Pitagoro kvadrato reikšmė 444

  Skaitmuo 4 psichomatricoje atsako už žmogaus sveikatą.

  Ar galima vien tik iš žmogaus gimimo datos pasakyti, kad jo sveikata “silpna”, “normali”, “stipri”? Kinijoje egzistavo numerologinė sistema, kuri buvo sutapatinama su atskirais žmogaus organais – koncepcija U-Sin ( penki pradiniai elementai). Vėliau ji išplėsta dešimčiai organų, nes kinų numerologinėje schemoje buvo nagrinėjamos sąsajos tarp organų Čžian (5 organai) ir skaitmenų nuo 5 iki 9. Tiktai pasirėmus kinų “Sveikatos schema”, galima pamatyti kokie susirgimai gali atsirasti pas žmogų laikui bėgant, įvertinti atskirų organų stiprumą ar silpnumą apskritai. Skaitmens 4 charakteristika neleidžia įvertinti kiekvieno konkretaus organo jėgą, arba išskirti tuos susirgimus, kuriems linkęs žmogus dėl jo energetikos savitumų.

  Skaitmuo 4 atsako už žmogaus kūną visumoje. Iš skaitmens 4 buvimo psichomatricoje galima (visai nemačius žmogaus) spėti , kaip žmogus atrodo, kiek patrauklus, ar fiziškai stiprus.

  Sveikatos problemai reikia skirti gana daug laiko, nes skaitmuo 4 įeina į dvi linijas : pirmąją liniją 1- 4- 7 – žmogaus tikslo turėjimas, kryptingumas ir į antrąjį stulpelį 4- 5- 6 – materialus šeimos aprūpinimas. Tas linijas išnagrinėjus, apytikriai galima pasakyti, kiek tas žmogus sveikas, ar didelius uždavinius jis gali numatyti, ir kaip jis maitins savo šeimą.

  Vertinant žmogaus sveikatą pagal ketvertukų kiekį psichomatricoje, būtina ją palyginti su tuo, kas yra tikrumoje. Jeigu jūs stebite labai sergantį žmogų, kuris nesugeba spręsti savų problemų, susietų su jo liga, tai visų pirma reikia išsiaiškinti jo ligos priežastį (tai medicinos problema). Ką teigia numerologija dėl ligų priežasčių? Egzistuoja keliolika ligos pradžios atsiradimo priežasčių, kurias iššaukia labai sudėtingi reiškiniai. Tokios ligos nepasiduoda medikamentiniam gydymui. Štai jos:

  1. Liga duota žmogui kaip jo stiprių savybių patikrinimas – gerumo, kantrumo, gailestingumo (daug skaitmenų 7 ir 8).

  2. Liga duota kaip nuobauda už skriaudimą tėvų, našlės, našlaičių arba (gana retai) konkretaus žmogaus.

  3. Skaičiaus 8 arba 7 dingimas, esant perėjimams: 8 perėjo į 11 su 4 praradimu; 7 perėjo į 6 su 4 praradimu ( arba vietoje 4 – 22).

  4. Liga, sukelta dėl burtų arba nužiūrėjimo.

  5. Liga, gauta dėl įsikalbėjimo (žmogus visiems kalba, kad jis niekada nesusirgs tam tikra liga).

  6. Ekstrasenso liga, gauta gydant kitą žmogų (gydomojo liga pereina į ekstrasensą).

  SVEIKATA “4 – NĖRA”. CHARAKTERISTIKOS. Jūsų psichomatricoje nėra skaitmens 4 – tai reiškia, kad jums neduota sveikatos nuo gimimo ir būtina ją stiprinti ir rūpintis ja. Stiprų kūną, neturint 4, sunku užsiauginti, nes tam reikia sunaudoti daug energijos. Užsiimti profesionaliu sportu (ypač sunkiąja atletika) nerekomenduotina, todėl,kad organizmo dėvėjimasis nuo treniruočių gali viršyti tą energiją, kurią žmogus gautų nuo judamo gyvenimo būdo -–po tokių krūvių žmogus gali susirgti. Žmonės psichomatricoje neturintys 4, vengia fizinio darbo, nes jiems trūksta sveikatos. Jeigu toks žmogus priverstas fiziškai dirbti, tai jis ieškos energijos papildymo – alkoholio, narkotikų, rietenų ir konfliktų šeimoje.

  Būtina stiprinti savo sveikatą, geriausiai panaudojant sveikatą stiprinančias sistemas u-šu, cigun, jogą ir kt. Sustiprinus sveikatą, galimi aukštesni siekiai. Jūs galėsite daugiau dėmesio skirti šeimos aprūpinimui, nes atsiras daugiau jėgų darbui. Sustiprinti sveikatą galima ir per skaičių perėjimus : 11 pereina į 8 su papildomu 4 arba 6 pereina į 7 su papildomu 4. Tiems perėjimams reikia ugdyti kantrumą arba užsiimti menais. Nemaišyti užsiėmimo menais, kada vaikas užsiima muzika, o tėvai užmokėję mokytojui, reikalauja iš vaiko genialumo.

