Juno


  Juno
  Taigi, jūs čia susidarysite nuomonę, kokio partnerio jums reikia. Tačiau kas, jeigu būsto pozicija, ženklo išsidėstymas ir aspektai atrodo priešingi? Peržvelkime keletą pavyzdžių. Tarkime jūsų Juno yra Svarstyklėse (poreikis žavaus ir artistiško partnerio), tačiau yra 5 būste (vaikai, kūrybingumas ir linksmi žaidimai), jūs būsite linkę žavaus partnerio poreikiui, su kuriuo būtų linksma. Vaikai taipogi priimami svarbioje vietoje. Kas jeigu Juno 10 būste? Jums vistiek reikalingas žavus partneris, tiesiog linksmybės nėra tai ko siekiate. Šis žavus partneris turėtų padėti jums karjeroje. Kaip dėl Juno Skorpione 5 būste, poreikis linksmybėms ir žaidimams išliktų, tačiau partneris yra smarkus ir audringas. Žinoma seksualiniai santykiai čia tampa padidinto svarbumo. Pažaiskite su įvairiais pavyzdžiais, pamaišykite ir paderinkite, pažiūrėkite kokių išvadų prieisite. Maišymo praktika ir žaismingumas yra geriausias budas mokantis bet ko, įtraukiant ir astrologiją.

  Saulė-Juno: Juno asmuo įsipareigos Saulės asmeniui egoistišku būdu.
  Nesvarbu kokioje bėdoje esate, jie visuomet bus jums už nugaros.
   
  Mėnulis-Juno: įsipareigoja emociškai.
  Kuomet esate liūdni ar depresijoje, jie taps pečiu ant kurio galėsite išsiverkti.
   
  Merkurijus-Juno: įsipareigoja bendravimu. 
  Kažkas, kuo visuomet gali pasikliauti išsikalbant.
   
  Venera-Juno: Įsipareigoja romantiškuoju būdu.
  Jeigu ir nesate partnerystėje, vienas su kitu būsite ypač flitruojantys.
   
  Mars-Juno: įsipareigoja "seksualiuoju" būdu.
  Vėlgi, jeigu nesate partnerystėje, tačiau turite seksualinių saitų, tai nebus vienos nakties nuotykis - be Marso stereotipų esant tiesiog seksualine planeta, aktyviame lygmenyje galbūt jie taps geri komandos nariai sporte?
   
  Jupiteris-Juno: Sielos draugas aspektas įsipareigojantis legaliems suvaržymams (vedyboms)
   
  Saturn-Juno: įsipareigojimas bet kokiai baigčiai.
  Juno horoskope duoda gerus rodiklius apie partnerį tinkantį vedyboms, kurio mums reikia ir kurį gausime. Ne partneris, kurio mes galvojame kad norime (šie yra valdomi Veneros ir Marso), bet tie, kurių mums reikia ir su kuriais iš tiesų užbaigiame ir liekame. Pažvelkime tiesiai šviesiai, prieš tai, kai imsimės Juno asmeniniuose horoskopuose. Venera ir Marsas parodo, ką mes manome esant idealiu Vyru ir Moterimi. Penktasis būstas apibūdina žmonių tipą, su kuriais mes stengiamės romantiškai įsipainioti. Septintasis būstas nurodo mums, koks asmuo pirmosios santuokos partneris bus (ir 9 būstas apibūdina antrūjų vedybų partnerius, jei tokios bus) Juno dirba daugiau pagrindiniame lygmenyje. 
   
  Juno in the Signs:
   
  Juno Avine: Jūsų partneris bus linkęs būti liepsnojantis, agresyvus, pernelyg atkaklus, ir aktyvus. Žolė po jų kojomis neauga. 
   
  Juno in Taurus: Solid, stable, and of course stubborn describes this partner. 
   
  Juno in Gemini: You should never marry a silent type. Talk, talk, and more talk in a partner is what you need. It also helps if they are versatile and clever.
   
