Pitagoro kvadrato reikšmė 222

  Skaitmuo 2 Pitagoro skaitmeninėje sistemoje reiškia žmogaus energiją. Reikėtų suprasti, kad šia prasme energija – tai žmogaus veikla šeimoje, darbe, visuomenėje. Energija, pažymėta skaitmeniu 2, ne visai identiška žinomai žmogaus kūno organų energijai, kuri akupunktūroje vadinama Či (arba Ci) meridijanų. Toliau mes sužinosime, kad energija per skaitmenų 2 ir 4 perėjimą, turi prisilietimą prie kūniškosios energijos.

  Numerologija teigia,kad žmogus yra energingas, jeigu jis sau gali iškelti tikslą, surasti kelius jo pasiekimui, judėti link jo. Žmogus, turintis energijos, sugeba daryti tai, kas jam nelabai patinka, tačiau tai būtina. Energija, pažymėta skaitmeniu 2, charakterizuoja žmonių suderinamumą per energetinį kontaktą. Viena įvertina kitą per jų energijų prisilietimą. Analoginė energija dėl galimo perėjimo bus skaitmuo 4. Kaip tik tuo perėjimu galima paaiškinti tą faktą, kad fiziškai tobuli ir gražūs žmonės visada traukia į save kitų dėmesį – jų kontakto energija (skaitmuo 2) maitinasi iš jų sveiko kūno, ir jeigu jie ne agresyvūs ir geri, tai traukia prie savęs, atiduodami energiją. Jau senų senovėje žmonės bandė sustiprinti tą energiją. Kaip tik tam ir buvo sukurta daugybė mokymų, tokių kaip cigun, joga, u-šu ir kitų. Būtinumas pasikrauti ta energija egzistuoja pas visus. Vampyrizmo ir donorystės klausimai visada buvo susieti su energija, už kurią kaip tik atsako skaitmuo 2. Ar galima teigti, kad egzistuoja žmonės-vampyrai ir žmonės-donorai? Griežtu pavidalu jų nėra. Tam tikrais gyvenimo momentais kiekvienas iš mūsų gali būti kaip vampyras (liga, nuovargis, badas, skausmas, baimė, pagieža) ir kaip donoras (pagalba kitam, po valgio, geroje nuotaikoje). Vampyrizmo ir donorystės klausimą reikėtų nagrinėti kiekvienu atveju atskirai. Būtina suprasti, kad bet kokiame pokalbyje vienas žmogus užima donoro poziciją, o kitas – vampyro. Kaip nustatyti, kas kokią poziciją užėmęs, juolab, kad bet kokiu momentu vaidmenys gali pasikeisti? Būdas pakankamai paprastas. Kalbantis dviems asmenims, donoro funkciją atliks tas, kuris kalba kito naudai (apie jį). Tas žmogus apie kurį eina kalba (arba jis užveda kalbą apie savo interesus), tampa vampyru. Apsaugos būdas nuo panašaus vampyrizmo labai paprastas: būtina pradėti kalbėti apie save – tada kalbėtojas nustos domėtis. Jeigu jūs norite pratęsti pokalbį apie kitą kalbėtoją, apie jo problemas – tada jis gaus energijos ir visada bus pasiruošęs palaikyti pokalbį toliau. Bet kuris žmogus gali pasisemti energijos iš valgymo, gėrimo, oro, dialogo, intymios artumos, ciguno, jogos, u-šu pratimų. Ypatingai aktyvus energijos pritekėjimas gaunamas iš alkoholio ir narkotikų, galbūt todėl ir traukia prie jų žmones, tačiau tos priemonės alina ir žudo organizmą- jaučiama tik laikina energijos užkrova.

  ENERGIJOS “2 – NĖRA”. JOS CHARAKTERISTIKA. Nebuvimas psichomatricoje dvejeto kalba apie labai silpną energiją. Tokius žmones galima pavadinti vampyrais, tiktai nereikėtų baidytis to žodžio. Bet kuris žmogus (netgi donoras) pradeda “vampyruoti” energiją iš kito žmogaus, esant jos stipriam deficitui (stresas, ginčas, liga, išgąstis, liūdesys). Žmonės, turintys silpną energiją arba visai jos neturintys, moksle ir darbinėje veikloje išsiskiria tingumu, per dideliu fiziniu judrumu, konfliktų baime. Kaip taisyklė, jie visada stengiasi neįsimaišyti į ginčus, bet labai nori būti jų liudininkais.

