1952 NSO nusileidimas

  Netrukus po Antrojo Pasaulinio karo besikuriančioje Vokietijoje siena tarp tarybinės, Prancūzijos, JAV, Didžiosios Britanijos okupacinių zonų buvo gan laisva. Daugelis būsimosios VDR piliečių nusprendė tais neramiais laikais bėgti į Berlyno vakarų sektorius. Tarp jų buvo ir 48-erių metų Oskaras Linkę, buvęs Vokietijos vermachto majoras, tuo metu Tiuringijos miestelio Gleimeršauzeno meras.
  1952 m. pavasarį jis su žmona ir 6 vaikais planavo apsigyventi Vakaruose.

  Todėl dažnai važinėjo motociklu netoli sienos, kad rusų kareiviai, saugoję sieną, priprastų prie jo. Miestelio meras nesukėlė jokių įtarimų. Vieną dieną važiavo jis su 11-os metų dukrele Gabriele iš susirinkimo Hazelbacho mišku, netoli Meiningeno. Sprogo motociklo padanga ir teko jį stumti. Paėjėjus kelis metrus Gabrielė atkreipė tėvo dėmesį į už 25 m buvusį daiktą. O likę prieblandoje pamanė, kad tai elnias. Motociklą pastatė prie medžio ir prišliaužė artyn, norėdami apžiūrėti gyvūną.
  Prieblanda suklaidino. Iš arčiau „elnias" pavirto dviem sidabru žvilgančiais 1.20 m aukščio panašiais į žmones padarais. Abu stovėjo pasilenkę ir kažką stebėjo ant žemės. Vienam padarui krūtinės aukštyje buvo pritvirtinta lempa, kuri reguliariai užsidegdavo. Atstumas iki keistų būtybių tebuvo 10 m. Tolėliau jis pastebėjo didžiulį disko formos objektą, panašų į didelę keptuvę, jos skersmuo galėjo būti 15 m. Pakraščiuose matėsi dvi eilės 30 cm pločio kiaurymių, viena nuo kitos pusės metro atstumu. Iš objekto iškilo juodas kėglio formos, 1 m aukščio bokštas.
  Jie jautėsi nejaukiai. Juk jis buvo tarybinėje zonoje, kur pavojinga matyti nepaprastus daiktus ar apie juos žinoti. Tokie žmonės dažniausiai pradingdavo visam laikui „gulaguose", tarybinėse belaisvių ir darbo stovyklose tolimoje šiaurėje.
  Šūktelėjo duktė Gabrielė, stovėjusi už 2 m nuo tėvo. Sidabriškai apsirengę maži padarai išsigando ir nuskubėjo prie skraidančio objekto. Per minėtą bokštelį jie pateko vidun ir duktė jų nebematė. N S O pakraštys pradėjo šviesti, pasigirdo tylus ūžimas. Šviesa iš mėlynai žalios tapo raudona ir ryškesnė. Ūžimas taip pat garsėjo, bokštelis nusileido vidun. Skraidantis objektas pakilo nuo žemės, atrodė, kad jis sukasi kaip sukutis. O. Linkei atrodė, kad aparatas sukasi aplink bokštelį, kuris išlindo apatinėje jo dalyje.
  NSO pasisupo kiek virš žemės ir plykstelėjo ugnimi. Bokštelis apačioje pradingo ir vėl išniro viršuje. Tuo metu objektas didžiuliu greičiu švystelėjo į viršų, pasigirdo garsas, panašus į krintančios bombos. Po kelių sekundžių NSO dingo.
  Sukrėstas matyto N S O pakilimo, meras O. Linkę nuėjo į pakilimo aikštelę. Žemėje įsispaudė šviežias apvalus pėdsakas. Jis buvo bokštelio, judėjusio tai žemyn, tai aukštyn, dydžio.
  Trečio laipsnio kontaktą patvirtina liudininkų pasakojimai. Lentpjūvės darbuotojas matė šviečiantį daiktą, praskridusį netoli kalvos, ant kurios jis tada buvo. Atrodė, kad „nuo žemės pakilo kometa".
  Po savaitės jiems pavyko pabėgti į Vakarus. Jis papasakojo nutikimą amerikiečių zonos vadovybei, tai buvo įrašyta į protokolus. Įvykiu susidomėjo slaptoji tarnyba, kuri kruopščiai surinko parodymus. Lig tol nieko negirdėjo apie NSO ir manė, kad tai naujas slaptas rusų ginklas.
  Reikia pasakyti, kad jau penktojo dešimtmečio pradžioje pastebėti mažo ūgio humanoidai, panašūs į tuos, kurie šiais laikais dalyvauja žmonių pagrobimuose.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account