Pitagoro kvadrato reikšmė 777

  Skaitmuo 7susietas su pasisekimo (sėkmės) samprata. Kai kas šį skaitmenį vadina angelo ženklu. Skaitmuo rodo pačios Gamtos interesą žmogui atsiskleisti.

  Tokią skaitmens interpretaciją galima sulyginti su žemės arimo pavyzdžiu. Žmogus visais laikais dirbo žemę su plūgu ir visada tikėjosi laimingos pabaigos – derliaus. Dar paprasčiau, artojas pasikliaudavo sėkme, kurią galėjo atsiųsti tik dangus – Dievas, angelas, Šventoji dvasia arba šventosios jėgos. Žmogui nebuvo kur daugiau kreiptis dėl gero derliaus.Teko pasikliauti stebuklu, o dar paprasčiau sėkme. Taip trijų faktorių darinys pagimdė 7, atsakanti už sėkmę (pasisekimą) : arklys (keturios kojos), artojas (dvi kojos) ir Dievas (angelas, pasisekimas, sėkmė, tikėjimas). Papildomai dar reikėtų pridurti, kad savaitės septintą dieną (sekmadienį) žmonės bandė išmelsti iš Dievo sau pasisekimą. Sekmadienis (septintoji diena) – pašvęsta Dievui.

  Sugrįšime į mūsų nagrinėjamą sistemą. Tarkime, kad skaitmuo 7 atsako už pasisekimą, o kaip paaiškinti to mechanizmą ? Neatrodo, kad daugumai žmonių priimtinas paaiškinimas, jog septyniukių kiekis parodo angelų buvimą pas žmogų, kurie veda jį per gyvenimą.

  Gamta sukūrė žmogų, kuris išsiskiria iš kitų planetos būtybių (mes kalbame tik apie tą gyvybę, nes kol kas kito gyvenimo nežinome, tačiau tai tik laiko ir technikos klausimas) tuo, kad žmogui duotas protas. Jis būtinas Gamtai (Visatai, Pasauliui) dėl pažinimo ir tolimesnių vystymosi kelių nustatymo. Pasaulis milžiniškas ir įvairus. Pažinti savęs neįmanoma, jeigu negalima visumoje apčiuopti to, kas priklauso tyrimui.

  Atminkime alegorinį pasakojimą apie tris aklus senius, kurie niekada nematė dramblio, tačiau save laikė gudruoliais. Jie buvo atvesti prie žvėries ir leista apžiūrėti tik po vieną jo kūno dalį :vienam į rankas padavė dramblio uodegą, kitam – straublį, o trečiasis apkabino milžino koją. Po to kai jie “susipažino” su drambliu, jiems pateikė vienintelį klausimą: “Kas gi tas dramblys”? Pirmasis atsakė, kad dramblys – tai virvė, kuri tvirta ir apaugusi, antrasis tvirtino, kad dramblys – tai didžiulė galinga gyvatė, o trečiasis pareiškė, kad dramblys – tai didžiulė stora kolona.

  Ar galima būtų tuos gudruolius pavadinti kvailais ? Niekada ! Taip ir žmonės, studijuodami pasaulį, naudojasi netobulais prietaisais, kuriais tiria vieno nedalomo atskiras dalis. Tai neįmanoma apžvelgti viena pora akių, apčiupinėti dviem rankomis. Gamta labiau tobula ir sudėtinga, negu mes galime įsivaizduoti. Todėl galime teigti, kad ir taip ,- į kiekvieną žmogų Gamta įdėjo tikrų žinių apie save tik mažą trupinėlį. Kiekvienas tas “trupinėlis tiesos” unikalus, nes neturi pakartojimo kitame žmoguje. Kiekvieno žmogaus uždavinys – atskleisti savo tikrąsias žinias pasauliui, nes be jo tai negalės padaryti niekas kitas. Pagalvokime, ar verta palikti likimo valiai bent vieną žmogų ? Jeigu dėl kai kurių priežasčių žmogus neatskleidė savęs, tačiau tik po jo mirties gims tas laimingasis į kurį Gamta įdės neatskleistas žinias, tai reikės laukti maždaug šimtą metų (žmogus pragyvens maždaug 75 metus, o po jo mirties kitam užgimusiam, dar reikės 25-rių, kol jį kiti priims su tikėjimu). Todėl galima teigti, kad kiekvienas žmogus unikalus nuo gamtos !

