Pitagoro kvadrato reikšmė 666

  Skaitmuo 6 – polinkis fiziniam darbui, arba esant tam tikroms sąlygoms – polinkis valdžios troškimui ar “juodosioms žinioms”. Dar kitais žodžiais – užžeminimas, arba asmenybės stabdymas valdžia.

  Skaitmuo 6 – tai vienas iš prieštaringiausių ir sudėtingiausių skaitmenų numerologijoje.

  Visų pirma mes prisiminkime šventojo Jono Bogoslovo Apreiškimą : “Čia išmintis. Kas turi protą, tas suskaičiuos žvėries skaičių, nes tai žmogiškasis skaičius; tas skaičius šeši šimtai šešiasdešimt šeši”.Ir taip “666” – žvėries skaičius, arba šėtono skaičius. Atrodo mes patekome į legendų ir pasakų šalį, kurioje gyvena burtininkai ir kerėtojai, undinės ir giriniai. Ar visa tai protinga? Esmė yra ir toli gražu ne pasakiška. Žemėje, kaip ir visoje Visatoje, visada egzistavo atskiros priešybės, kurios viena kitą engė ar papildydavo: aukštyn – žemyn, į kairę – į dešinę, šaltas – karštas, gėris – blogis, Dievas ir šėtonas… Atskiros priešingybės papildo viena kitą, kaip ir dvi teisybės ypatingos. Atrodo viskas paprasta, jeigu yra Dievas, tai turi būti ir šėtonas, tačiau ką reiškia Jono Bogoslovo žodžiai: …nes skaičius tas žmogiškasis. Įsigilinkime į mintį : jeigu jie vienodi pagal jėgas, tai kaip atsitiko, kad Dievas galėjo sukurti Pasaulį ( ir tai ta realybė, kurią mes matome. Kitas klausimas, kas gali netikėti į panašų įvykį, tačiau tai jo teisė), tačiau kodėl šėtonas, kaip griaunamosios jėgos atstovas, negali sunaikinti Pasaulio ? Manoma, kad vertėtų pažiūrėti į šventojo žodžius natūraliai: šėtonas (skaičius 666) – žmogiškasis pavidalas ir priklauso žmonėms. Supratus tą, galima surasti būdą apsaugoti save ir kitus žmones nuo panašaus ženklo, jeigu tik jis yra psichomatricoje.

  Jeigu atidžiai pažvelgsime į skaitmenis, tai pastebėsime, kad 6 ir 9 labai panašūs rašymo atžvilgiu. Skaitmuo 9 atsako už žmogaus atmintį ir protą, kuris visada buvo skirtas žinioms kaupti ir leisdamas žmogui išgyventi. Jeigu tai taip, tai skaitmuo 6 turėjo apsaugoti pagrindinę skaitmens 9 (protas, žinios) reikšmę, tačiau turėjo “apversti” jo tikslus, o konkrečiai : žmogus tampa užmaršus savo artimiesiems, protas dirba tokių žinių kaupimui, kurios padeda jam stumtis į valdžią, turėdamas tikslą (pasiekus valdžią) sutramdyti, pažeminti ir galutiniame rezultate, sunaikinti kitą asmenybę (nesumaišyti su žmogaus užmušimu. Žmogus gali būti gyvas, o štai jo asmenybė gali būti visiškai sunaikinta). Kaupėsi žinios, kurios leido paveikti žmogaus psichiką, sveikatą, atsirado būdai pašalinti žmones (iki užmušimo). Tokios žinios įgavo juodųjų žinių pavadinimą, o žmonės turintys jas – burtininkų ir magų.

  Pažvelkime į skaitmens 6 reikšmę – polinkis fiziniam darbui. Paaiškinimas pakankamai paprastas: anksčiau žemę buvo apdirbama arkliais. Suskaičiuokime kojų kiekį pas artoją ir arklį – 6.

