Taip kaip mama,  kai jo vieninteliam vaikui iškyla grėsmė, stebės savo vaiką, taip mes beribiu protu ir gera valia stebėkime visą pasaulį.

 „Aš manau drąsesnis tas, kuris nugali savo troškimus negu kuris nugali priešus; sunkiausia įveikti save.“

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account