Lilith

  Lilit, tokia kokią žinome, nėra itin vedybinio tipo. ir bet kur ji tik apsistoja, jos įtaka veikia priešingai papročių grūdams, ir dažnai sukuria problemas ir chaosą bet kam, kas tik siekia meilės vardu komforto, stabilumo ir saugumo. Lilit tai meilė laukinei daliai mumyse, fatalistinės žmonijos būtybės, kurios spyriojasi ir kartais yra persekiojami dėl šeimyninių vertybių tarškinimo per kietus narvus. Lilit tai ne žmona; ji meilužė, kita moteris, raganah, suviliotoja, senė ir orakulė. 

  Lilit Aspektai
  Gimimo diagramoje randami aspektai tarp juodojo mėnulio Lilit ir planetų bei kitų taškų, gali nusakyti energijų dinamiškumą asmens energetiniame lauke. Vienas iš būdų pažvelgti į į aspektus kaip vykstantį pokalbį tarp dviejų energijų žmogaus pasąmonėje ir energetinėje sistemoje.

  Saulė
  Lilit-Saulės aspektai nurodo į besivystantį gyvybingą ego, įdėtą natūralios gamtos, kuris egzistuoja tiek kūne tiek aplinkiniame pasaulyje. Šiems žmonėms reikia išmokti suvaldyti audringumą, kuris gali atnešti tiktai širdgėlą. Kuomet imsite dirbti su ja kryptingai, išmoksite su savybėmis susidoroti ir tapti visumoje pilnaverčiais. 
  Asmenybės nesuderinamumas, autoritetingas nepalenkiamumas, prideda patikimų savybių.

  Mėnulis
  Lilit-Mėnulio  aspektai nurodo, kad emocijos yra įpainiotos į vidinius dialogus su nesuvaldomu, natūraliu moteriškumu arba asmenyje esančiu audringumu. Tai gali privesti iki nuotaikų kaitos, arba suteikti nuolatinio nepagrįsto niūrumo , arba imti gyventi pagal įmanomas žmogui emocines galimybes tiesiog pilnu spektru net užsidarius namie.
  Sutrikęs emocinis išsireiškimas, stiprūs, intuityvūs pajautimo įgūdžiai.

  Merkurijus
  Su šiais aspektais protas ir minčių procesai bendrauja su vidiniu audringumu ir instinktais. Šiems žmonėms reikia išmokti leisti instinktams vesti jų protus ir smalsumą, ir žinoma leisti savo protams pasimokyti kaip galima funkcionuoti, elgtis unikaliu, elastingu būdu. Gilūs ir neįtikėtini suvokimo lygmenys ir jutiminės atsiveriančios galios, kurios leidžia Lilit paveikti jų protus. 
  Matomos kliūtys apdorojant faktus ir skaičius, ypač kūrybingi protai ir geri komediantai.

  Venera
  Venera-Lilit aspektai atveria asmeniui poreikį mokytis santykių, vertybių, išteklių ir pinigų temomis, ypač pasitikint savo instinktais. Žmonės gali atrodyti geri popieriuje, tačiau jeigu jie neužsiuodžia teisingai, pamirškite juos! Tai yra kritiškas aspektas, leidžiantis pajausti pagrindą, kurie žmonės, jų veikla, galimybės ir pasirinkimai yra teisingi.
  Progresyvumas ir prisirišimų sutrikimas, kūrybingas santykių panaudojimas, santykių padėties akivaizdumas. 

  Marsas
  Lilit-Marso aspektų temos sukasi apie sąmoningą valią ir asmens troškimus prisiliesti prie savo audringosios pusės. Ir be Lilit Marsas yra pakankamai instinktyvus, tad šiame derinyje užduotimi tampa užtikrinimas, kad Marso reakcija netaptų  refleksinė, tačiau susiderintų su tuo, kas judant į priekį žmogui būtų geriausia. Lilit suteikia natūralaus pasaulio išmintį, judėti kartu su apsukriomis energijomis.
  Nestabilūs didelės energijos šablonai, kontrolė, atkaklios ir tiesioginės konfrontacijos.

