Lengviau pasipriešinti pradžioje negu pabaigoje.

Kartais jaučiamės lyg nežinomos jėgos nešami. Ši vizualizacija padeda įsisąmoninti pasąmoningai ateinančias motyvacijas. Įsivaizduok, kad esi gilių jūrų naras, pasinardinęs į jūros gilumas. Toli tamsoje matyti laivo nuolaužų kontūrai. Per liuką plauki į laivo griaučius. Vieno kampo skrynioje matai spindintį varinį raktą. Tu pasuki jį ir skrynia atsidaro. Kas guli viduje? Ką tau tai pasako apie tavo varomuosius impulsus.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account