Kiekviena šios žemės dalis yra šventa žmonėms. Kiekvienas spindintis pušies spyglys, kiekvienas smėlėtas krantas, kiekviena migla tamsioje girioje, kiekvienas valantis ir dūzgiantis vabzdys yra šventas žmonių mintyse ir patirtyse.

Mes visi kuriame priklausomybes. Kuomet jas suvaldome, praturtėja mūsų pasaulietinė patirtis. Mes manėme kad matėme vaivorykštę. Nematėm. Matėme juodai baltam vaizde. Tik dabar, be jokių priklausomybių, pasaulį regime visu didingumu.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account