Aš stoju į kovą ir toliau nebyliai sėdžiu palapinėj, mano proto priešai vis sukyla ir į aklavietę prieš save patį pastato. Atrodo riteris didis Marsas 10 būste siekiąs joti geltonai žalia žeme ir drakonams galvas kapoti, praeities tėvai, stebėję laiko dangų, nepatenkinti, kuo virsta jų sūnūs. Bet ar jie galėjo užkirsti tam kelią, kas dar tik bus? O jeigu jie stebi šio gyvenimo dramą ir genuose sėdi? Kokia tai atsakomybė prieš juos? Ar lygios teisės dabar gyventi yra mano ir prieš tuos kurie dar gyvens?

Sosnovskio barštisYra lietuvoj toks invazinis augalas Sosnovskio barštis, skaitos, kad kenkėjas ir nuodingas, net ne vaistinis, "genetiškai modifikuotas" išvedimas ir auga Lietuvos žemėj prigijęs. Yra ir žmonės tokie, rodos, bendrai visi Lietuvoje gyvena, bet genuose kenkimas kitiems augalams juos uždominuojant, yra įrašytas. Vadinasi, botanikai ir gamtininkai siūlo tokius augalus naikinti ir taip atkurti balansą. O kaip atpažinti žmones, kurie kaip Sosnovskio barščiai, lyg dangoraižiai užgožia savo veikimu dangų, ar jie verti tokio pat naikinimo, jeigu dominavimas priešais kitus yra genuose jų? Bet pasakyti galima, jog jie renka į save naudingąsias medžiagas ir daleles bei visaip kitaip pritraukia investicijas ir darbo vietas mikro elementams, tačiau augalų įvairovė po jais jokia. Klausiu, ko nori protėviai ir ateities kartos? Kokia šios žemės priežiūra mums yra nuskirta? Kaip ją puoselėti ir į sekančius laikus nuo žmogaus rankos reikia pravesti?

Mėnulio užtemimasMėnulio užtemimas, kelis kartus metuose vykstantis reiškinys, kuomet Saulė ir Mėnulis stoja į opoziciją vienas priešais kitą, o jų tarpe atsiranda žemė. Taip vyksta kiekvieną mėnesį pilnaties metu, o užtemimas dar prideda svarbią detalę, jog mėnulio ekliptikos (judėjimo) lanko tolimiausi taškai (Rahu/Ketu) sudaro konjunkciją su Saule ir Mėnuliu. Tada viskas tampa tikslu, žemė užstoja Mėnuliui saulės šviesos gabalėlį ir įvyksta užtemimas. Kokios iš čia seka pasekmės? Kadangi gamtoje viskas dėsninga, tai staigus atspindimos šviesos ploto uždengimas šį kart pasireiškė staigiu temperatūros kritimu, o vėliau tokia stipriai atvėsinta atmosfera pritraukė dar daugiau karščio. Vis tik saulė tebėra konjunkcijoje su Marsu, tai gauname pasimėgauti šilta vasara. Taigi, šioks toks šviesos uždengimas gali sukurti sąlygas pritraukti jos dar daugiau. Svarbu, kad visi dalyviai veiktų išvien.

