1967 Rozenhaimo poltergeistas

  1967 Lapkričio pabaigoje Bavarijos miestelio Rozenhaimo advokato Adamo kontoroje vyko neįtikėtini, prieštaraujantys fizikiniams dėsniams įvykiai. Dieninės lempos pakabintos 2,5 m aukštyje, užgeso. Skubiai iškviestas elektrikas nustatė, kad jos perdegusios, bet pasuktos patrone 90 laipsnių kampu. Elektrikas dar apžiūrinėjo lempas, išjungęs saugiklius. Iš kopijavimo aparato ištryško skystis.


  Telefono aparatai veikė taip blogai, kad advokato kontoroje darbas tapo neįmanomas. Visi telefono aparatai skambėjo vienu metu, pokalbių metu išsijunkdavo. Telefonų stotis suskaičiavo tiek pokalbių, kiek nebūdavo. Milžiniškos sąskaitos galėjo sužlukdyti advokatą Adamą.
  Jis įtarė kad dėl visko kalti elektros tinklų gedimai. Elektros ūkio darbuotojai prijungė daugybę matavimo prietaisų, stebinčių kontoros darbus. Tarnautojai turėjo tuoj pat pranešti apie neįprastus reiškinius.
  Prijungtieji prietaisai parodė neįtikėtinus įvykius. Prietaisų rodyklės šokinėjo iš vieno skalės galo į kitą. Pranešime buvo parašyta "Pirmadienį 7:30 vadovo kabinete iš patrono iššoko lempa ir sudužo ant grindų, bet elektros saugikliai neišsijungė" Savirašis užfiksavo du srovės šoktelėjimus iki 50 amperų. Keista kad saugikliai neišsijungė.
  Labai mįslingas savirašio užrašas, aukščiausiame pakilimo taške ra­šiklio plunksna nupiešė kilpą, o ne tiesią liniją kaip įprasta". Dienos šviesos lempas pa­keitė paprastomis kaitini­mo lemputėmis, tačiau ir šios tuoj pat sprogdavo. Visos pastangos buvo perniek. Iš elektros ūkio nu­tiestas tiesioginis kabelis bei vėliau pastatytas gene­ratorius nesustabdė fenomeno. Technikai negalėjo niekuo padėti. Padėjo Freiburgo universiteto profesorius Hansas Benderis, dirbęs vienintelėje Vokietijoje parapsichologijos katedroje. Kai 1967 m. gruodžio 1 d. H. Benderis pradėjo tyrimą, koridoriuose šviestuvai lingavo iki lubų. Netrukus profesorius pastebė­jo, kad prietaisų rodyklės nepaaiškinamai šokinėjo tik kon­toros darbo metu. Po darbo jokių išskirtinių reiškinių ne­buvo. Profesorius H. Benderis jau tyrimo padžioje priėjo išvadą, kad paslaptingus reiškinius sukelia vienas konto­roje dirbantis žmogus. Netrukus jo įtarimas pasitvirtino. Prietaisai pradėjo registruoti anomalijas, kai ryte į konto­rą įžengė 19 metų mokinė Anmari S. Tolesni tyrimai patvirtino, kad vaiduoklis pasirodydavo tik Anmari esant kontoroje. Vos tik mergina žengdavo pro duris, imdavo linguoti šviestuvai, sproginėti elektros lemputės, o šukės lakstė aplink ją. Anmari nesąmoningai sukėlė paslaptingą fenomeną. Įvykių, kurie vos nesužlugdė advokato Ada-mo, priežastis buvo psichokinetinis poveikis. Tyrimai nustatė, kad visų nuostolių priežastis - ta pati galia. Baisi galia, verčianti matavimo prietaisų rodykles šokinėti, susprogdinanti dienos šviesos ir kaitinimo lempas, judinanti šviestuvus ir paveikslus. Ta galia du kartus nuo sienos nustūmė 3.5 centnerio svorio dokumentų spin­tą. Telefoninius trukdymus taip pat sukėlė Anmari S. psi-chokinetinė galia. Vokietijos pašto tarpmiestinių pokal­bių tarnyba prijungė prie kontoros kontrolės prietaisą. Pasirodė, kad per minutę buvo surenkamas numeris 0119 net 50 kartų, nors nė vienas žmogus nepalietė telefono aparato. Juolab, kad senais telefono aparatais taip greitai numerio nesurinksi.
  Po 1967 m. Kalėdų Anmari, kuri dėl netvarkos kontoroje atostogavo, dviem savaitėm atėjo į kontorą. Tuo metu fe­nomenas visiškai įsisiautėjo. Stalčiai šoko iš savo vietos, paveikslai ir kalendoriai ant sienų lingavo, sproginėjo elek­tros lemputės. Merginą apėmė isterija. Tačiau nuo tos dienos, kai ji daugiau nepasirodė, fenomenas nesikartojo ir gyvenimas tekėjo sena vaga.
  Jaunam mokslininkui parapsichologui vaiduoklis labai pasitarnavo, jis galėjo tikrovėje tirti psichokinetinį poveikį. Anmari S. nuo to nukentėjo, nes išsiskyrė su vaikinu. Ta­čiau vėliau susirado vyriškį, ištekėjo ir yra dviejų vaikų mama. Daugiau paranormalūs reiškiniai nepasikartojo. Advokato Adamo kontoros jau daug metų nebėra, tačiau daugelis Bavarijos miesto gyventojų prisimena 1967 m. įvykius. Tai buvo svarbus įvykis - dvasia įrodė esanti stip­resnė už materiją.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account