1932 Po 46 metų išsipildžiusi pranašystė

    1932 m. vieną pavasario dieną dvi moterys iš Rozemeido (Kalifornija), Elena V. Pyrs ir jos svainė Miurielė, automobiliu atvažiavo į Los Andželą apsipirkti. Nors tuo metu Jungtinėse Valstijose buvo ekonominė krizė, gatvėse vaikštinėjo daug, šmirinėjančių po parduotuves žmonių, kurie ieškojo pigesnių prekių. Kai moterys skynėsi kelią per minią, nepažįstama moteris uždėjo Elenai Pyrs ranką ant peties: „Atleiskit, bet aš privalau jums perduoti žinią.

    Paskui jus gatve ėjo jūsų sūnus. Jis daug nuveiks šios šalies teisinėje sistemoje." Taip netikėtai užkalbinta moteris norėjo atsakyti, kad turi tik dvejų metų dukterį, sūnaus neturi, tačiau keistoji nepažįstamoji, ištarusi pranašystę, dingo minioje. Moterys, šiek tiek sutrikusios, toliau vaikščiojo po parduotuves. Po kelių dienų susitikimas Los Andžele, rodos, buvo užmirštas. Elenos Pyrs šeimą vargino kitos bėdos. Jos vyras Fredas jau kurį laiką buvo bedarbis. Seimą kitais metais persikraustė į Spokeiną, kur anksčiau gyveno, ir Fredas Pyrsas gavo darbą lentpjūvėje. 1934 m. birželio 14 d. gimė antrasis vaikas, sūnus, kurį pakrikštijo tėvo vardu — Fredas. Fredas jaunesnysis buvo rudų akių, rudaplaukis. Prabėgo metai ir, baigęs mokyklą, aštuoniolikmetis Fredas 1952 m. vasarą gavo Pietų Kalifornijos universiteto stipendiją ketveriems metams. Jis norėjo tapti pagrindinės mokyklos mokytoju, tačiau po metų pakeitė studijuojamą dalyką ir pasirinko administraciją ir viešąją teisę. Studijų pobūdis pakeitė Fredo likimą. Baigęs teisę dvejus metus tarnavo kariuomenėje, po tarnybos gavo policijos karininko vietą. Žingsnis po žingsnio kilo karjeros laiptais, 1978 m. dirbo JAV teisingumo ministerijoje. Dabar mama prisiminė atsitikimą Los Andžele. Nepažįstamos moters pranašystės išsipildė po 46-erių metų.


    © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account