3

Štai uždengė Sosnovskio barštis pievoje augalus. Nedavė bujoti, prievos augalų įvairovė sunyko. Jeigu kitąmet jis pasitrauktų, kaip po pilnaties atsivertų lygios galimybės augalams keroti ir suklestėti, lyg truputį prašaldytoje dirvoje, kurioje buvo sudarytos sąlygos konkuruoti toliau visiems vienodai. Tačiau realybėje dangoraižiai vis auga ir nesitraukia. Į juos patekę mikroelementai džiaugiasi šiltomis vietelėmis, gera alga ir augina "Sosnovskio barščius", kurie apsunkina sąlygas augalų, o tai yra žmonių, veiklų įvairovei. Galbūt aš kuo nors neteisus taip sakydamas, o dangų režiantys pastatai tai kaip medžiai, labai naudingi tarsi oras, kurie ima, kas žmogui nebetinka ir atiduoda, kas labai naudinga. Bet ilgiau pagalvojus nelabai Medis dera prie dangoraižių įvaizdžio lyginant su augalais. Nors miške iš tiesų saulės mažiau ir pieva skurdesnė, tokia supanašėjusi, visur vienoda. Bet čia iš blogosios pusės ir tik apie dangų režiančius pastatus, kurie užstoja šviesą. Nors nieko prieš juos neturiu, tiesiog mes tokia tauta, kuri susitaiko su negandomis, nes į taiką linkusi, nors asmeniškai pykčio neteisybei daug, žinai kad reikia kovoti, bet neturi pjautuvo ir sasnovskių lauką gal kada kitą kartą eisi pjauti. O dar kai prisimeni, kad vienas yra šioks, kitas kitoks, viso tokie, niekam niekas nerūpi, tai už ką čia kovoti tada imi galvoti? Ir kas tas priešas pagrindinis, kurį nudėjęs jau pasieki kulminaciją? 

 

4

Taip norėčiau pasinerti į gylį išminties vandenų, kur kaip luitai sukibusi žemė akmenų, gal prieš milijonus metų susiformavusi, prie Kavarsko ties karjeru Kurklių. Ir prie Želvos važiuojant nuo Ukmergės į molėtus iškirsti Sosnovskio lauką. Gal tai būtų pakankama auka, konservatyviam žmogui, kuris išvyko gyventi svetur, surasti jėgų savo sėslumą perkelti į Lietuvą. Kaip jos paprastumą, konkurencingu kalnams ir vandenynų jūroms paverst, senųjų civilizacijų architektūroms? Kaip nukirsti tuos minties galus, kurie sodina į darbo ar kelionių lėktuvus, savo krašto neatradus, nes pripažino jau protas, jog užstojo dangų slibinai, ir neaišku, kurią galvą nukirsti turi, kad vietoje jos pieva bujotų? 
Mėnulis užtemo Vandenyje, Saulė buvo Liūte ir turėsime Saulės užtemimą Liūte-Mergelėje. Fiksuotos ašies užtemimai. Daug nemoralizuosiu, kaip ten kas veikia viduje, skatinant patirti perversmą, dalį emocijų pridengiant. Tuomet kažkas kyla iš pasąmonės gelmių, skatina permainas ar nusistovėjusios tvarkos metamorfozę. Tai metas, kuomet leidžiamasi į gylį, ieškant prasmės savo veikime dėl kitų, kaip tikslingiau pasiekti žmones ir nuo savęs prisidėti. Šis Mėnulis, tai Vandenio laiptai, paskutiniuosiuose laipsniuose pasisemti išminties, kad būtų galima pilnai pasinerti į atradimus fantazijoje. Saulės Liūte užtemimas kalba apie vaikus ateities, kokie pasirodymai užtemo - tema pradedama nagrinėti ir kaip toksai žaismas darbu pritemusioj sąmonėj gali imti šviesti. Taigi, pirma Mėnulis Vandenyje pasisemia konjunkcijoje su Ketu protėvių karminės patirties ir neša ją Saulei Liūte, kurioje žemė stebi pritamsėjimu ėjimą gilyn. Nuolatinis švietimas staiga aprimsta ir priima Mėnulio atneštą pokyčių indo paketą. Tuomet Saulė paskutiniuose Liūto laipsniuose, karališkai bei išdidžiai rizikuojanti paslysti ant puikybės nuošliaužų, ims skleisti iš opozicijos urnos atneštą supratimą, kaip reikia ugdyti visuomenę ir vaikus. Be abejo tai pertvarkų aktyvus laikotarpis, kol jau kitais metais turėsime naują užtemimą su tolimesniems etapams reikalinga išmintimi.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account