Iš visų žemės muzikos rūšių, kuri pasiekia dangų, tikras yra mylinčios širdies plakimas. Henry Ward Beecher (1813-87)

Iš dvasinio požiūrio, sunkumai su kuriais susiduriame tarnauja mūsų sąmonės praplėtimui. Kuomet problemos yra matomos šioje šviesoje, mes jaučiamės atlaidesni neigiamų įvykių kaltininkams – jie paprasčiausiai yra žinios nešėjai, kurie veikia pagal daug didingesnį planą.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account