  Kai tik žmogus ėmė žymėti savo gimimo datą, pati gamta įnešė korektyvas į gamtinės atrankos procesą. Ji ėmė koreguoti žmonių gimimo dienas, leisdama išvysti pasaulį kūdikiams su iš anksto suteiktais sugebėjimais, pradais, interesais, kas leido vesti tikslinį pasaulio objektų nagrinėjimą per gimusio žmogaus interesus. Todėl žmogaus gimimo data yra jo profesionali kortelė Gamtai studijuoti ir savų potencialių tikslų atskleidimui.

  Ypatinga vieta tame sąraše skirta tiems žmonėms, kurie savo psichomatricoje turi skaitmenį 7. Šis skaičius parodo pačios Gamtos interesus žmogui atskleisti. Tarkime, kad Niutonas, kuris atrado mechanikos pagrindus, būtų gimęs dviem šimtmečiais anksčiau ar vėliau. Rezultatas pakeistų visą Žemės istoriją, nes jo dėsniais pagrįsta beveik visa fizika, mechanika ir daugelis techninių disciplinų. Kažkokiu tai istorijos momentu atsiranda būtinybė vieniems ar kitiems gamtos dėsningumams atsirasti. Ta būtinybė naujai informacijai įdėta pačios Gamtos žmogaus smegenyse ir pažymėta ypatingais ženklais – skaitmenimis 7 arba 0. Skaitmuo “0” paliepia žmogui atskleisti save kokioje nors žinių srityje. Taip išaiškinami (atrandami) nauji būties dėsningumai. Kas liečia 7, tai jis reiškia sekantį : žmogus galvoje turi labai svarbią informaciją tam istoriniam periodui konkrečių žinių srityje. Pati Gamta saugoja žmogų nuo daugybės nežinomybių ir atsitiktinumų ir padeda jam atsiskleisti. Tą procesą mes suprantame kaip žmogaus sėkmę ar laimę. Kuo daugiau skaitmenų 7 jo psichomatricoje, tuo svarbesnė prieš žmogų stovi užduotis.

  SĖKMĖ “7 -NĖRA”. CHARAKTERISTIKOS. Nesant psichomatricoje 7 reiškia, kad žmogus nekontroliuojamas aukštųjų jėgų (Gamtos, Pasaulio, Visatos, Dievo). Prieš jį nestovi apibrėžti uždaviniai, kurie būtų skubūs ir svarbūs dėl pasaulio vystymosi tuo laikotarpiu. Ta laisvė, kuri nenurodo krypties, atveda prie to, kad žmogus griebiasi įvairių pabandymų atrasti save atskirose žmogaus žinojimo sferose. Ir dar, daugelis jo veiksmų gali būti netikri, klaidingi , kas suteikia žmogui daugybę įvairių nemalonumų ir išbandymų. Jis neapdraustas nuo nesėkmių ir atsitiktinumų; apie tokius žmones sakome, kad jie nevykėliai,kurie gyvenime patiria daugybę kliūčių.

  Tokius žmones drąsiai galima pavadinti “laisvaisiais menininkais”, ieškančių tų tiesų, kurias jiems skirta atskleisti. Gamta apdovanojo žmones daugybe individualių savybių : protu, atmintimi, logika, fantazija, polinkiu menui ir mokslams ir daugeliu kitų. Būtent dėl tokių savybių žmogus gali surasti tą žinojimo apie Gamtą šaką, kurioje jis galėtų pasiekti žinojimą. Be abejonės ir santuokos parenkamos kaip tik tokiu principu. Tarkime, kad ir pas žmoną ir pas vyrą daug septyniukių, tačiau vyrui nesiseka niekas. Reikia žinoti , kad egzistuoja tarpusavio papildymas, leidžiantis žmonai greičiau ir patikimiau atrasti savo kryptį gyvenime. Pavyzdžiui, vyro psichomatricoje yra tokie stiprūs skaičiai, kaip 22, 55, 333, kas leidžia jam naudoti daug jėgų mokantis mokslų, susietų su mąstymo logika, o stiprios energijos turėjimas, leidžia jam maitinti, esant būtinumui, ir žmoną.

  Manoma, kad nesėkmės tik tada paliks bet kokį netikšą, kada jis sugebės surasti kryptį atskleidžiant tiesą. Tada gali padėti tik žmogus, turintis daug septyniukių. Tada įvyks tikslų ir uždavinių susiliejimas, kas “sėkmingajam” padidins galimybę atskleisti savo sugebėjimus ir talentus, o “nevykėliui” reikš išeitį iš kančių ir nesėkmių. Aišku, kad panašioje santuokoje (poroje) pagrindinis dėmesys turės būti sutelktas į skaitmens 7 turėtoją. Tačiau galimas variantas, kada žmogus,neturintis septyniukių, taps tuo švyturiu, kuris vairuos “sėkmingajam” judėjimo kryptį.