  Juno Vežyje: Jums reikia jautraus, globėjiško partnerio. Rūpestingo. Jei Juno turi pernelyg daug stresinių aspektų, jūs turėsite pasirūpinti jais, ir jie inkš ir skųsis amžinai.
   
  Juno in Leo: No, your partner does not have to be in show business, but they will tend to have showy qualities, be creative, or be very playful.
   
  On the other hand, they may be arrogant, bossy childlike, or immature, especially if Juno makes some stress aspects. In any case, give up any idea of attracting a shy, retiring type.
   
  Juno in Virgo: You need a partner who is efficient, works hard, and watches out for your health. All right, so they may be a little critical at times (or at all times), especially if your Juno has stress aspects (the square, opposition, and some conjunctions).
   
  Juno Svarstyklėse: Jums reikia žavaus partnerio, socialiai aktyvaus, ir su geru meniniu pajautimu. 
   
  Juno in Scorpio: The need is for a partner who is intense, strong, and a bit secretive. They definitely must be good in bed.
   
   
  Juno in Sagittarius: The partner will tend to come from an entirely different background and may even be a foreigner. Even if the partner is not a Sagittarian, they may have Sagittarian traits.
  They may be involved in higher education or take frequent long trips, and they may talk a lot and listen only a little (if at all).
   
   
   
  Juno Ožiaragyje: Jums reikia praktiško partnerio, kuris yra geras organizuotojas ir gali padėti jums biznyje. Nesitikėkite iš jų, kad rodys emocijas.
   
  Juno in Aquarius: You need a partner that's - well - different. They may be a genius, eccentric, or just plain insane (maybe all of the above). It may be the partnership that is different. Aquarius is a sign that is fanatic about independence and having enough space. A bi-costal marriage where the two people spend a good deal of time apart is a good situation for the Pallas in Aquarius individual.
   
  Juno in Pisces: This one may be satisfied with an imaginary partner! If they happen to be married to (or living with) a real person, then they can use imagination to eliminate the partner's shortcomings and add virtues to taste. Please be careful not to marry someone because you feel sorry for them or want to "save" them.
   
   
  Juno in the Houses:
   
  Juno in the 1st House: The 1st house is you, how you approach the world. Juno placed here can make being a partner the centerpiece of your life. Juno in the first house can also give you an air of innocence, something like a newborn child. This is especially true if Juno is within 10 degrees of the Ascendant and in the same sign.
   
  Juno in the 2nd House: This is the house of money, possessions, and one's sense of self-worth. Marriage will likely bring an increase in the sense of self worth. They could also seek to get married to improve their sense of self worth, but of course that seldom works. In this case, they usually don't pick the best partner. They will tend to stay even in a bad marriage because divorce for them could be devastating. They could also marry for money or regard their marriage partner as a possession. On the other hand, they may literally be married to their possessions, spending most of their time accumulating more and more.
   
  Juno in the 3rd House: Communication will tend to be an especially important here, and marriage or partnership will tend to improve the communications ability of anyone with this placement, especially if there are harmonious aspects to Juno (sextile and trine). Stressful aspects on the other hand (square and opposition) could indicate that the marriage can reduce communications ability.
   
  Juno in the 4th House: This person can be married to their home. Juno in the 4th house can also indicate a need for a partner who is attached to the domestic environment. Another possibility is that you become more of a domestic type after marriage.
   
  Juno in the 5th House: Marriage tends to improve creativity with this placement. The partner would also tend to be a creative person, or good with children, sports, games, and hobbies. If afflicted, watch out. They may act like a child themselves and want to play all the time instead of work. 
   
  Juno 6 būste: Šis asmuo gali būti vedęs savo darbą. Jie labiau yra linkę vesti bendradarbius! Ypač dažnai, kaip bebūtų, Juno šeštame būste rodo partnerio poreikį, su kuriuo galima kartu dirbti. jeigu yra stresinių aspektų (kvadratūros ar opozicijos, arba žalingos konjunkcijos) tuomet partnerystė ir darbas gerai nederės. Tokiu atveju, arba jūs stengsitės paversti partnerį į tarną, arba jie tai stengsis padaryti su jumis. Siekite kokionors lygiavertiškumo, jei nenorite, kad partneriai su jumis išsiskirtų.
   