  SVEIKATA “4”. CHARAKTERISTIKOS. Jūsų psichomatricoje vienas ketvertukas. Tai rodo, kad jūs nuo gimimo turite sveikatą, tačiau ją vis dėlto profilaktiškai reikėtų stiprinti. Jeigu pas jus “2222 ir daugiau” galite save išbandyti sporte arba fiziniame darbe. Kaip ir neturint ketverto, taip ir turint vieną , žmogus vengia konfliktų, nes tai sekina sveikatą ir energiją. Visos rekomendacijos stiprinti sveikatą aprašytos skyriuje “Sveikata “4-nėra”.

  Jeigu jūs turite silpną sveikatą (arba jos visai nėra), neskubėkite rinktis profesijos, susietos su valdžia žmonėms. Reikėtų įvertinti to žingsnio pavojingumą jums. Jeigu jūs turite gerą energiją “22” arba “2222 ir daugiau” ir dar priedo stiprų charakterį su kantrybe 111 ir 8, 1111 ir 8, tai galite rinktis „valdžios žmonėms” karjerą. Jeigu pas jus nėra stipraus charakterio (11, 1), tai geriau pagailėkite savo sveikatos, nes kelyje į valdžią liksite be sveikatos (perėjimas 8 į 11 su praradimu 4 arba 22). Per didelis krūvis užsiimant namų ūkiu, darbai darže ar sode taip pat atveda prie sveikatos sumažėjimo, nes įsijungia skaičių perėjimas 7 į 6 su 4 arba 22 praradimu. Tikriausiai, lengviau sveikatą išsaugoti, negu ją atstatyti.

  SVEIKATA “44 IR DAUGIAU”. CHARAKTERISTIKOS. Jūsų psichomatricoje du ketvertai ir daugiau – tai reiškia, kad jums duota stipri sveikata nuo gimimo, o kartu su ja ir gražus bei stiprus kūnas. Galima drąsiai užsiimti sportu, netgi profesionaliu. Fizinis darbas taip galimas, tačiau įvertinkite ir kitus skaitmenis, pavyzdžiui, šešetukus, kurie atsako už interesą fiziniam darbui (dvi ir daugiau šešiukės). Kartu su sveikata jūs turite ir didelį kryptingumą, kuris leis jums numatyti ir pasiekti tikslus, tačiau didžiulis rūpestis dėl šeimos aprūpinimo gali viską sugriauti. Turėdamas tokius stiprius skaitmenis žmogus neturėtų sirgti, o jeigu tai atsitinka (turimi omenyje rimti susirgimai), tai būtina atrasti ligos priežastį.

  Pagrindinė problema, ir ji būtinai iškils prieš jus,- tai fizinė jėga kurią jūs dažnai panaudojate kaip paskutinį “argumentą” ginčuose. Pasistenkite nekonfliktuoti. Atminkite posakį : “Prieš baslį nėra priemonės, jeigu neatsiranda kitas baslys”. Negalvokite, kad jums pasiseks ir tas “baslys” jus apeis. Pasitikėjimas savo fizine jėga stumia į kumščių išsiaiškinimą tuos, kurie turi “444”. Turėdamas stiprų kūną, žmogus dažnai praranda sveikatą, nežinodamas saiko darbe ir sporte.

  Ketvertai kuriant šeimą vaidina išviršinio vaizdo (sutuoktinių išvaizda) vaidmenį. Ne paslaptis, kad mes savo gyvenimo draugą dažnai išsirenkame dėl išvaizdos ir gana retai dėl proto, visai nekreipdami dėmesio į seksualinį suderinamumą. Jeigu protą galima apibūdinti lengviau, tai sutapimą santuokoje pagal temperamentą sprendžiame sunkiau, nes elgesio norma reikalauja išsaugoti merginos garbę, kas vėliau ir sukuria problemas. Yra būdas sužinoti temperamentus, neišbandžius tai kūniška sueitimi. Tereikia pažvelgti į kiekvieno būsimo sutuoktinio kylančiąją įstrižainę 3- 5- 7 ir viskas bus aišku.

  Tarkime, kad jis ir ji turi daug ketvertukų, kas suteikia jų kūnams grožį, tačiau jų kylančiosios įstrižainės ne vienodos. Todėl gali iškilti problemos, jeigu vieno iš jų įstrižainė žymiai stipresnė. Rinkdamiesi sau gyvenimo draugą nepasitikėkite vien išvaizda, ji dažnai apgaulinga – stiprios rankos ir platūs pečiai dar nereiškia seksualinio aktyvumo ar jėgos. Skaitmuo 4 jokio ryšio su žmogaus intymiu gyvenimu neturi, taigi reikia žiūrėti tik į kylančiąją įstrižainę. Labiausiai tai liečia moteris, pas kurias stipri įstrižainė 3- 5- 7. Pageidautina, kad vyras toje įstrižainėje turėtų vienu skaitmeniu daugiau, negu žmona.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account