  Jiems labai sunku atskleisti savo galimybes ir sugebėjimus ir tik dėl pačių tingumo. Savo tikslus jie paprastai sumažina. Labai mėgsta šunis ir ne labai kates, todėl,kad šunys yra donorai, o katės energetinės vampyrės.

  Pasirinkimas partnerio santuokai . Jeigu pas jus psichomatricoje nėra dvejeto, tai stipriai susirūpinkite pasirinkdami būsimą sutuoktinį. Reikėtų prisiminti paprastą taisyklę : jeigu vienas žmogus turi silpną energiją, tai kitas turi turėti jos perteklių. Nepageidautina, kad partneriai turėtų vienodą energetiką,- toks būvis atveda prie konfliktų (vienodų krūvių atstūmimas). Jeigu sutuoktiniai turi vienodą energiją, tai jiems išsiskyrus ilgesniam laikui, juos traukia vienas prie kito, o esant nuolatiniam kontaktui – atstumia. Tai galima paaiškinti “meile per nuotolį”. Energijos deficitas, kaip ir jos perteklius, priveda prie konfliktų. Pirmu atveju norima pasikrauti nuo kito, o antruoju – išeikvoti perteklinę energiją.

  Išvada : žmogui neturinčiam psichomatricoje dvejetuko, pageidautina susirasti partnerį su “22” arba “2222 ir daugiau”.Nepageidautina santuoka su tuo, kurio silpna energija – “2- nėra” arba “2” ir “222”.

  Rekomendacijos su energija “2-nėra”. Neturintis aktyvios energijos dar nereiškia, kad jis pasmerktas visam laikui jos neturėti. Energiją galima užsiauginti. Yra daugybė metodų, kaip tai padaryti. Galima pasinaudoti skaitmenų perėjimu, kurie suteikia energijos (11 pereina į 8, su papildomu 22; 6 pereina į 7, su papildomu 22), galima sustiprinti savo sveikatą, kas taip pat sustiprins energiją (perėjimas skaitmenų – 4 pereina į 22). Jeigu jūs nepasitikite pateiktais perėjimais, tai pasinaudokite senovės sistemomis stiprinančiomis ir auginančiomis energiją : ci gun, u-šu, joga, tai-czi-ciuan ir kt.

  Atkreipkite dėmesį į žmonių su silpna energija į alkoholį ir narkotikus. Niekada ne palikite be priežiūros savo vaiko, jeigu jo psichomatricoje nėra dvejeto arba jis vienas. Reikėtų taip pat neišleisti iš akių ir ekstrasensų (“222”). Potraukis alkoholiui ir narkotikams pagrįstas stipraus ir lengvo energijos šaltinio paieškoms. Pagirkite vaiką ir jis per pagyrimą gaus energijos.

  ENERGIJA “2”. JOS CHARAKTERISTIKOS. Vienas dvejetukas psichomatricoje reiškia, kad žmogus turi energijos deficitą. Esant skaitmeniui 4, jis truputį energiją sustiprina, tačiau sumažintos energijos savybė nesikeičia. Tokie žmonės turi visas savybes tų, kaip ir neturinčių dvejetuko : tingumas, paslankumas, nerimastingumas. Vienintelis skirtumas tame, kad visos tos savybės pasireiškia cikliškai, banguotai: žmogus nei iš šio nei iš to pasidaro nenuorama, labai tingus (kartais), lyg pasirinkdamas sau “tingėjimo zonas”, kuriose jis gali leisti sau atsipalaiduoti ir pailsėti. Tokie žmonės taip pat vengia konfliktų, nes nemėgsta jiems atiduoti savo energiją. Gana dažnai jie daro kitiems gerus darbus, turėdami tikslą atsiimti išeikvotą energiją per pagyrimus. Ir dar tokiems žmonėms būdingos tokios savybės: troškimas pagyrimų, komplimentų, lyderystė, išsiskyrimas iš kitų žmonių. Jie gali susidomėti alkoholiu arba narkotikais, todėl negalima palikti savieigai tokių potraukių. Kalbėdami su kitais žmonėmis, pirmenybę teikia kalboms apie save arba temoms, dominančioms juos; stengiasi atsiriboti nuo “svetimų” temų. Fizinis darbas – ne traukia.