  Juno 7 Būste: Tai paprasčiausiai pakelia poreikį vedyboms ar partnerystei. Šie dalykai yra linkę tapti gyvenimo kertiniais akmenimis. 
   
  Juno in the 8th House: You need a Sex Machine for a partner. Since the 8th house rules the partner's possessions, well, they may regard you as a possession (especially if there are stress aspects). Marriage and partnership can also help you to reconstruct or transform yourself (whether you want to or not). 
   
  Juno 9 būste: Jums reikalingas partneris su kuriuo galite keliauti (ilgose kelionėse, ne trumpose) ir "filosofuoti." Partneris bus linkęs būti kažkas, kas gimęs už didelės distancijos nuo jūsų (net gi užsenietis) arba iš visiškai priešingos aplinkos.
   
  Juno in the 10th House: This placement of Juno can indicate marriage to the career. More likely, it will show that the partner will help you in your career and social standing. If there are stressful aspects to Juno, the partner may "help" you whether you want them to or not. Or you may not like the partner, but you feel you cannot get a divorce because either your career or social standing will suffer.
   
  Juno in the 11th House: Marriage to social activities is a possibility here. You could marry a friend, or become friends with the partner after marriage. The partner may be the one involved with organizations or social causes, or you could get involved with those things yourself after marriage.
   
  Juno in the 12th House: Watch out for this one. There is an increased chance that the first marriage (or business) partner can do you in, or even be an enemy. More likely, it is you who are doing yourself in by getting attracted to the wrong person. This will be especially true if there are stressful aspects to Juno or to the ruler of the 7th house. It could also work out that the partner is really a nice person, but is restricted in some way and requires your constant help.
   
  Juno Aspects:
   
  Juno in aspect to any planet can mean you will tend to attract a partner who has traits of the sign that planet rules. For instance, Juno aspecting Mars could attract you to an Aries type. 
   
  Juno Aspektai su Saule: Matyti tendencija traukianti įspūdingumą, dramatiškumą, Liūto tipo partnerius. Ir atvirkščiai, šis asmuo pats gali tapti įspūdingas ir  po vedybų dramatiškas. Harmoningas aspektas (konjunkcija, sextilis, ir trigonas) gali veikti panašiu būdu kaip Venera. Kažkokiame laipsnyje jie sukuria žavesį ir Socialinį grakštumą. Tačiau Juno eina ir toliau. Ji gali suteikti nekaltumo pojūtį. Mes mėgstame žmones turinčius Veneros ir Saulės konjunkciją, kadangi jie yra žavūs. Tie, kurių Juno turi Harmoningą aspektą su Saule yra mėgstami, kadangi yra patrauklūs. Stresiniai aspektai, kaip bebūtų, konfliktiniai ego atvejų su partneriais rodikliai. Dažnai tai yra didelės problemos gaunant ir laikantis partnerio. Daugybe atvejų, nematyti troškimo aplamai turėti partnerį. Demetra George jos puikioje knygoje "Asteroid Goddesses" cituoja Gloria Steinhem's, įžymų atsakymą į klausimą "Kodėl jūs niekuomet nevedėte?" Steinhem (kuri turi Saulės Avine kvadratūrą Juno Ožiaragyje) atsakė, "Nelaisvėje aš Nesiporuoju"
   
  Juno Aspects the Moon: The attraction will be to emotional and nurturing partners, and domestic types. At least they will tend to be nurturing with the harmonious aspects conjunction, sextile and trine. The stressful aspects (square and opposition) can indicate a clash between your emotional and partnership needs. You could get a partner who is over-emotional or whines a lot. Conversely, the partner could bring out those traits in you. 
   
