1954 Rūpesčiai Kvaroblyje

  Kvaroblis yra mažas miestukas Prancūzijoje, Šiaurės de­partamente prie Belgijos sienos. Jo pagrindinės pramonės šakos yra kalnakasyba ir plieno lydymas. Pagrindinis šios istorijos veikėjas yra plieno lydymo darbininkas, gyvenantis mažame name už miestelio, prie geležinkelio. 1954 m. rugsėjo 10 d., 22.30 vai. 34-erių metų Marijus Devaildas sėdėjo virtuvėje, kai pradėjo loti šuo. M. Devaildas manė, kad braunasi vagis, pasiėmė prožektorių ir nuėjo į tamsą, šalia jo šliaužė šuo.

  Siam gyvūnui tai ne­įprastas elgesys. Kairėje, ant geležinkelio bėgių pastebėjo objektą, kuris pasirodė panašus į sunkvežimį. Dešinėje išgirdo triukšmą ir pasukęs ten prožektoriaus spin­dulį, išvydo už 6 m dvi mažas, keistai atrodančias būty­bes. Jos buvo 1.20 m aukščio ir dėvėjo panašius į naro kostiumus su šalmais. M. Devaildas atkreipė dėmesį į plačius tų būtybių pečius, tačiau rankų nematė. Būtybės keliavo link tamsaus objekto ant pylimo. Kai Marijus atsitokėjo, pabandė užbėgti įsibrovėliams už akių. Liko vos 2 m ir jį apšvietė ryškus iš objekto, kurio skersmuo buvo apie 6 m, sklindantis spindulys. M. De-vaildas sustingo kaip paralyžiuotas, negalėjo nei pajudėti, nei šaukti. Šviesa užgeso.
  Kai M. Devaildas atsigavo ir galėjo judėti, vėl bandė bėgti paskui mažus padarus, tačiau pamatė, kad objekto šone užsivėrė liukas. N S O pakilo vertikaliai į viršų. Darbininkas išgirdo švilpiantį garsą ir išvydo debesį, uždengusį N S O . Šis, pakilęs maždaug 30 m, blykstelėjo raudonai, švystelė­jo per dangų ir dingo rytų kryptimi. Priblokštas Marijus Devaildas nubėgo į policiją, tarnau­tojai iš pradžių manė, kad tai psichiškai nesveikas žmogus ir norėjo išsiųsti namo. Vis tik M. Devaildas reikalavo pa­sikalbėti su vyresniuoju, o šis įsitikino, kad žmogus negirtas, tik labai sukrėstas.
  Tolesni tyrimai įrodė, kad neįprastas susitikimas nebuvo haliucinacija ar melas. Ant bėgių, kur buvo nusileidęs skraidantis objektas, buvo aiškiai matyti įrantos. Ekspertai pagal įspaudą nustatė objekto svorį - mažiausiai 30 tonų. Sudegę ir sukalkėję žvyro gabalėliai tarp pabėgių rodo, kad objektas turėjo išskirti ypač didelę temperatūrą. Šis atvejis yra tik vienas iš daugybės panašių atsitikimų, kai buvo rasti NSO nutūpimo pėdsakai.


  © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account