1963 Negyvėlis iš upės

  1963 m. vasario 1 d. pavakarę, 14.00 vai. 38-erių metų 'lomas P. Myanas, Konkordo (Kalifornija) miesto advo­katas ir darbininkų teismo tarėjas, išvažiavo iš Eurekos miestelio namo. Netrukus jis pasijuto labai blogai. Kai pasiekė Maiers Flato miestelį, paskambino savo žmo­nai. Jis pasakė, kad tą dieną nebegalės važiuoti iki Kon­kordo, todėl išsinuomos kambarį motelyje. Žmona pritarė. Buvo 17.00 vai., kai Tomas Myanas pasirodė Redvė-jaus motelyje „40 Winks".

  Po valandos advokatui pasidarė taip blogai, tad nusprendė susirasti gydytoją. Motelio budintysis rekomendavo nu­vykti į netoliese esančio Garbervilio ligoninę. Vėliau medicinos sesuo prisiminė, kad apie 18.45 vai. atėjo vyriškis, prisistatęs Tomu P. Myanu ir pasakė, jog jaučiasi taip blogai, lyg būtų miręs. Tačiau, kai ji norėjo užrašyti duomenis, o gydytojas jau galėjo apžiūrėti, pacientas din­go be pėdsakų.
  Apie 19.00 vai. viena pora pranešė jau minėto Maiers Flato kelių policijai mačiusi užpakalinius automobilio žibintus. Šis įvažiavęs į Eelio upę. Ta vieta yra už kelių mylių nuo Redvėjaus ir Garbervilio. Ši pastaba paaiškina vėlesnę įvykių eigą.
  20.00 vai. Tomą Myaną matė „40 Winks" motelyje, ten jis kalbėjosi su motelio savininku Cipu Nanimaikeriu. Šiam pasirodė keista, kad advokatas jį nutraukė ir paklausė, ar jis neatrodo kaip negyvėlis, nes jam regis, jog numirė. Motelio savininkas prisiminė, kad T. Myano kelnių klešnės ir batai buvo dumblini. T. Myanas bandė paskam­binti žmonai, tačiau neprisiskambino ir 21.00 vai. nuėjo j savo kambarį.
  Po pusės valandos motelio tarnautojas Hain Jangas pasibeldė į T. Myano kambario duris ir pasakė, kad su Kon­kordu nėra ryšio, nes audra nutraukė telefono laidus. Tarnautojas atkreipė dėmesį, kad T. Myanas guli nenusirengęs, juodu kostiumu ir baltais marškiniais. 22.45 vai. policija rado Tomo Myano automobilį upėje, degantys užpakaliniai žibintai nurodė vietą. Stabdymo žy­mės ant kelio parodė, kaip vairuotojas stengėsi suvaldyti slystantį automobilį. Ištraukus automobilį, pastebėta, jog išdaužytas priekinis stiklas dešinėje pusėje. Kraujo ir dumblo pėdsakai matėsi ant pakrantės žvyro dar 10 metrų. Vasario 20 d. rado Tomo Myano lavoną už 25 km nuo įvykio vietos. Skrodimas parodė, kad galva buvo lengvai sužalota, o mirties priežastis - paskendo. Kaip vėliau nustatė, automobilis įkrito į upę tuo metu, kai jis ligoninėje dingo iš akių medicinos seseriai, norėjusiai užrašyti duomenis.
  Kokios paslaptingos jėgos mobilizavo Tomo Myano kūną mirties akimirką? Kaip galėjo nutikti, kad tuo pačiu laiku, kai fizinis kūnas bandė suvaldyti slystantį automobilį ir grūmėsi dėl gyvybės lediniame vandenyje, jis ieškojo gy­dytojo pagalbos? Kur dingo astralinis dvynys, kuris kelis kartus pasirodė liudininkams? Po pasirodymo ligoninėje ir motelyje T. Myaną tepamatė po 19 dienų, kai jo lavo­nas buvo ištrauktas iš upės.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account