  Juno Aspects Mercury: Well, your partner won't be quiet. Forget the silent type. Anyone who marries you will have to communicate, communicate, communicate. The harmonious aspects (conjunction, sextile and trine) indicate good communication between the two of you. It could also show that your ability to communicate improves with partnership. The stressful aspects (square and opposition) can indicate communication problems with partners. One of you may try to stifle the other here because you both want to talk at once.
   
  Juno aspektai su Venera: Potraukis turėti žavų partnerį su gerais artistiniais gabumais ir skoniu. Bent jau su harmoningais aspektais bus tiesa (konjunkcija, sekstilis ir trigonas). Stresiniai aspektai (kvadratūra ir opozicija) gali pritraukti tingų, vangų, ir neveiksnų partnerį. Draugystė taip pat gali atnešti šiuos bruožus ir į jus. Su stresiniais aspektais, bus polinkis į nesuderinamumą tarp jūsų partnerio poreikių (Juno) ir jūsų gabumų išreiškiant meilę ir simpatijas (Venra). Rezultate, jums gali būti sunku reikšti savo partneriui meilę (arba atvirkščiai) ir ieškotumėte, kur galėtumėte atlikti tai kitur. Metai atgal, buvo Tv programa "Mary Hartman, Mary Hartman" kuri reiškė satyrą muilo operoms. Marijos vyras mieste turėjo santykių su visomis kitomis moterimis ir buvo impotentu tiktais su ja.
   
  Juno Aspects Mars: Marriage and partnership will stir you to action. In fact, you may need a partner to be active at all. The partners you attract will tend to be active, assertive, and aggressive. Conversely, having a partner may bring out these traits in you. The stressful aspects (conjunction, square, and opposition) are indicators of arguments with partners. One of you may try to dominate the other. 
   
  Juno Aspects Jupiter: The partner will tend to be expansive optimistic, and "jovial" (jovial comes from Jove, Jupiter). Marriage and partnerships will also have an expansive effect on you. Yes, it can make you more optimistic. Watch out that it doesn't make you fat as well. At least this will be true for the harmonious aspects (conjunction, sextile and trine). The stressful aspects (square, and opposition) can attract an over-optimistic partner who is always expecting their "lucky break" to be right around the corner. There could also be a clash over religious or philosophical differences. The over-expansiveness could also apply to extra-marital affairs. If you have a stress aspect between Juno and Jupiter, either you or your partner might think that the "to have, hold, and love" part of the marriage vow means anyone whom you fancy at the moment.
   
  Juno Aspects Saturn: The partners will tend to be older (in spirit if not in actual years). With the harmonious aspects (sextile and trine) partners are likely to be solid, practical, and dependable, but, unless there are other indicators, don't expect them to be the life of the party. Conversely, partnership could bring out the solid, practical, and dependable side of you.The stressful aspects (conjunction, square, and opposition) may cause marriage to be delayed, or even denied. If you have this one, try not to get married before your first Saturn Return (which occurs around the age of twenty nine). Stressful aspects between Juno and Saturn can have a similar effect to Saturn placed in the 7th house. An early marriage (before the Saturn Return) will slowly decay until there is no affection left and the marriage collapses. Juno/Saturn stress aspects can also indicate someone who makes a bad marriage for "practical" reasons, such as security. They will also be prone to stay in a bad marriage to protest their social image, or because "a half a loaf is better than none." As if there is anything "practical" about having a bad marriage! These people have to learn to cut their losses and make a fresh start.
   