  Pasirinkimas partnerio santuokai. Partnerio pasirinkimas santuokai toks pat, kaip ir neturint dvejetuko. Gerai tinka į partnerius žmonės, turintys psichomatricoje “22”, “2222 ir daugiau”. Esant stipriam norui, galima sudaryti santuoką ir su ekstrasensu, tik prie vienos sąlygos, kad pas žmogų su “2” turi būti du arba daugiau ketvertai, o taip pat ir pas ekstrasensą - daug ketvertukų. Netinka porai žmonės su energija “2-nėra”, “2” arba “222” (neturint nė vienam skaitmenų 4). Jeigu šeimoje pas moterį silpna energija, tai reikia atminti, kad jos mėgsta, jog vyras jas girtų; esant silpnai vyro energijai (“2-nėra”, “2”, “222”), jis negali žmonos girti, nes pats jaučia energijos deficitą.

  Rekomendacijos su energija “2”. Tinka visos rekomendacijos, kurios buvo pateiktos žmonėms, neturintiems psichomatricoje dvejetų. Trumpai : perėjimai skaitmenų 11 į 8 ir 4 į 22, o taip pat 6 į 7; pagyrimai, maitinimasis ir kvėpavimas, cigun, jogos, u-šu pratimai.

  Užsiimant savo energijos tobulinimu, būtina prisiminti paprastą taisyklę : prieš bandant sustiprinti savo energiją, būtina išmokti ją išsaugoti ir veltui nešvaistyti. Reikėtų prisiminti, kad visų daugiausiai mes netenkame energijos konfliktų metu, kada stengiamės užgniaužti kito žmogaus iniciatyvą, kada dirbame monotonišką ir neįdomų darbą. Kinų medicinoje yra tokia taisyklė : “Galima privargti, tačiau negalima savęs gailėti ir nugalėti”.

  Jeigu jūs pavargote, tai pailsėkite; jeigu jums žmogus nemalonus, nueikite nuo jo. Gerą rezultatą didinant, energiją gali duoti jūsų bute atsiradęs šuo. Žinoma, jis turėtų būti stambus. Katės “vampyrauja”, todėl apsunkina situaciją.

  ENERGIJA “22”. JOS CHARAKTERISTIKOS. Jeigu jūsų psichomatricoje du dvejetukai, galima teigti, kad jums pasisekė. Tai norma, kuri reikalinga kiekvienam žmogui. Tokie žmonės moka bendrauti, labai lengvai kontaktuoja su kitais. Jie geri pasakotojai ir oratoriai; dažniausiai gydytojai. Galima sau statyti pakankamai didelius uždavinius, nes energijos turėtojai “22”, juos gali pasiekti. Žmonės su gera energija nelinkę tinginiauti. Jeigu jūs pastebite, kad toks žmogus tingi, tai ieškokite priežasties ne energetikoje. Tai gali būti žemas savęs vertinimas, silpnas tikslo turėjimas ar kitos priežastys. Esant psichomatricoje ketvertų, galima save išbandyti darbe , susietame su rankų meistriškumu. Tokie žmonės gali dirbti nuobodų ir monotonišką darbą, jeigu neatranda pašaukimo kitai profesijai. Jeigu pas jus yra daug (du ir daugiau) trejetų ir tiek pat penketukų, tai jūs užsigimęs technikos specialistas.

  Mokytojo profesija rekomenduotina tik tiems, kurių stiprus charakteris (“111” arba “1111”); pageidautinas skaitmens 8 buvimas.

  Nereikia bandyti žmogaus “22” kantrybės , nes jis gali stipriai ginti savo interesus.

  Pasirinkimas partnerio santuokai. Tai pati optimaliausia energija, kuri gali tikti bet kokiai kitai energijai. Problematiška, kai ir sutuoktinis turi tokią pačią (“22”) energiją. Tačiau tvirtinti, kad tokia santuoka netikusi yra problematiška. Jeigu jūs pagal charakterį lyderis, tai pageidautina, kad sutuoktinis turėtų sutuoktinis pritaptų savo energija. Tas padės jums tapti lyderiu be didesnių problemų. Geriau būtų, jei pas partnerį silpna energija : “2-nėra”, “2” arba “222”. Jeigu jūs nusileidžiate savo partneriui charakteriu, tai viskas priklausys tik nuo jūsų.

