Pitagoro kvadrato reikšmė 555

  Skaitmuo 5 psichomatricoje atsako už logiką ir intuiciją, o tai žmogui leidžia planuoti siekius ir analizuoti situacijas, gaudytis tiksliuose moksluose ir technikoje. Tai tiesioginė skaitmens 5 paskirtis, tačiau egzistuoja ir šalutinės, kurios susietos su tuo, kad 5 užima centrinę vietą psichomatricoje ir todėl priklauso net keturioms linijoms, kurios gali “susiurbti” skaitmenį ir įjungti į linijų charakteristikas.

  Antras stulpelis 4- 5- 6 – šeimos aprūpinimas.

  Antroji eilutė 2- 5- 8 – šeimynykščio savybė.

  Kylančioji įstrižainė 3- 5- 7 – kūniškieji interesai, intymusis gyvenimas.

  Besileidžiančioji įstrižainė 1- 5- 9 – dvasiškasis (dieviškasis) žmogaus gyvenimas.

  Intuiciją (galimybė numatyti žingsnius ar įvykius) beveik neįmanoma sustiprinti, nes ji duota arba nuo gimimo, arba žmogus ja nesinaudoja. Logika – tai žmogaus sugebėjimas kurti logiškas (einančias eilės tvarka) samprotavimo grandis, kurios užtikrina teisingą sprendimą. Labai dažnai mes priskiriame loginius veiksmus trims žmonėms, kurie psichomatricoje neturi skaitmens 5, tačiau turi daug devynetukų (du ir daugiau). Paaiškinimas toks. Atsimindami didesnį galimų situacijų kiekį, žmogus su stipria atmintimi analoginėse situacijose bando sumodeliuoti, tą, ką darė anksčiau ir galutinį sprendimą jis laiko logiškumo išdava. Todėl galima teigti, kad dvi devyniukės psicomatricoje gali atstoti vieną penketą.

  Kas dėl skaitmens 5, tai žmogus turėdamas stiprią logiką, atsimena įvykius (veiksmus) mažais gabaliukais ir taip atmintyje atstato visą epizodą, kas labai sustiprina atmintį, todėl galima teigti, kad esant psichomatricoje dviem 5, jos suteikia papildomą 9. Todėl tokiu būdu ir atsirado perėjimai – 55 duoda 9 ir 99 duoda 5.

  Stiprios logikos pasireiškimo sudėtingumas slypi tame, kad skaitmuo 5 dažniausiai pasisavinamas linijų, ypač atsakančiose už šeimos aprūpinimą, šeimynykščio kokybę, intymų gyvenimą ir žymiai rečiau dvasinio gyvenimo.

  Žmonės turintys psichomatricoje du ir daugiau penketukus, tampa truputi įkyriais, nes savo mintis reiškia keliais žingsniais pirmyn, kas ne visiems patinka, ypač tiems, kurie neturi 5.

  Pasirenkant partnerį santuokai, būtina pasekti, kad kiekiškai penketukai nesiskirtų vienu skaitmeniu, ir dar geriau, jeigu tai daugiau pas vyrą.

  Būtina prisiminti, kad linijos gali sustiprinti skaitmenis, jeigu jos pakankamai stiprios (1900 –1999 metų periode linijose turėtų būti ne mažiau penkių skaitmenų, tik tada bus sukurtas būtinas skaitmuo, įeinantis į tą liniją). Kaip matėme skaitmuo 5 turi keturias linijas, kurios gali jį sustiprinti žmogui panorėjus. Be abejonės, reikėtų prisiminti, kad logika gauta per linijas, bus tvirtai nukreipta tos linijos reikšmei, kuri sukūrė penketą.

  LOGIKA “5 – NĖRA”. CHARAKTERISTIKOS. Psichomatricoje nebuvimas skaitmens 5 reiškia, kad žmogus nesinaudoja logika, jį galima pavadinti svajotoju, kuris nuolat sklando debesyse.Todėl jam nereikia kurti toli siekiančių planų. Galima teigti, kad žmogus ne planuoja, o paprastai surašo savo svajones tam tikra eile, pateikdamas norus už tikrovę. Tokie žmonės stato oro pilis ir gyvena jose, negalvodami apie tai, kiek tai realu. Nereikia tokių jų svajonių peikti, palikite jiems jo svajonių “vaivorykštės burbuliukus”. Kada jie sprogs, jie sukurs naujas svajones, visiškai nepergyvendami dėl jų netekties. Jeigu jūs imsite duoti patarimus, tai jų “svajonių pilys” sugrius, o jūs tapsite netgi jo priešu.

