1964 Nufotografuotos mintys

  Mes įpratę, kad daiktai bei situacijos, kurias nufotogra­fuojame, lieka fotonuotraukoje. Tai, ką darė amerikietis Tedas Seriousas šeštajame dešimtmetyje, panašu į raga­nystę. T. Seriousas galėjo padaryti ant polaroido juostos nuotraukas, susikaupęs žiūrėdamas į objektyvą. Šis sugebėjimas padaryti „minčių nuotrauką" iš pradžių atrodė taip absurdiškai, kad net parapsichologai nedrįso oficialiai tuo užsiiminėti. Denverio (Kolorado valstija) universiteto psichoanalizės profesorius Džiulas Eisenba-das leido pademonstruoti fenomeną, nors pats tuo visai netikėjo.


  1964 m. balandžio 3 d. „Palmer Hous" Čikagoje jis susi­tiko su Tedu Seriousu, prasirūkiusiu alkoholiku, anksčiau dirbusiu pasiuntiniu viešbutyje. Dž. Eisenbadas nenujau­tė, kad užsimegs daug metų truksiąs bendradarbiavimas. Profesorius tikėjosi Čikagoje sutikti apgaviką ir gerai tam pasiruošė. Jis atsigabeno gerai supakuotas fotojuostas. Vie­ną jų įdėjo į savo polaroido aparatą, kurio neišleido iš akių. Tikėdamasis būti apgautas, susikaupė. T. Seriousas taip pat susikaupė, susiraukė, stenėjo ir atrodė kenčiąs. Tada leido iš polaroido aparato, į kurį taip susikaupęs žiūrėjo, išimti nuotrauką. Vos blykstelėjus blykstei Dž. Eisenba-das išėmė nuotrauką. Tai buvo staigmena. Nuotraukoje buvo ne susiraukęs T. Seriouso veidas, o pastatas! Dž. Eisenbado įsitikinimas, kad jį apgaudinėja, susvyravo. Jis nusprendė įstabius vyruko gebėjimus visapusiškai ištirti ir pakvietė į Denverį. Po kelių mėnesių pradėjo daugybę eksperimentų, kurie turėjo vykti trejus metus. Jų metu liu­dininkais kvietė įvairius mokslininkus: fizikus, psichologus, psichiatrus bei optikų ir televizijos darbuotojų komandas. Jiems griežtai stebint buvo padaryta daugybė nuotraukų. Jose atsirasdavo netikėčiausių dalykų: gatvės ir namai, Pa­ryžiaus Eifelio bokštas ir Miuncheno Frauenkircho bažny­čios bokštai, net palydovas, skrendąs aplink žemę. Dažniausiai nuotraukose atsirasdavo vaizdai ir scenos, ku­riuos T. Seriousas pažinojo, pats patyrė ar skaitė laikraš­čiuose. Kartais tai buvo įspūdžiai, kuriuos patyrė nesąmo­ningai ir nelabai prisiminė. Nufotografavo šimtus „minčių". Nuotraukų kokybė įvai­ri. Kartais tai vos matomi kontūrai, tas nuotraukas galima BŽginčyti. Kartais tai labai ryškios nuotraukos, kurias gali­ma padauginti. Tačiau kaip jos atsirado? Eksperimentų metu T. Seriousą stebėjo daugiau nei 20 ekspertų. Įtarimą kėlė iš kartono padarytas vamzdelis, kurį jis vadino „Gismo". Juo T. Seriousas prisidengdavo nuo šoninės šviesos ir ranka nedengdavo objektyvo. Nė vienas ekspertas, nei Dž. Eisenbadas, nei pakviestieji liudininkai negalėjo įrodyti apgavystės. Buvo padaryta nuotraukų ir be „Gismo". Pavyko nuotraukos, darytos aparatu, kurio objektyvas išsuktas, ir kai aparatas stovėjo už 20 m nuo T. Seriouso.
  Įtarimą, kad kartoniniame vamzdelyje paslėpta mikrojuos-ta, neigia viena įdomi minčių nuotraukų savybė. Pvz., vie­noje nuotraukoje matėsi dviaukštis pastatas, ant kurio ne­ryškus, tačiau įskaitomas užrašas. Tai Kanados policijos oro divizijos angaras, tačiau užrašas klaidingas. Turėjo būti užrašyta: „Air Division, Royal Canadian Mounted Poli-ce", o T. Seriouso nuotraukoje: „Air Division Cainadain Moun". Jei T. Seriousas būtų naudojęs paslėptą mikro-juostą, prieš tai būtų turėjęs pakeisti ir užrašą. Klaidos įro­do, kad nuotraukose įamžinamos čikagiečio mintys. Tedo Seriouso fenomenas jau praeitis, nes 1967 m. „min­čių fotografas" prarado unikalius sugebėjimus. Tačiau li­ko puiki trumpalaikės paranormalios galios, sukūrusios stulbinančias nuotraukas, medžiaga parapsichologiniams tyrinėjimams ir diskusijoms.


  © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account