Pitagoro kvadratas

  PITAGORO KVADRATO SKAIČIAVIMAS

  (Pagal gimimo datą)

  Tarkime, kad žmogaus gimimo data: 26 4 1934.

  Atliekant skaičiavimą būtina į kiekvieną žmogaus gimimo datą žiūrėti kaip į skaičių rinkinį, o ne į atskirus skaitmenis. Gimimo data užrašoma griežtai laikantis eiliškumo, vienareikšmiai skaičiai užrašomi be nulių prieš juos (teisingai – 26 4 1934; neteisingai – 26 04 1934).

  Užrašas: diena, mėnuo, metai (tos tvarkos nesuardyti !).

  Pasirinktai gimimo datai parašysime skaičių eilutę: 2 6 4 1 9 3 4.

  Paskaičiuosime pirmąjį skaičių.

  Pirmojo skaičiaus paskaičiavimui būtina sudėti visus gimimo datos skaitmenų eilutės skaičius.

  2+6+4+1+9+3+4 = 29. Pirmasis skaičius – 29 (I).

  Paskaičiuosime antrąjį skaičių.

  Antrasis skaičius gaunamas sudėjus skaitmenis iš kurių sudarytas pirmasis skaičius. 29 = 2+9 = 11 (II). Pastaba: 11 yra Mokytojo skaičius ir jis nemažinamas iki 2 (11 = 1+1 = 2). Kitu atveju reikėtų dar, ir dar kartų sudėti, kol gautumėme paprasčiausią skaičių (nuo 1 iki 9). Šis galutinis skaičius ir būtų antrasis skaičius. Mūsų atveju antrasis skaičius – 11

  Paskaičiuosime trečiąjį skaičių.

  Trečiajam skaičiui paskaičiuoti, būtina iš pirmojo skaičiaus (I) atimti visos eilutės pirmą skaitmenį (mūsų pavyzdyje tai 2), padaugintą iš pastovaus daugiklio – 2 (du).

  29- (2x2) = 29- 4 = 25. Trečiasis skaičius – 25 (III).

  Paskaičiuosime ketvirtą skaičių.

  Ketvirtam skaičiui paskaičiuoti reikia sudėti skaitmenis, iš kurių yra sudarytas trečiasis skaičius. 25 = 2+5 = 7. Ketvirtasis skaičius – 7 (IV).

  Užrašome gautus skaičius po gimimo data: 26 4 1934

  29 11 25 7 (V)

  Iš (V) išraiškos ir kitų skaičių surašome vienodus skaitmenis į Pitagoro kvadratą iš devynių langelių. Pirmasis yra viršutiniame kairiajame kampe; antrasis – žemyn; trečiasis – dar žemiau. Vidurinysis aukščiausiai esantis langelis yra ketvirtas; žemiau jo – penktasis; po juo – šeštasis. Dešinysis aukščiausiai esantis langelis yra septintasis; žemiau jo – aštuntasis; ir dar žemiau – devintasis.

   

   


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account