1960 Ne visi nusileidžia

    „Nebijokit, dar nė vienas nepasiliko viršuje!" Taip stiuar­desės prieš skrydį ramina įsibaiminusius keleivius. Kaip jie reaguotų, jei pasakyčiau, kad šis banalus posakis netei­singas? Kartais atsitinka, kad lėktuvas negrįžta iš dangaus. 1960 m. sausio mėn. netoli Bermudų salų dingo

    ameri­kiečių oro pajėgų Super Sabres tipo kovininis bombone­šis. Tą įvykį matė daugybė liudininkų ant žemės, iš kitų lėktuvų ir laivų. Vienas liudininkų buvo anglas Viktoras Heivudas, kuris 1960 m. firmos English Elektric pavedi­mu dirbo prie palydovų sekimo programos ir gyveno Ber­muduose. V. Heivudas vėliau grįžo į Angliją ir gyveno Va-kefyldo mieste (Jorkšyro grafystė). Štai jo įspūdžiai: „Tą saulėtą, giedrą dieną apie 13.00 vai. iš JAV oro pajėgų bazės Bermuduose Kindley Field startavo 5 Super Sabres lėktuvai. Aš su 4 ar 5 kolegomis stebėjau startą, nes Super Sabres tada buvo retas lėktuvas, ypač Bermuduose. Koviniai bombonešiai startavo labai greitai, susigrupavo ir pradingo už dviejų mylių nuo pajūrio dideliame debesyje. Šis debesis stebėtojams atrodė visai normalus. Kaip ir priklauso, penkis lėktuvus stebėjo radarai. Penki lėktuvai įskrido į debesį, tačiau iš jo išskrido tik ke­turi. Radarai neužfiksavo kritimo, nors lėktuvai skrido kelių šimtų mylių aukštyje. Mes taip pat nematėme nieko kren­tant. Po kelių minučių Super Sabres paskelbtas dingusiu ir pradėta paieška. Ji prasidėjo pusę mylios nuo paplūdimio. Vanduo buvo ramus. Tačiau nerado nieko, kas pri­mintų lėktuvo katastrofą, rado tik gelbėjimo liemenę, pri­klausančią oro pajėgoms. Šis radinys nebuvo priskirtas ieš­komam lėktuvui, nes daugybė Bermudų buriuotojų ir val­čių savininkų neteisėtai įsigydavo tokias liemenes iš karei-vit|. Liemenė galėjo priklausyti kam kitam". I )ar lig šiol nėra atsakymo, kur p r a d i n g o J A V karinių o r o pajėgų lėktuvas ir pilotas, kas jiems nutiko. Kongreso pa­skirtas ir oro pajėgų kruopščiai atliktas tyrimas šio įvykio neišaiškino.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account