Be abejonės, žmogus kažką garbins. Mes galime pagalvoti, jog mūsų duoklė yra sumokama tamsiose mūsų širdies nišose, paslaptyje, bet ji išlys. Tas, kuris valdo mūsų fantazijas ir mūsų mintis, sąlygos mūsų gyvenimus ir mūsų charakterį. To pasekoje reikalingas atsargumas, pasirenkant ką garbinti. Mes tampame tais, kuriuos garbiname.

Tavo gyvenimo kelionėje pasitaikys momentų, kuomet neramūs jausmai grasina tave nubloškimu nuo kurso. Tomis akimirkomis pasėdėk ramiai meditacijoje, išlik sąmoningas audros atžvilgiu. Stebėk negatyvių minčių ir jausmų bangas, kurios plaukia aplink tave. Priimk jų buvimą nei pastangas išvengti jų. Stebėdamas sūkurį, nesusiedamas minčių, tu judi į audros centrą – ramybę viduryje. Stebėk iš šio pranašesnio taško kaip audra palaipsniui rimsta, pakeista į mėlynus dangaus skliautus – neįtemptą mąstymą

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account