  Jupiteris
  Ribotas nerimavimas, išankstinis nusistatymas ir motyvacija kurti mokomuosius metodus.

  Saturnas
  Saturnas-Lilit nurodo, kad asmens brandumas ir struktūrinis funkcionavimas išmokstamas  per nekontroliuojamą, instinktyvvią ir audringą Lilit. Bet koks kietumas, kuris asmeniui nepasitarnauja būti visuose lygmenyse vienu metu, turi būti atšauktas tam, kad galėtų prasiveržti Lilit pirminė išmintis. Šiame derinyje Lilit išreiškia poreikį mokytis ir iš Saturno, kad struktūra ir stabilus pagrindas galėtų puikiai padėti jos gerbūviui. Lilit laukinė dvasia atvers plūstamąsias ir laisvę ribojančias temas, pasireikš griežtas autoritetas, asmuo turės pasenusių žmonių ir invalidų slaugytojo savybių.
   
  Chironas

  Lilit-Chirono aspektai paleidžia asmens energetines antenas į pokalbius, sukurdami poreikį sietis su natūraliuoju pasauliu tampant sąsaja jam. Daugybė emocinio reaktyvumo gali tapti šio aspekto rezultatu, jeigu asmuo jaučia iš kitų žmonių grėsmę. Reikia, jog visi galimi žmonių išsireiškimai būtų leidžiami elementariai ir pagarbiai, tačiau žmogus turi atvesti juos iki teisingų situacijų ir patirties, paremtos pasitikėjimu instinktais ir pačiu kūnu.

  Uranas
  Urano-Lilit aspektai atveria poreikį būti laisvam ir audringam."Neapribokite manęs" arba "Neterorizuokite mane". Urano originalumas gali pamokyti Lilit nepasitarnaujančias situacijas palikti užnugaryje,ir tai gali pamokyti Uraną sugrįžti į kūną ir neužstrigti galvoje, pernelyg didelis atsiribojimas ir objektyvumas galų gale veda prie atsijungimo.
  Nesusaistomi aiškiaregystės impulsai, "pašėlimas", kūrybinė anarchija ir nelankstus individualizmas.

  Neptūnas
  Neptūno-Lilit aspektai nurodo vidinius dialogus tarp pasidavimo funkcionalumui ir vidinio audringumo. Susijungimas su natūralumu yra pagrindinis įrankis kiekvienam archetipui, taigi žmonės turintys šį aspektą turi išeiti pasėdėti ant akmenų, pabūti apsikabinę medžius ir pabendrauti su gyvūnais bei kitomis gamtos formomis. Tokiu būdu bus gaunama dauguma informacijos, kuri padės išlikti sąmoningiems.
  Pasimetę, Šizoidiniai tipai, įgyvendintojai, ne asmeninių pozicijų laikytojai, aukos ir parodistai, abstrakcijų kūrėjai.
   

  Plutonas
  Lilit-Plutono aspektai tampa siekiu išsiaiškinti, kas ir kuomet yra stiprus. Žmoguje Plutonui reikia nuoširdumo ir Tiesos, tačiau Lilit siekia autonomijos, lygybės ir pagarbos. Plutonas gali pasimokyti kaip pagerbti praeinančius ir besikeičiančius natūralaus pasaulio ritmus, tad Lilit gali pasimokyti iš Plutono kaip prisilaikyti savų ginklų, kuomet ryžtingumas ir nutarimai yra reikalingi. Abu yra ir gali būti stiprūs, jeigu audringumas esantis žmoguje yra atpažįstamas ir įvertinamas.
  Galimi pasireiškimai:
  Drama ir intensyvumas, destruktyvus apsėdimas, valdingumas ir vidinis kitų sielų supratimas. 
  Ascendantas -Descendantas

  Lilit ir horizonto aspektas sako, kad santykiai ir savęs apibrėžimas asmenyje neša Lilit temas. Kitiems bus išreiškiamas poreikis būti išrinktiems per atsivėrimo procesą ir pasitikėjimą instinktyviu veikimu. Jei tai nėra kibių santykių temos, šis derinys gali suteikti asmeniui troškimą pasitraukti nuo neveikiančių situacijų.  Jeigu yra matyti šio šablono bruožų, patikrinkite kaip ir kodėl veiksmui parenkami žmonės.

