1902 Aukšto lygio technologija po žeme

    Mažoje Viduržemio jūros saloje Maltoje, giliai po žeme yra viena didžiausių akmens amžiaus mįslių Europoje. Sostinę Valetą supa daugybė mažų miestukų, vienas jų Hal Saflieni. 1902 m. čia buvo padarytas šimtmečio atradimas. Statybininkai, kasę duobę pamatui, netikėtai pamatė nemažai vienodų, labai gerai išsilaikiusių patalpų. Statybų savininkas nebuvo sužavėtas radiniu, nes jautė, jog moksliniai tyrinėjimai užtęstų statybos laiką. Samdomus darbininkus jis įtikino nuslėpti atradimą ir statybos darbai buvo tęsiami ir baigti.

    Tačiau paslaptis apie požeminį namą nebuvo išsaugota. Iki aštuntojo dešimtmečio pradžios jį buvo galima apžiūrėti, tai viena iš svarbiausių salos priešistorinių laikų įžymybių. Požeminis namas buvo uždarytas, nes baimintasi, jog nuo lankytojų iškvėpto oro gali pradėti gesti akmuo. Ši vieta uždaryta iki 2000 m. pavasario, tada planuojama nedidelėmis grupėmis vėl leisti lankytojus. Kokios gi paslaptys glūdi giliai po žeme? Į požemį įeinama per minėtąjį 1902 pastatytą namą. Požemis trijų aukštų, dvylikos metrų. Daugybė vienas virš kito esančių kambarių iškalti iš vientisos uolos. Čia yra įvairaus dydžio įėjimų, koridorių, kambarių, nišų. Tarp jų stūkso kolonos, remiančios pagrindinės salės kupolą. Visa tai nepriekaištingai atlikta: matyti statūs kampai, akmeninės sąramos, tiesios linijos. Galingi monolitiniai blokai be jokio plyšio kyla iš akmeninių grindų. Visas statinys sukuria vieningumo įspūdį, nes yra iškaltas iš vieno uolos gabalo. Kam tarnavo šis nuostabus statinys? Iš karto perspėju, mokslininkai neturi vieningos nuomonės. Akmuo taip puikiai apdirbtas, jog sunku patikėti, kad darbas buvo atliktas primityviais įrankiais. Archeologai mano, kad požeminio namo amžius yra apie 5500 metų ir kad jis buvo akmens amžiaus Maltos gyventojų orakulo vieta. Si mintis kilo todėl, kad pastate yra neįtikėtinai puiki akustika. Tereikia sušnibždėti į sienoje esančią įdubą ir balsas bus sustiprintas kelis kartus. Kuo žemesnis balsas, tuo labiau jis stiprėja. Kas prieš tūkstantmečius taip puikiai nusimanė apie akustiką? Tai tiesiog „Hi-Fi" įrenginys, senovėje iškaltas iš akmens pagal išankstinį planą. Sunku patikėti, kad akmens amžiaus žmonės tai suprojektavo ir padarė. Jiems ši užduotis per sunki. Kas gi buvo statinio architektas, kieno smegenys sumąstė šį šedevrą? Septyni laiptai veda iš antro aukšto, kuriame yra akustinė įranga, į pirmą. Paskutinė pakopa baigiasi vienoje iš daugelio įdubų (jei nežengsi į šalį). Visos duobės atskirtos aukštomis sienomis ir sudaro siaurą gilų rūsį, paskutinėje duobėje yra daug apvalių urvų, kuriuos galima pasiekti šliaužiant siauru koridoriumi. Nei viso požeminio namo, nei pirmo aukšto paskirtis neaiški. Giliai po žeme atrastas ir kraupus radinys: po metro gylio kaulų dulkėmis - daugybė žmonių kaulų! Maltos archeologijos tėvas Temistoklis Zamitas suskaičiavo, kad tai - šešių, septynių tūkstančių žmonių kaulai. Kam buvo reikalingas požeminis namas? Koks tabu saugo šį paslaptingą statinį? Žinoma tik, kad Maltos gyventojai nuo senų laikų vengia šios mįslingos vietos. Štai mano nuomonė: požeminis namas jau keletą metų uždarytas, nors artėja jo atidarymo laikas. Kaip bemąstytumėm - jo uždaryti visai nereikėjo. Juk požeminiame name yra dar vienas technikos stebuklas, niekaip nesusijęs su akmens amžiumi, - aukščiausios klasės oro kondicionavimo sistema. Ar lankytojų mažai, ar daugiau nei penkiasdešimt žmonių leidžiasi siaurais laiptais žemyn, temperatūra nekinta. O juk dėl Pietų saulės prakaituojantys turistai yra tikri radiatoriai, kurie turėtų tuoj pat įkaitinti patalpas. Galbūt norėta, kad kuo mažiau žmonių žinotų apie paslaptingą, aukšto techninio lygio stebuklą, nes klasikinėmis mokslininkų teorijomis čia nieko nepaaiškinsi. Kaip besuktum galvą, jokia teorija netinka. Aišku tik viena: mūsų žiniomis, tuometiniai Viduržemio jūros salos gyventojai ne-galėjo sukurti tokio aukšto techninio lygio stebuklo, koks yra Hal Saflienyje. Taigi spėliokite ir kurkite teorijas!


    © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account