  Jeigu jūs turėdamas silpną charakterį nepernešate valdžios jums, tai ieškokite silpnesnio savo energija, tada jis jums nusileis (kartais) už jūsų atiduotą energiją. Jeigu jūs be skrupulų atiduodate valdžią būsimam sutuoktiniui, tai ieškokitės partnerio su stipria energija : “2222 ir daugiau” arba “22”. Žinotina, kad energija panašiuose santuokose nevaidina pagrindinio vaidmens.

  Rekomendacijos su energija “22”. Rekomendacija susijusi ne dėl energijos išsaugojimo arba sustiprinimo, o dėl jos panaudojimo. Prisiminkime, kad žmogus su gera energija gali prieš save statyti tikslus ir juos pasiekti. Išvystyti tikslo siekimą, padidinti savęs įvertinimą – tai svarbu, turint tokią energiją. Negalima leisti išbarstyti tą brangią energiją, žmogui būtina atskleisti savo galimybes. Tam ir duota energija.

  ENERGIJA “222”. JOS CHARAKTERISTIKOS. Jūsų psichomatricoje “222” – tai reiškia, kad jūs turite ekstrasenso ženklą nuo pat gimimo, arba paprasčiau – jūs ekstrasensas. Prieš tai, kai jūs pradėsite gydyti, hipnotizuoti ar pasireikš aiškiaregystė, išsiaiškinkime, ką reiškia žmogus ekstrasensas. Atsakymas toks : ekstrasensas tai tas, kuris turi ypatingus gabumus, pasireiškiančius tam tikrose neįprastose aplinkybėse. Tiktai atsiradus netikėtoms aplinkybėms, toks žmogus pajunta paslaptingus ekstrasensorikos pasireiškimo požymius. Kitais atvejais ekstrasensas mažai kuo skiriasi nuo to, kuris psichomatricoje turi vieną dvejetuką, tai yra galima dėti lygybės ženklą tarp “2” ir “222”, jeigu nėra tam tikros situacijos. Visos “2” charakteristikos tinka ekstrasensui: tingėjimas, judrumas, nerimastingumas. Papildomai pasireiškia naujos savybės: uždarumas, nenoras pasidalinti savo problemomis, emocijų sprogimas esant spaudimui iš šalies, esant reikalui mokėjimas padėti kitam žmogui. Todėl dėl tokių priežasčių daugelis ekstrasensų stengiasi tapti dėmesio centru, nes jie intensyviai sugeria kitų energiją ir tik visiškai “pasikrovę” gali energiją atiduoti kitiems jų gydymui.

  Geriausiai pasiieškoti darbo nesusieto su žmonėmis, nes dėl energijos nestabilumo galimi konfliktai ar santykių pablogėjimai. Geriausiai tinka tokios profesijos, kur nėra sunkaus darbo (tingumas) ir kontaktas su žmonėmis apribotas (vairuotojas, archyvaras, sandėliai, muziejai ir kt.)

  Pasirinkimas partnerio santuokai. Reikia pareikšti ypatingą kruopštumą, nes pasirinkimas suvedamas tik į vieną rekomendaciją – energija “22”; kitokios energijos ekstrasensai nepripažįsta. Tiktai du dvejetukai ! Jeigu tokio partnerio nėra, tada bandyti pagal principą : jeigu jūs lyderis pagal charakterį, tai būsimasis partneris turi nusileisti jums pagal energiją “2” arba “22”. Jeigu jūs labiau minkštas žmogus, tada galimas variantas “22”, “2222”.

  Rekomendacijos su energija “222”. Svarbiausia ką reikėtų suprasti, tai ekstrasenso energijos ypatybes. Ji leidžia žmogui kiekvieną dieną kontroliuoti savo organus, ne prisileidžia ligų (netgi nužiūrėjimo). Ekstrasensas serga tiktai tada, kai jis nori atsipūsti arba kiti jam “įkalba” tam tikrą ligą.Tokiems žmonėms negalima “pakišti” kokios nors diagnozės, o būtina juos nuteigti, kad jie absoliučiai sveiki. Jeigu ekstrasensas pareiškia apie artėjančią ligą, tai jam nebūtina ilsėtis be reikalo (ligonio lapelis arba pažyma – tai pretekstas). Negalima galvoti apie jokią ligą, kitaip ji bus iškviesta pačio ekstrasenso, kuris įjungs savo energiją į minėtą ligą. Būtina žinoti kaip kitus gydo ekstrasensas. Jo metodai labai paprasti: atidumas, gerumas, atjautimas, švelnumas. Jis visą tai atiduoda “pacientui”. Jis gali gydyti porą dienų, o paskui viskas sugrįžta į senas vėžes.

