„Aš manau drąsesnis tas, kuris nugali savo troškimus negu kuris nugali priešus; sunkiausia įveikti save.“

Kai mes stengiamės visada būti geri, dvasinis grožis persismelkia į mūsų širdis kaip laukinių gėlių kvapas tarp žolių.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account