1961 Priešistorinė uždegimo žvakė

  1961 m. vasario 13 d. Maikas Maikselas, Velasas Leinas ir Virginija Maksei išsiruošė į Koso kalnus, 10 km šiauriau nuo Olančos (Kalifornijos valstija). Jie ieškojo geodų (tuš­čiaviduriai akmenys, kurių tuštumose kristalai), kuriuos parduodavo suvenyrus gaminančiai įmonei „LM & Roc-khound Gem and Gift Shop". Tai, ką jie rado, pakeitė mūsų požiūrį į praeities technikos išsivystymą. Tas akmuo gulėjo tarp daugybės kitų akmenų ant 1100 m aukščio kalno, 100 m nuo Oveno ežero.

  Jis priminė geodą ir skyrėsi nuo kitų akmenų suakmenėjusių kriauk­lių luobu, kuris rodė, kad akmuo labai senas. Grįžus visus nustebino tai, kad Maiklui Maikselui, stengiantis perpjauti geodą į dvi dalis, sulūžo brangiausias deimantinis pjūklas.
  Nesulaužė nė akmuo. Viduryje buvo ne tuštuma, o ||| Ims cilindro formos daiktas iš panašios į kietąją kera-Mnk.( medžiagos. Cilindro viduryje 2 mm skersmens, blizfctuis, net nesurūdijęs metalinis strypas. Lobių ieškotojai ĮMMi-hėjo, kad tas keraminis cilindras sujungtas su vari­niu, nepaliestu korozijos, žiedu. Frljulei pasidarė įdomu. Toliau tiriant išaiškėjo, kad ob-jtltte yra du nesimagnetinantys metaliniai daiktai, pana­šus į strypą su tarpine. Vidinė luobo dalis padaryta iš [vairių rūšių medienos, tačiau minkštesnė nei agatas ar jaspis. Sie pusiau brangūs akmenys susidaro suakmenė­jęs medienai. Medinis šešiakampis apvalkalas dengė ke-i.iminį cilindrą.
  M. Maikselas, V. Leinas ir V. Maksei nusiuntė radinį „( "baries Fort Society" organizacijai, tiriančiai įprastam puaullo suvokimui prieštaraujančius fenomenus. Tyri­nėtojas Ronas Kelesas padarė Koso artefakto rentgeno nuotraukas ir tyrimo išvadas paskelbė „INFO Journal" ketvirtame numeryje. Leidėjai Polas Dž. Vilisas ir jo brolis [fonas pastebėjo, kad šis artefaktas labai panašus į užde­gimo žvakę.
  „Buvau apstulbintas detalių panašumo, - rašė Ronas Vili­sas. - Į dvi dalis perpjautas objektas sudarytas iš kerami­nio izoliatoriaus ir strypo viduryje. Tai svarbiausios kiek­vienos žvakės dalys". Broliai pabandė perpjauti žvakę. Izo­liatoriaus porcelianas sunkiai pasidavė, bet šiaip taip arte­faktą perpjovė.
  „Aiškiai matėme Koso artefakto panašumus su dabartine žvake ir skirtumus, — tęsė Ronas Vilisas. - Varinis keraminio cilindro žiedas atitiko mūsų žvakių metalinį apvalka­lą". Jo nuomone, šešiakampė dalis sudaryta iš rūdžių, ku­rios liko surūdijus metaliniam apvalkalui. Centrinis stry­pas pagamintas iš žalvario.
  Viršutinė dalis baigėsi plunksna ar sraigtu. Polas ir Ronas Vilisai mano, kad rentgeno nuotraukoje toje vietoje ma­tyti „surūdijusio metalo gabalo likučiai su sriegiu". Nors metalinė dalis ne visai panaši į šiuolaikinę žvakę, be abejo­nės, visas objektas yra elektros prietaiso dalis. Nors šio daikto paskirtis kelia abejonių, jo amžius nusta­tytas gan tiksliai - 500 000 metų! Taigi, spėliokite!


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account