  DARBO ŽENKLAS “6 -NĖRA”. CHARAKTERISTIKOS. Psichomatricoje nėra skaitmens 6 – tai reiškia, kad žmogus nelinkęs fiziniam darbui. Jis jo nemėgsta ir dirba tik būtinumo atveju, arba iš pareigos jausmo kitam žmogui. Tai mokslo ir meno žmonės.Ne bandykite jų pritraukti prie fizinio darbo, jie nebus geri darbuotojai. Visą gautą darbą jie iš pradžių bando įsivaizduoti kaip galutinį pavidalą ar mato gerą rezultatą, kas juos ir priverčia darbą atlikti atidžiai, neskubant, su ypatingu užsidegimu. Tai ne meilės požymis darbui, nes tokie žmonės jį dirba tik dėl gražaus rezultato. Labiau jie linkę į meną arba mokslus, kaip apibrėžia skaitmenys. Rekomendacijos renkantis menus. Jeigu, nesant skaitmens 6, pas žmogų 2-nėra, 4 (arba daugiau), 9, 5-nėra – geriausiai užsiimti šokiais (baletu). Tokie žmonės labai judrūs ir turi stiprų kūną.

  Jeigu tą skaitmenų, pateiktų aukščiau, rinkinį truputį pakeistume: 6-nėra, 2-nėra, 4 (arba daugiau), 99 – rekomenduotina aktoriaus karjera.

  Kada žmogus turi stiprią energiją, gali save išbandyti muzikoje: energija 22 arba 2222 ir daugiau.

  Tapytojo profesijai reikalinga energija, kryptingumas ir tikslo turėjimas, todėl būtina 22 ir daugiau, 111 ir daugiau.

  Ir dar, reikia prisiminti, kad neturint 6, žmogus gali išsirinkti bet kokią meno kryptį. Neužmirština, kad tokie žmonės linkę ir mokslams, tačiau, kaip taisyklė, ne techniniams. Priklausomai nuo skaitmenų 5 ir 9 jam galima rekomenduoti bet kokį humanitarinį mokslą (5-nėra), arba tiksliuosius (55 ir daugiau).

  Jeigu pastebėjote, kad jūsų vaikas nori sportuoti, tai būtinai įvertinkite jo ketvertus (sveikatą).Profesionalus sportas leistinas tiems, kurie turi 44 ir daugiau.

  Tarkime, kad jūsų vaikas (tai liečia labiau mergaites) iš vaikystės bando siekti meistriškumo (mezgimas, siuvimas; berniukams – medžio darbai). Kaip tuo atveju elgtis ? Nedrauskite. Tada bandykite tą jo norą vystyti , kad jis siektų tikro meistriškumo, o darbus galima būtų prilyginti meno darbams.Prisiminkite, kaip pagaminami gobelenai ar kilimai.Darbas juos pagaminti labai sunkus ir tai jau menas, nes kiekvienas panašus daiktas (jeigu tai ne kilimėlis su “kvadračiuku” centre) sulyginamas su paveikslu. Staliaus darbas gali tapti menu,jeigu tai išpjaustytas pianinas, raižytiniai baldai, mozaika ir t.t.

  Niekada nesistenkite nekreipti dėmesio į vaikų interesus. Nereikėtų taip pat vengti ir tokių profesijų, kaip muzikantas, aktorius, šokėjas, dainininkas.

  DARBO ŽENKLAS “6”. CHARAKTERISTIKOS. Šešetuko buvimas psichomatricoje reiškia, kad žmogus užsiima fiziniu darbu esant nuotaikai, kada atsiranda noras. Tai būtina žinoti ir nežiūrėti į tokią savybę abejingai. Negalima vertinti rezultato tiktai pagal jo išpildymą. Žmogus gali įvykdyti bet kokį darbą, tačiau kalba eina, kaip jis gerai jį padarys ir kaip jis jausis po jo. Jeigu jūs bandysite žmogų su vienu šešetuku priversti dirbti, kai jam nėra noro, problemų atsiras visiems. Jūs išeikvosite daug energijos, kad priversti jį dirbti, tačiau jeigu jis sutiks iš karto, tai dar ne reiškia, jog darbą pradės tuojau pat, taigi pasiruoškite jį kontroliuoti. Po tokio darbo žmogus tampa suirzęs, aikštingas ir piktas ant to, kas privertė jį dirbti. Todėl nepageidautina, kad žmonės, turintys vieną 6 dirbtų monotonišką darbą su reglamentuotu grafiku.,- tai taps priežastimi pasiieškoti kitokio darbo; gali imti girtuokliauti, daryti pravaikštas, sirgti.