  Kaip tai bebūtų paprasta, bet teisę į gyvenimo palydovą su didžiuliu septynetų kiekiu, reikia užsitarnauti, tobulinant save ir bandant surasti savo tiesas nepriklausomai nuo tų sunkumų, kurie teks jūsų daliai. Taip, tai pakankamai sunkus kryžius, nes “pasufleravimai” iš Gamtos ateina per kliūtis, kurios iškyla tokio žmogaus kelyje. Kuo didesnis iškyla pasipriešinimas, tuo tikslesnė jo atspėta kryptis. Žinotina, kad pasipriešina žmonės, turintys griovimo ženklą “666 ir daugiau”, jie neleidžia tokiam žmogui atsiskleisti.

  SĖKMĖ “7”. CHARAKTERISTIKOS. Psichomatricoje vienas skaitmuo 7 – tai reiškia, kad žmogus turi nežymų pasisekimą arba, kaip buvo kalbėta aukščiau, jis dalinai apsaugotas nuo nepasisekimo ir atsitiktinumų. Negalima tikėtis stiprios sėkmės, nes ženklas gana silpnas.

  Atsiradus psichomatricoje septyniukėms, situacija ieškant krypties atskleisti savo potencialus, iš pagrindų keičiasi. Žmogui keliama būtinybė save atskleisti konkrečioje šakoje, esant vienai septyniukei, labai plati. Kai tik žmogus daro žingsnį neteisinga kryptimi, jis tuojau patiria nemalonumus, o tai primena ir pataria, kad tai ne jo sritis.

  Jeigu pas jūsų vaiką psichomatricoje viena septyniukė, tai būtina jam padėti atsiskleisti.Todėl kuo anksčiau reikia išsiaiškinti tą interesų sektorių, kur jis turi save atskleisti. Žmogui su viena septyniuke nereikėtų atsipalaiduoti ir patikėti, kad jam likimas ne “trinktels” per galvą. Viskas priklauso nuo jo paties. Nepamiršti, kad egzistuoja perėjimas skaitmens 7 į 6, kada žmogus praranda ne tik sėkmę, bet ir energiją (22) arba sveikatą (4). Nuolat reikia kontroliuoti savo pareigos jausmą tėvams, pakantumą ir gerumą. Atminkite, kad sėkmė neliečia tokių žmogaus veiklos sferų, kaip valdžios siekimo, pinigų kaupimo bei materialinės gerovės. Visa tai gausite už tai, kad suteiksite daugeliui žmonių naudą, gerumą ir jus įvertins kaip protingą žmogų. Labai dažnai likimas specialiai sukelia sunkią materialinę padėtį, kad suaktyvintu protinę veiklą, kada žmogus priverstas pareikšti visus savo talentus ir sugebėjimus.

  Jeigu psichomatricoje yra vienas arba du šešetukai, tai neužmirškime, kad prasideda ginčas tarp tų skaitmenų ir savybių, už kurias jie atsako. Dar kartą primintina, kad 7 išsaugojimas priklauso nuo kantrybės ir tėvų pagarbos (atminties). Pats svarbiausia, kad yra galimybė sustiprinti sėkmę perėjus skaitmeniui 6 į 7.

  SĖKMĖ “77”. CHARAKTERISTIKOS. Psichomatricoje dvi septyniukės – tai reiškia, kad žmogus yra sėkmės vaikas. Jis gali rizikuoti ir prieš save pasistatyti pakankamai aukštus tikslus, kuriuos gali ir pasiekti, nes yra tikimybė, kad jo noras atitinka paslėptą jame potencialą. Tuo atveju žmogaus realizacijos spektras žymiai siauresnis, negu turint vieną septyniukę, tačiau ir pasirinkimas lengvesnis, nes pats likimas stumia į tą pasisekimą. Galima teigti, kad ženklu “77” pažymėti pirmaeiliai uždaviniai ir žmonės, sugebantys tas problemas spręsti.

