiekvienas gamtos elementas turi savybes, kurios atspindi dvasios savybes. Medituok ties kiekvienu elementu, kurios primintų tavo dvasines savybes. Oras yra susietas su skaistumu, ryšiu ir nematoma gyvenimo jėga.

Pasak Pagano, tikėjimas pilnatimi yra laikas, kai atnaujinamos jėgos ir ruošiamasi naujoms rizikoms.Kad tai pasiektum, medituok per pilnatį. Leisk spindinčiam baltam diskui užpildyti tavo sąmonę. Įsivaizduok, kad balta šviesa suteikia tau jėgos ir energijos.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account