  Tačiau jeigu toks žmogus ėmėsi darbo, tai neverta jo trukdyti įvairiais patarimais, kaip geriau padaryti. Netgi savo pagalbos nereikėtų siūlyti, nes jis nemėgsta dirbti “krūvoje”. Kartais toks noras atsiranda be jokių priežasčių, ir nenustebkite, kad jūsų žmona (o ji turi 6), vietoje susitarimo eiti į svečius, imsis skalbti, lyginti drabužius, siurbliuoti kambarį. Nereikėtų jai tą uždrausti, nes per jėgą išsivedus į svečius, jums bus sugadinta nuotaika.

  Jeigu, esant vienam 6, psichogramoje yra du arba daugiau septynetukų, tai pageidautina, kad žmogus nedirbtų fizinio darbo, o užsiimtų mokslais, sportu arba menu (paskutinysis labai svarbus).

  Tarkime, kad psichomatricoje yra 6 ir 77, tada tam žmogui iškyla problema. Skaitmenys 6 ir 7, dėl jų priešingybės, bando padaryti perėjimą: 6 į 7 ir atvirkščiai. Geras patarimas – jeigu toks derinys yra pas jūsų vaiką (6 ir 7), tai bandykite jį mokyti muzikos, šokių, piešimo, poezijos, knygų skaitymo – visa tai leis skaitmeniui 6 pereiti į 7. Kontroliuokite tiktai knygų skaitymą.

  Esant skaitmenų deriniui 666 ir daugiau, 777 ir daugiau, būtinai įvyks perėjimas arba 6 į 7, kas suteiks žmogui papildomos energijos arba atvirkščiai – atvirkštinis perėjimas 7 į 6, kada įvyks energijos ar sveikatos praradimas, kas ves prie susierzinimo, valdžios troškimo, pykčio.

  DARBO ŽENKLAS “66”. CHARAKTERISTIKOS. “66” vadinamas “auksinių rankų” ženklu. Žmonės turintis tokį ženklą, moka dirbti viską – tai bet kokio darbo meistras, tačiau jeigu eina kalba apie rankų darbą. Kaip tik iš tokių žmonių išauga didieji architektai. Dabartiniu metu mūsuose tokia profesija kol kas neturi paklausos.

  Prieš nusprendžiant, ką daryti su savo vaiku, kuris turi psichomatricoje 66 (7-nėra, ir tai labai svarbu), būtina išsiaiškinti jo kaip būsimo meistro galimybes. Darbui rankomis žmogus turi turėti gerą energiją ir gerą sveikatą, o tai 22 (arba 2222 ir daugiau) ir 4 ir daugiau. Jeigu tokių skaitmenų nėra arba jų žymiai mažiau, tai nereikėtų vaiko versti tapti Meistru, nes jis yra tingus ir dėl to geru meistru netaps. Jo neišnaudoti šešetai tuo atveju vers jį ieškoti valdžios (juodosios žinios). Jam reikėtų susidomėti menais arba ne ergo imliais amatais: juvelyriniu darbu, mezgimu kabliuku ir t.t.

  Jeigu jūsų vaikas turi 7 (ir daugiau), tai meistru jis gali tapti tik iš pareigos tėvams ! Tuo atveju nepageidautina pasirinkti ir profesijos, susietos su valdžia, nes tai paverčia žmogų kietu ir abejingu kitų lemtimi.

  Ženklą “66” galima pavadinti stabdančiuoju (arba įžeminančiuoju). Paaiškintina tuo, kad šį ženklą turintys žmonės nemėgsta skaityti knygų, geriau pasirenka televizorių arba užsiima kitais darbais, kurie juos tuo momentu domina. Jeigu tą ženklą pavyko nuslopinti, pratinant vaiką iš vaikystės prie meno, tai žmogus labai daug skaito ir vengia fizinio darbo.

  Kaip elgtis, kad vaikas su “66” galėtų tapti tikru Meistru ? Visų pirma jį reikia sudominti darbu, po to parodyti jam tikslą ir vietą gyvenime. Labai gerai, kai su vaiku lankomi muziejai, jis supažindinamas su žymių meistrų darbais : siuvinėtais dirbiniais, juvelyriniais puošmenimis, baldais, indais ir t.t. Jeigu vaikas susidomės rimtai, tai tada patarsite, kur norimą specialybę galima įsigyti ir ką reikia žinoti stojant į tokią mokyklą. Tik po to jau galima jį įtikinėti tapti geru Meistru.