  Nesėkmės gyvenime, esant sėkmės ženklui, gali būti iššauktos tiktai pačio žmogaus netinkamu elgesiu. Įsivaizduokime sau tokią situaciją. Prie žmogaus prieina burtininkas ir siūlo įvykdyti visus žmogaus norus, nes jis laimės vaikas. Žmogus tokiais pažadais patiki ir ima svajoti (jo visos svajonės susietos su ankstyvesne jo ir artimųjų patirtimi). Atėjo laikas sukurti šeimą, ir jis (arba ji) ima rinktis sau būsimą draugą. Atlikęs paprasčiausią analizę, jis padaro tokią išvadą : aš ne gražuolis ir graži už manęs neis; aš ne turtingas, ir turtingoji taip pat nepažvelgs į mano pusę; aš neišsilavinęs, ir protingoji netinka man, ir… Po tokios analizės jis išsirenka “savo idealą” : negraži, kvaila, iš nevykusios šeimos, ir … burtininkas įvykdo jo norą. Praeina metai, ir jis prakeikia likimą už tai, kad jis jam neteisingas, o jis toks nevykėlis. Kaip neatrodytų keista, tačiau mažai kas tiki į sėkmę ir stengiasi surasti savo kelią pats, o juk esant keliom septyniukėm, pakanka eiti ir kelias visada atves į tikslą.

  Nesisekimo dar viena priežastis – sėkmės praradimas dėl skaičių perėjimo 7 į 6 praradus pareigos jausmą tėvams ir kantrumą. Labai dažnai atsitinka, kad talentingi žmonės iškrenta iš gyvenimo dėl savo silpnumo, girtuokliavimo, narkotikų, tingėjimo. Dar kartą reikėtų pagalvoti, kad mes esame atsakingi ne vien už save, bet ir visą pasaulį.

  SĖKMĖ “777 IR DAUGIAU”. CHARAKTERISTIKOS. Psichomatricoje trys ir daugiau septyniukės – kiekybė pereina į kokybę, nes šiuo atveju apie pasisekimą nereikėtų net kalbėti. Žmones, turinčius tokį ženklą, galima pavadinti gyvenimo inžinieriais ar konstruktoriais. Jie patys nusistato savo gyvenimo tikslus. Gamta pažymėjo juos ypatingu ženklu, rodančiu, kad jų smegenys talpina labai solidų kąsnį informacijos apie Gamtą (Visatą, Pasaulį). Patys to nesuvokdami, tokie žmonės ima įtakoti kitų žmonių gyvenimą per norus, nuojautą, pajutimus. Daug kas galvoja, kad tai aiškiaregystė, tačiau tai visai kitoks pasireiškimas. Žmogus stato gyvenimą aplinkui save. Turėdamas tokį ženklą, jis buria apie save stiprius žmones, analizuodamas susidariusią situaciją. Atlikdamas tokią analizę, “inžinierius” daro išvadas ir mintimis priima sprendimus. Ateina diena , kada jo planai ir užmačios realizuojamos.

  Tokių žmonių nesėkmės – asmeninės klaidos arba nepasitikėjimas savo jėgomis. Jeigu toks žmogus praranda kantrumą ir pareigą artimiesiems, jis iš karto praranda “inžinieriaus” kokybę (savybę) ir tampa netikša su didžiulėmis valdžios pretenzijomis. Svarbiausia tokiems žmonėms susirasti veiklą savo jėgų panaudojimui. Gamtoje egzistuoja universalūs dėsniai, taikintini bet kurioje mokslo srityje : priešpriešų kova; perėjimas kiekybės į kokybę ir kt. Tokie dėsningumai pasiekiami žmonių, turinčių didelį kiekį septyniukių, todėl jie gali pritaikyti savo žinias bet kokioje žmogaus veiklos srityje. Patarimas jiems : nesuvesti į tikslus mažų buitinių problemų sprendimus – jų galimybės išeina iš realiai įsivaizduojamų rėmų. Nėra institucijų sugebančių įvertinti jų sugebėjimus. Kliūtimi gali būti tik jie patys. Vengti tingėjimo arba pasinėrimo į atminties praradimą (girtuoklystė, narkotikai) – tai kliūtis pilnai atsiskleisti.

  Turint psichomatricoje daug septyniukių, patartina užsiimti mokslu arba įsigyti profesijas, susietas su žmonėmis – gydytojas, mokytojas, psichologas ir kt. Tokiems žmonėms patartina užsirašinėti savo mintis, rašyti knygas arba straipsnius. Tenka tikėtis, kad ateis laikas, kada protingi ir toli matantys žmonės (777 ir daugiau) galės laisvai ir atvirai perdavinėti savo žinias apie pasaulį visiems žmonėms, nurodydami kelius įvairioms jų problemoms išspręsti. Perspėjimas – neprarasi pareigos tėvams ir visiems žmonėms, būti pakančiais.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account