Pasaulis yra toks, kokį tu jį įsivaizduoji. Šamanų patarlė

Pasak mito keltų šamanai naudodavo šventas šakeles su sidabriniais varpeliais atidarant duris iš materalaus pasaulio į dvasinį. Užsimerk ir įsivaizduok, kad girdi sidabrinių varpelių muziką. Artėdamas link garso, tu pamatai vartus iš dviejų žydinčių medžių. Praėjęs, atsirandi kitame pasaulyje. Priekyje vartų sargas stato katilą ant ugnies. Sergėtojas įpila į taurę skysčio iš katilo, paduoda tau. Aštrus gėrimas atnaujina jėgas. Sergėtojas liepia jums sugrįžti, kai tik tau reikės, primindamas klausytis sidabrinių varpelių. Sugrįžti  pro vartus ir atsimerki. Jautiesi gyvybingas ir pilnas energijos.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account