  Vidurinysis dangus - Nadir
  Lilit turinti aspektą su šiuo kampu, atneša poreikį žinoti ir gerbti audringumą viduje, namuose ir darbo aplinkoje. Instinktai ir vidinė, intuityvioji išmintis, reikalinga būti išreikšta, kuomet renkamas darbo būdas ir jo atlikimas, taip pat kaip tvarkomasi su šeima ar saugumu. Darbas ir namų santykiai gali paskatinti Lilit temas ir žmonėms su šiuo aspektu reikia pasitikėti savimi, kad būtų atlikti teisingi sprendimai, kaip subalansuoti namų ir darbo gyvenimą, nesvarbu kiek pastangų tai kainuotų.

  Node Mėnulio
  Lilit-Node aspektai nurodo, kad gyvybingų santykių kūrimas, kartu su natūraliuoju audringumu esančiu viduje, buvo daugybės gyvenimų pagrindinė tema. Šiems žmonėms reikia nusimesti kultūrines etiketes, kurios prilimpa prie tų, kurie gyvena pagal Lilit įtaką ir prisiminti tiesas apie žmones: mes esame motinos gamtos vaikai ir visi savyje turime nesuvaldomo audringumo,  visiems reikia susitaikyti su tuo, kokie iš tiesų esame.

  Avinas

  Lilit Avine yra seksualiai nemoralus, begėdiškas, savanaudiškai išnaudojantis savo kūną aspektas.  Egzotiniai šokiai, pornografija ir kitos nepadorios veiklos, kurios atskleidžia jos nuogumą jai labai tinka.  Ji rodo įvairias viliones.  Ji kenčia nuo pagarbos temų, ir jai reikia būti garbinamai dėl jos fizinės formos.  Lilit Avine pajungia save į neapsakomą nepagarbą ir degradaciją.  Ji slepia savo lyderio ypatybes, rinkdamasi rodyti savo pagrindiniuosius instinktus.  Ji yra žiauri ir nuleidinėjanti kraują tvarkydamasi su meilužiais.  Ji yra audra, aukščiausio taško karas ir pyktis aplink ją.  Ji yra linkusi į vaikišką temperamentą ir melaginga.  Kaip motina, ji įnikusi į save ir pikta, naudojasi fizinėmis bausmėmis kad įskiepitų disciplinos savo vaikams.  Ji įrodo esanti pavojinga ir netgi pragariška savo meilužiams. Kaip šeimininkė ir numylėtinė, ji atlieka namų niokotojos vaidmenį, mesdamasi į niekus, tam kad gautų tai, ko ji nori. 

  Pažeista Lilit Vėžyje. Vėžio Lilit yra nelaimingas išsidėstymas, nurodantis į paslėptas emocijas sukabintas su traumuota vaikystės patirtimi, kurios trūkinėdamos iškyla paviršiun kaip negyvybingi emociniai protrūkiai.  Šioje pozicijoje ankstyvoje vaikystėje galima seksualinė prievarta.  Lilit savanaudiškai išnaudoja kitų žmonių jausmus savo paties labui.  Jos tariama nekaltybė vilioja potencialius meilužius.  Kaip motina, ji yra vaikiška, ir vaikai turi ją prižiūrėti.  Ji gali neigti jų ankstyvos vaikystės poreikius, kadangi jie yra užsiėmę rūpindamiesi jos poreikiais. Per gimdymą ji gali turėti problemų, gali būti nevaisinga arba kiti žmonės gali tarnauti kaip tėvų pavaduotojai.  Jeigu ji negalės priimti nepagražintų vaikų reikalų, tai sukels jai smarkų emocinį maištą.  Ankstyvosios vaikystės namai yra gausiai aptraukti paslaptimis. Kaip meilužė, ji sužeidžia kitus emociškai, naudodamasi savo vaikais kaip marionetėmis.  Kaip namų šeimyninkė ji vaidina auką, išreikšdama save virš visko šaukdama pagalbos.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account