  ĮŽEMINIMO ŽENKLAS “666 IR DAUGIAU”. CHARAKTERISTIKOS. Trys šešetukai – “žvėries arba šėtono ženklas”. Dar kitaip, galima tvirtinti, kad tai “burtininko arba raganos skaičius” – tai labai stiprūs skaitmenys. Neišsigąskite, psichomatricoje tie skaičiai nieko baisaus nereiškia, juo labiau esantys skaitmenys 8 ir 7, sutramdo šešetukus.

  Tarkime, kad žmogus psichomatricoje turi tokį skaitmenų rinkinį : 666, 7 ir 8. Tada galima išbraukti du šešetukus – liks tik vienas, o tai nuotaikos žmogus (Toks išbraukimas bus teisingas esant sąlygai, kad abu skaitmenys 7 ir 8 neatliko perėjimo; kitu atveju turėsime reikalą su žmogum, kuris konfliktuodamas su savo gimdytojais, įgauna naują savybę (kokybę): 666, 7, 8 perėjo į 6666 ir 11, su 4 arba 22 praradimu, kas padarys žmogų susierzinančiu ir valdingu).

  Išsiaiškinkime, ką reiškia praktikoje ženklas “666 ir daugiau”. Tarkime, kad jeigu prie žmogaus su “666” atsirastų dar trys žmonės su stipriomis arba aktyviomis šešiukėmis (“66” ir daugiau arba žmonės, turintys skriaudas nuo savo tėvų, valdingi ir pikti), tai susikurs pavojinga sąjunga, kuri sujungs juos bendram valdžios siekimui. Lyderiu taps tas, kuris turi daugiau šešetukų arba stipresnį charakterį.Tokiu būdu atsiranda grupė iš keturių žmonių. Vėl atsiranda Pitagoro mylimasis kvadratas, ir tai ne atsitiktinai. Tai figūra, kuri turi įstrižaines ir jų susikirtimo tašką, o taip pat kvadrato viršūnes. Reikėtų susipažinti su geometrija, kad suprasti šešetukų darbo (veikimo) savybę.

  Geometrijoje egzistuoja tokia sąvoka – antros eilės kreivės, sudarančios visas galimas linijas, kurias galima gauti plokštumoje, naudojant dvi koordinates ir antrojo laipsnio lygtį – atitinka pačios plokštumos tolygumą (dvi koordinatės). Jeigu jūs nubrėšite plokštumoje bet kokią liniją, tai bus galima ją sukapoti į dalis, kada kiekvienas gabalėlis atitiks vienai iš antrosios eilės linijai (Tarkime, pavyzdžiui, kad tiesioji arba taškas yra tiktai antrojo laipsnio linijomis.Tai išsigimęs atvejis, kada lygtis tampa pirmojo, o ne antrojo laipsnio).

  Dabar galima teigti, kad bet kokie laisvi persikėlimai plokštumoje vyksta antrosios eilės kreive (įsidėmėkite – “bet kokie persikėlimai- pasistūmėjimai”). Mes gyvename ant didžiulio ritulio (Žemės), kurį vieno žmogaus mastu galima pavadinti plokštuma, nes jūs toje “plokštumoje” būsite tik taškelis, kuris negali atitrūkti nuo Žemės į didelį aukštį, bet tada jūs jau ir nebūtumėte ant plokštumos. Dabar galima teigti, kad mes gyvename ant antros eilės plokštumos, o dėl to visi mūsų laisvi persistūmimai vyksta antrosios eilės kreive. Kodėl apie tai kalbėta ?

  Geometrijoje yra teorema, kuri teigia, kad jeigu plokštumoje išsirinktume penkis taškus, tai jie vienareikšmiai plokštumoje pateiks antros eilės kreivę.

  Dabar įsivaizduokime, kad žmogus – tai taškas, kuris gali judėti mūsų planetos plokštuma savo noru. Tuo metu, kada jis ramiai gyvena, kažkur tai atsiranda junginys iš keturių žmonių, kurie paruošė centrinę vietą kaip tik jam, nes jie iš tos “šėtoniškosios grupės” laiko pyktį tam žmogui. Jis (žmogus su “666”) pasitelkia tuos tris pagalbininkus – jiems net nereikia aktyviai dalyvauti :pakanka paprasčiausiai palaikyti “draugą” jo sumanyme. Kai tik ant aukos įvyksta užpuolimas (konfliktas, susipykimas, problemos šeimoje, sveikatos pablogėjimas), prasideda pats svarbiausias etapas.