  Nesant penketukų nereikia aktyviai užsiimti technika arba tiksliaisiais mokslais, geriau jau pasirinkti humanitarinę pakraipą arba menus. Visiems supantiems tokį žmogų reikėtų pagalvoti, ar tik ne svajotojai stumia mūsų civilizaciją pirmyn, nuolat generuodami savo utopines svajones planų pavidalu. Geru “pavyzdžiu” buvo Vladimiras Leninas. Jo psichomatricoje nebuvo penketuko, o vistik jo utopijos atvedė prie “komunizmo pergalės”. Ir štai rezultatas – po 70 metų socializmo sugrįžta vėl į kapitalizmą.

  Žmogui, neturinčiam 5, nereikėtų smulkmeniškai pasakoti. Jam tas visiškai nesvarbu. Paaiškinkite jam ką reikėtų daryti, ir jis liks tuo patenkintas, nes ir pats nemėgsta aiškinti smulkmenų, ko negalima pasakyti apie jo pasakojimo emocionalumą. Kaip tik jį traukia daugiau emocionali pasakojimo pusė, o ne logiškas klausimo aiškinimas.

  Galvodami apie savo šeimos aprūpinimą, jie pasitenkina tokia alga, kurią jiems pasiūlo. Tačiau dirbdami, visada yra įsitikinę, kad už gerą darbą jiems užmokės žymiai daugiau, negu tiems, kurie dirba ne taip gerai, kaip jie. Nesiginčykite su jais, jūs juos tik nuskriausite, tačiau ne perkalbėsite. Labai retai žmonės, neturėdami 5, rūpinasi šeimos aprūpinimu, tačiau dėl savų problemų piktinasi labiau, negu bet kas kitas. Geriau būtų, kad šeimos aprūpinimo problema negultų ant jų pečių, tai geriau priimtina moterims, negu vyrams.

  Ar galima sustiprinti logiką ? Tik tai surinkus daugybę nevykusių sprendimų. Tai suteiks jiems praktikos ir vilčių ateityje nepakartoti buvusių klaidų. Sustabdyti jų svajingumo negalima, net ir nereikia. Ne gadinkite jiems gyvenimo savo “įkyrumu”, juo labiau,kad tiki tik savomis svajonėmis.

  LOGIKA “5”. CHARAKTERISTIKOS. Psichomatricoje yra vienas penketukas, kuris reiškia, kad žmogus turi logiką, tačiau ji labai silpna ir mažai kuo skiriasi nuo kokybės (savybės) “5-nėra”. Toks žmogus svajotojas. Skiriasi jie tiktai tada, kai turi daug trejetukų ir devynetukų vienu metu (po du ir daugiau). Stiprus interesas technikai ir tiksliesiems mokslams stumia juos tai studijuoti, o stipri atmintis padeda logikai ir ją stiprina. Laikui bėgant, žmogus gali užsiauginti papildomą skaitmenį 5 (perėjimas 99 duoda papildomą 5).

  Vaiką orientuodami į tiksliuosius mokslus ir pasitikėdami nauju perėjimu, sukuriant papildomai 5, būtina atidžiai peržiūrėti jo psichomatricą ir įsitikinti, ar turi jis pakankamai energijos (22, 2222 ir daugiau), ar tinka jo charakteris mokslams studijuoti (111 arba 1111), ar stipri atmintis (99 arba 9999 ir daugiau). Patį svarbiausia reikėtų suprasti, - tai kiekvieno žmogaus unikalumą. Neperdirbinėkite vaikų pagal savus interesus ar laiko dvelksmą – tai pasibaigs eilinio talento ar netgi genijaus sužlugdymu. Galima tapti geru ekonomistu, tačiau taip pat ir genialiu rašytoju.

