1940 Mano valia tebūnie tavo valia

    Kai Hitleris 1939 m. rugsėjo 1d. įžengė į Lenkiją, aiškeriagiui ir telepatui Volfui Gregorjevičiui Mesingui ėmė grėsti pavojus. Žydas ir komunistas turėjo priežasčių bėgti. Už jį buvo paskirta 200 000 markių premija, nes šis išpranašavo vokiečių užkariautojams gėdingą pralaimėjimą karo pradžioje. Noprs Mesingą Lenkijoje smarkiai užtarė, tačiau jis buvo suimtas ir nugabentas į Berlyną Reicho saugumo tarnybai.

    Tačiau V. Mesingui pavyko iš ten pasprukti. Jis telepatiškai paveikė sargybinius ir iš smarkiai saugomo pastato paprasčiausiai išėjo. Pagaliau pabėgo į Tarybų Sąjungą, kur manė būsiąs saugus. Tačiau ir ten buvo suimtas. Vienas baisiosios N K V D (Vidaus reikalų liaudies komisariatas) darbuotojas pareiškė, kad aiškiaregiai nepageidaujami, nes jų paprasčiausiai nėra. Komunistinė doktrina remiasi griežtu materializmu ir neužsiima mokslo „ties riba" temomis. Viskas paaiškinama, viskas žemiška. Tačiau V. Mėsingas nenusileido. Jis pasiūlė viską įrodyti. Kadangi buvo žinomas ir vertinamas tų laikų žmogus, juo susidomėjo Josifas Stalinas. 1940 m. įsakė patikrinti Volfo Mėsingo meditatyvius gebėjimus. Aiškiaregio gabumų demonstravimas buvo įspūdingas. Lydimas dviejų NKVD karininkų jis įėjo į banką ir padavė kasininkui švarų popieriaus lapą iš mokyklinio sąsiuvinio. Šis negaišdamas suskaičiavo ir išdavė jam 100 000 rublių grynaisiais. Kai kasininkui buvo paaiškinta, kad buvo paveikta jo valia, tas gavo širdies priepuolį. Mėsingo pasiaiškinimas, kad jis hipnotizuotojas, mažai tepaguodė. Per kitą patikrinimą Mėsingas pabėgo iš patalpos, saugomos saugumo tarnybos darbuotojų. Staliną visiškai įtikino tik tada, kai aiškiaregis pasirodė rinktinių dalinių saugomame jo vasarnamyje. Savo valią įteigė net Stalino asmens sargybiniui. Įteigė, kad jis yra Lavrentijus Berija, valstybės vidaus reikalų komisaras ir NKVD vadovas. Berija buvo toks nepageidaujamas, kad po Stalino mirties jį atleido iš pareigų, o 1953 m. gruodžio 23 d. nubaudė mirties bausme. Mėsingas visai nebuvo panašus į Beriją. Ir vis tik sargybiniai praleido aiškiaregį, atidavė pagarbą, kai šis įžengė į Stalino vasarnamį. Staliną tai labai nustebino. Po įtikinančio pasirodymo, Volfui Gregorjevičiui Mesingui leido Tarybų Sąjungoje dirbti meditatyvinį darbą. Kaip rašoma to meto dosjė, jo paranormalius gebėjimus naudojo kaip slaptą ginklą, matyt, „PSI agentas" prisidėjo prie Tarybų Sąjungos pergalės. 1966 m. 75-erių metų sulaukęs Volfas Mėsingas, ne kartą gavęs aukščiausius Tarybų valdžios apdovanojimus, mirė. Jam surengė puošnias laidotuvės. Įspūdingas atsidėkojimas žmogui, kurio gebėjimai, pasak komunistinės doktrinos, neegzistuoja!


    © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account