  Jeigu žmogus, kurį bando keturi “satanistai” “įvaryti” į kvadrato centrą, atsakys bet kuriam iš jų agresyvumu, baime, išgąsčiu arba atsakomuoju grasinimu, jis automatiškai įsijungs į jų bendrą kontūrą, tapdamas piktu, agresyviu, ir kaip viso to padarinys, sergančiu ir pametusiu visus savo artimuosius, žmogus.

  Kas atsitiko, kada “auka” atsakė jį užpuolusiam agresija arba kita reakcija (negatyvia arba išgąsčiu) ? Žmogus tapo penktu duotosios grupės nariu, nes parodė tas emocijas, kurios buvo reikalingos, Kai tik tas įvyksta, pradeda veikti teorema apie penkis laisvai pasirinktus taškus plokštumoje, kurie fiksuoja tam tikrą antrosios eilės kreivę. Pačiai “aukai” tai reiškia, kad ji ima judėti griežta likimo linija, kurią nustato tie patys keturi žmonės. Vienas iš jų pastoviai palaiko su ja kontaktą, nesuteikdamas galimybės palikti tą grupę. Žmogus paverčiamas zombiu, kuriam diktuojamos sąlygos, o jis jas vykdo , eidamas gyvenimo keliu (kartais į mirtį : skenduoliai, pasikorėliai ir kiti savižudžiai).

  Jeigu žmogaus turi psichomatricoje “6666”, tai prisijungęs prie savęs keturis, turinčius šešetukų, tuojau pat sukurs stabilią liniją, o tai reiškia, kad jis ims aplinkui save rinkti panašius žmones ir jie tuojau pat pareikš savo paslėptus (iki susitikimo su panašia “sąjunga”) polinkius : valdžią, žiaurumą, agresyvumą ir t.t.

  Ar gali pasirinktoji “auka” išvengti tokio likimo ? Atsakymas teigiamas. Pateikiama tokia rekomendacija. Jeigu jus sąmoningai traukia į konfliktą, tai yra tik vienas būdas save apginti – būtina pasinerti į emocijų tuštumą ir abejingumą tam žmogui, kuris traukia jus į konfliktą. Labai geras būdas tai padaryti yra ir juoko emocija, kuri neleidžia pasireikšti išgąsčiui ir neturi savyje susinervinimo ar agresyvumo.

  Kalbėjome apie žmonių grupių veiklą, apjungtų ženklais “666 ir daugiau”- tai pakankamai reali grėsmė žmogaus asmenybei. Nuo senų laikų egzistuoja žmonės, sugebantys apsaugoti nuo panašaus poveikio. Nereikėtų ignoruoti ir “senučių”, kurios moka panaikinti jau pasireiškusius simptomus. Liaudyje tie paveikimai įgavo užkerėjimo pavadinimą. Jeigu panaudoti šiuolaikinės psichologijos terminus, tai atitinka asmenybės kodavimo esmę, tačiau nuo to problema neišnyksta, o tampa dar labiau realesne. Ar galima panaikinti užkodavimą ? Taip, galima.

  Kinijoje tokie poveikiai įgavo “velnio ligos” pavadinimą.Štai dar keliolika tokių ligų pavadinimai : “velnio kelias”, “elnio sala”, “velniškoji tikyba” – viso trylika skirtybių. Visų tų ligų simptomai ir gydymo būdai aprašyti. Rusijoje buvo naudojamos maldos ir užkalbėjimai prieš kerus. Tai neliečia ženklų “666 ir daugiau”.

  Būtina prisiminti, kad užkodavimai turi konkretų veikimo laiką, po kurio žmogus pasijunta normaliai. Dabartiniu metu atsirado daug literatūros, kurioje spausdinami įvairūs kodavimo būdai, užkalbėjimai, būrimai ir kiti magų verslai. Reikia būti labai atsargiems, nes nemokšiškas būrimas ar kodavimas iššaukia smūgį tą darančiam.

  Taigi labai rimtai reikia žiūrėti, į turinčius “666 ir daugiau” ir kai tiktai galima naudoti perėjimų galimybes 6 į 7, o tam pagelbsti knygų skaitymas, užsiėmimas menu, kantrumo ir gerumo ugdymas.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account