  LOGIKA “55”. CHARAKTERISTIKOS. Psichomatricoje du penketukai – tai reiškia, kad žmogus turi stiprią logiką, kuri leidžia užsiimti tiksliaisiais mokslais ir technika. Tokie žmonės puikiai planuoja savo ateitį. Tai nereiškia, kad jie nepadaro klaidų. Tikriausiai tokios klaidos – rizikos padarinys. Jie beveik visas savo klaidas numato, tik ne visada gali nuo jų apsidrausti, nes dažnai sprendimas priklauso ne nuo jų, o nuo tų, kurie šalia. Turint galvoje, kad du penketai įeina į visas keturias linijas, tai ir šeimoje jiems pakankamai sunku, nes dažniausiai pasiima šeimos problemas, jos aprūpinimą ir laukia atpildo susigražinti prarastas jėgas per sutuoktinio švelnumą ir artumą, kas ne visada įmanoma dėl temperamentų skirtumo. Pats sunkiausias dalykas jiems – susitaikymas su pralaimėjimu arba netektimi, jie priversti laukti ir tikėtis, kad pavyks pakeisti aplinkybes į gerąją pusę. Ar galima teigti, kad jie svajotojai ? Be abejonės, jie gali sau leisti pasvajoti, tačiau dažniausiai žodžiais, nes savo planus grindžia, pasiremdami realybe.

  Tokius žmones neįmanoma apgauti, nes jie jaučia tiesą, pateikdami įvairius klausimus ir surasdami atsakymuose prieštaravimus. Būdami minkšti ir pakantūs, netgi žinodami, kad juos bandoma apgauti, nepasako to, tačiau pakartotinis melas, kaip taisyklė, suardo draugystę (arba šeimą). Jeigu prie dviejų penketukų psichomatricoje yra dar du (arba daugiau) devynetukai, tai toks žmogus turi aiškiaregystės požymių (nepainioti su aiškiaregyste), t.y. jis gali žinoti toli į priekį per savo samprotavimų logiką ir labai retai nežymiai suklysta.

  LOGIKA “555 IR DAUGIAU”. CHARAKTERISTIKOS. Psichomatricoje trys penketukai, kas žymiai sumažina logiką, padarydami jos atsiradimą daugiau netikėtumu, negu dėsningumu. Šiuo atveju penketukai beveik visumoje užgrobiami šeimos aprūpinimo linija (vyrams) arba šeimos linija (moterims). Kai kuriais momentais gali pasireikšti aiškiaregio savybė, tačiau kadangi matymo horizontas labai platus, tai žmogus dažniausiai sau netiki, kas padaro jo numatymus nerealiais. Tokie žmonės gerai orientuojasi matematikoje, technikoje, tačiau, kaip taisyklė, pasirenka siaurą specializaciją, kurią idealiai įsisavina. Tokią savybę (kokybę) galima pavadinti logikos tingumu, kuria jie serga. Praktika parodė, kad žmonės, turintys matricoje du penketukus (arba keturis ir daugiau) nelinkę alkoholiui, nes jaučia logikos praradimą apsvaigus, tačiau to negalima pasakyti apie turinčius tris penketukus – jie leidžia sau atsipalaiduoti panaudoję, alkoholį.

  Kad pilnai išnaudoti žmogaus turinčio tris penketukus logiką, jam būtina kritinė situacija. Tada jo skaitmenys įsijungia ir atidengia visas galimybe pilnai.

  Jeigu psichomatricoje keturi (ir daugiau) penketukai, tai tuo atveju tokį žmogų galima pavadinti aiškiaregiu arba pranašu. Savo pranašavimuose jie beveik neklysta. Jiems tai labai sunkus kryžius, kurį turi nuolat nešti. Pabandykime gyventi, žinodami, kas jūsų laukia rytoj, po metų, po trisdešimties metų. Tokie žmonės gali numatyti ir žmonių likimus. Būtų nuostabu, jeigu šalies ekonomikai vadovautų kaip tik tokie žmonės.

  Santuokoje būtina, kad partneris turėtų ne mažiau, kaip du penketukus, tada tarpusavio supratimas bus visiškai užtikrintas. Žmonėms turintiems daugiau kaip tris penketukus,patartina rašyti dienoraštį ir jame pasižymėti savo mintis. Tai naudinga ir jiems patiems, norint susirasti “tylų” pokalbininką – patį save. Tokiems žmonėms reikėtų būtinai rašyti knygas – tai būtinybė ir pareiga prieš žmones, nes jiems suteikta galimybė numatyti daugybę žmonijos bėdų ir nelaimių, kurios gali užgriūti pasaulį.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account