  Juno Aspects Uranus: If you have this combination in your horoscope (especially the stressful aspects, the conjunction, square, or opposition) I have a question for you. Let's say you walk into a room where there are twenty people, and nineteen of them are sane and normal, but the twentieth person either escaped from an insane asylum or just got off of a UFO, guess which one you would be most likely to marry? (Hint: it's not the first nineteen). Uranus always has to be Different. When Juno aspects Uranus, the partner or the partnership has to be different. With the harmonious aspects (sextile and trine) you don't get into as much trouble. The partner will tend to be independent, or very bright, or a bit odd. The partnership itself will likely be more "open" with each partner doing their own thing and going their own way. Uranus is fanatic about having enough of its own space. The stressful aspects can lead to several marriages. Elizabeth Taylor has Juno in Cancer square Uranus in Aries (Uranus is also in a close conjunction with Venus). Years ago, Julian Armistead gave a lecture on her chart. He had several of the press clippings that quoted her at the time of her marriages. Her first marriage to Nick Hilton: "I've never known it was possible to be this much in love. This is going to last forever." Her second marriage a couple of years later to Michael Wilding: "This time, it's the real thing. This is going to last forever." Her fifth marriage to - well who can keep track? "This time I mean it. It's the real thing." Juno in Cancer always wants it to last "forever" and Uranus always makes you think it's the "real thing." If you have a Juno/Uranus stress aspect, don't rush into marriage. And forget about having a partnership that is conventional. It would bore you to tears - and divorce. Make sure that you and your partner each has enough "space." It helps if one of you travels a lot (Uranus aspects are perfect for bi-costal marriages). Absence for this combination truly makes the heart grow fonder.
   
  Juno Aspects Neptune: If you have a stressful aspect (conjunction, square, or opposition) between Juno and Neptune, please, PLEASE do not marry someone because you feel sorry for them or because you want to "save" them. Remember this magic number. If you do, you will never again have the problem of getting into a marriage for the wrong reasons. Please memorize it. It's 911. Dial that and have them taken away so they can be helped by a professional. Then, get into therapy yourself to cure your masochism. On the positive side especially with the harmonious aspects (sextile and trine) the partner will tend to be sensitive, empathetic, and imaginative. Marriage and partnership can also bring out these same traits in you. In all cases, there will be an inclination to over idealize the partner, to see what we want to see about them. 
   
  Juno Aspects Pluto: Partners will tend to be intense and secretive. Sex can be volcanic. Pluto is the planet of extremes, death, and transformation. Either your power or that of your partner will be affected by marriage. One of you is likely to be transformed in some way. The harmonious aspects (sextile and trine) can bring out a strength you never thought you had. The stressful aspects (conjunction, square, and opposition) will bring out strength too, in the form of dictatorial attitudes and power struggles. One of you will try to dominate the other. The feelings towards the partner can easily go from "I love you" to "I hate you" to "I'm obsessed with you." Even if the two of you break up, this will be the partner you never forget (for better or worse).
   
  Juno Aspects the Ascendant: Juno in conjunction with the Ascendant makes us more attractive, like Venus. But while Venus uses charm, Juno attracts by giving us an air of innocence, like that of a young baby. This trait is also present with the other harmonious aspects (sextile and trine) but not quite as strong. The opposition is not a stressful aspect here. Remember that an opposition to the Ascendant is also a conjunction to the Descendant. The conjunction to the Ascendant makes a person more marriage oriented, especially if Juno is in the 1st house. If Juno is on the 12th house side of the Ascendant, however, then there will still be an increased desire to marry, but there will be increased restrictions of some sort (see Juno in the 12th house). With the square aspect of Juno to the Mid-Heaven, there would tend to be extra stress in marriage that requires constant adjustment and re-adjustment. At least it will not be dull.
   
  Juno Aspects the Mid-Heaven: Aspects to the Mid-Heaven affect one's career and "public image." Juno-ruled careers include marriage councilor and people who work in organizations that try to prevent wife-battering and child abuse. Like Venus, Juno has an attraction for all occupations that involve beauty and adornment. This also includes anything involving the arts. When it comes to career, it doesn't matter if an aspect to the Mid-Heaven is harmonious or stressful. In fact, the stressful aspects can frequently bring greater success since they generate more power. Those with harmonious aspects may take it too easy and not push hard enough.

  http://www.bobmarksastrologer.com/Juno21.3.html


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account