Sėdėk ramiai užsimerkęs. Įsivaizduok kokį nors gamtos reiškinį, pvz.., paukštį, medį, krioklį ar uolą. Tapk tuo daiktu vaizduotėje. Pajausk jo buvimą: įsivaizduok jo kūną, įsijausk į jo gyvenimą. Kaip su juo elgiasi žmonės? Kas jam patinka? Kokią išmintį- perspėjimus jis mums teikia? Atidėk atsakymus vėlesniam laikui.

Nuolankumas pripažįsta mūsų vietą, kaip didesnės visumos dalį. Kad padidintumei viso šito įsisavinimą, užmerk akis ir kelias minutes praleisk meldžiantis, prašyk atviresnio ryšio su visuotine dvasia. Prisitaikyti prie pakeitimų meldimuisi panaudok nuolankią poziciją, klūpomis ir palenkta žemyn galva, rankas sudėjus priešais save.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account