  ENERGIJA “2222 IR DAUGIAU”. JOS CHARAKTERISTIKOS. Jeigu jūsų psichomatricoje keturi arba daugiau dvejetų, tai reiškia, kad jūs donoras, žmogus turintis perteklinę energiją, kurią gali sau leisti panaudoti pagal savo norą. Atsiranda problema, kaip teisingai naudoti turimą energiją. Reikalas tame, kad tokie žmonės gali išeikvoti savo energiją televizijos programų žiūrėjimui, nedarydami nieko savo tobulėjimui. Tokią būklę galima pavadinti tinginyste, tačiau jau dėl energijos pertekliaus. Kartais gali atsirasti didžiulė ramybė, pasireiškianti abejingumu viskam. Geriausiai save išbandyti sporte, medicinoje, mokytojavime arba fiziniame darbe,- visa tai reikalauja didžiulės energijos atidavimo ir geriausiai tinka donorams.Jeigu jie neišnaudoja savo energijos, tai gali iškilti būtinybė konfliktui, kuris “iškraus” donorą ir atneš jam palengvėjimą. Tačiau toks būdas ne per geriausias atsikratyti perteklinę energiją. Perteklinę energiją gerai panaudoja katės- ne katinai, nes katinas energijos gali sugerti žymiai mažiau negu katės.

  Jeigu psichomatricoje yra keli ketvertukai, tai galima save išbandyti profesionaliame sporte. Turint pakankamą kiekį 5 ir 9 (po du ir daugiau) galima užsiimti mokslais. Jeigu pas jus ženklas “66”, tai pabandykite susirasti sau amatą per kurį galėtumėte atskleisti savo meistriškumą (stalius - raižytojas, sukirpėjas - modeliuotojas ir kt.). Daug dvejetų žmogui suteikia fizinę jėgą, todėl jam naudingas sportas, kariškio ar policininko profesija.

  Pasirinkimas partnerio santuokai. Kadangi jūs turite energijos perteklių, tai geriausiai būtų pasirinktį partnerį su maža energija, o konkrečiai – “2-nėra”, “2”. Kaip tik tokia energija jūsų partneriui bus paranki bendraujant su jumis, žinoma, jeigu eina kalba apie idealią porą. Blogiau tinka “222” arba “22” ir visiškai netinka “2222 ir daugiau” (donoro energija). Du donorai būtinai konfliktuos, taip kad perteklinės energijos nebus galima išnaudoti kitais būdais. Galima dviejų donorų santuoka, jeigu jie intensyviai eikvoja savo energiją savo užsiėmimams : sportininkai, fizinis darbas abiem.

  Rekomendacijos su energija “2222 ir daugiau”. Jeigu jūs gavote iš gamtos tokią dosnią dovaną, kaip stipri energija, tai pasistenkite ją išnaudoti sau ir kitiems. Visų pirma nusistatykite tikslą ir judėkite pirmyn. Nereikėtų užmiršti, kad ta energija, kurią jūs galite išnaudoti, neduos jums nieko gero , be susierzinimo ar užsispyrimo. Jums suteikta stipri sveikata,kuri paremta jūsų energija, ir būtent todėl donorui liga toli gražu ne norma, o greičiau netikėtumas. Todėl būtina išsiaiškinti ligos priežastį taip neįprasto donorui reiškinio. Visų pirmiausia – tai nužiūrėjimas (užkeikimas), jeigu liga atsiranda staiga ir netikėtai. Galimas ligos atsiradimas ir dėl pareigos jausmo netekimo tėvams, kada žmogus baudžiamas liga. Ir paskutinė ligos priežastis – nemokėjimas valdyti ir panaudoti savo energiją.

   
   
   

  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account