1969 Kas su mumis dalinasi mėnuliu

  This is moonbase Tranquility: Eagle has landed". - „Tai mėnulio bazė Trankiliti, erelis nusileido". Šiais žodžiais apie pirmąjį žmonijos istorijoje nusileidimą Mėnulyje raportavo „Apolono 11" komanda 1969 m. lie­pos 20 d. Nepaisydami skeptikų tvirtinimų, kad tai neįmanoma, žmonės pirmą kartą žengė kaimyninio dangaus kūno paviršiumi.

  Ar iš tikrųjų du amerikiečiai Neilas Armstrongas ir Edvinas Oldrinas buvo pirmosios protingos būtybės, žengusios Žemės palydovu? Gali būti, kad ta garbė priklauso nepažįstamoms būtybėms, nes manoma, jog Mėnulyje daugelį kartų lankėsi kosmonautai iš kitų planetų. Sklando gandai, kad NASA žino, jog visi nuo 1969 m. iki 1972 m. Mėnulyje pabuvoję „Apolono" astronautai matė paslaptingus skraidančius objektus ir artefaktus. Buvęs NASA darbuotojas Otos Binderis pasakojo, kad radijo mė­gėjai trumpųjų bangų siųstuvais užfiksavo tokį pokalbį: „Žemės stotis: Kas atsitiko? Žemės stotis kviečia „Apoloną 11".

  „Apolonas 11": „Tie „kūdikiai" milžiniški, sere, nenormaliai... O Dieve, jūs nepatikėtumėt! Sakau jums, ten yra kitų kosminių laivų... išsirikiavę kitoje kraterio pusėje... jie yra Mėnulyje ir stebi mus!" Paskelbus šį pokalbį, NASA paskubėjo jį apšaukti falsifikuotu. Keista, tačiau vos Mėnulyje ką atrasdavo, Žemės stotis ir astronautai perjungdavo kitą radijo dažnį, kuris buvo slepiamas nuo visuomenės. Kiekvienas įprastas pokalbis su astronautais vėluodavo dvi minutes, matyt, po perklausos jis būdavo cenzūruojamas. Tai patvirtino buvęs NASA darbuotojas Morisas Ceitlenas, kūręs nusileidimui Mėnulyje pritaikytą ryšio sistemą. M. Ceitlenas netgi tvirtina, jog per visus „Gemini" ir „Apolono" skrydžius kosminius laivus pavojingu atstumu sekė neatpažinti skraidantys objektai.

  Kitas buvęs NASA darbuotojas Ferukas El Bazas, daugelį astronautų instruktavęs geologijoje, viename interviu prisipažino labai nustebintas pokalbio su nusileidusiais Mėnulyje astronautais: „Gali būti, kad žiūrime į nežemiškos kilmės artefaktus ir jų neatpažįstame". Paskutiniosios ekspedicijos į Mėnulį kosminiu laivu „Apo­lonas 17" dalyviai kelis kartus pranešė apie šviečiančius reiškinius. Štai ką susijaudinęs pasakojo Harisonas Schmitas: „Matau kažkokius važiuoklės pėdsakus, kylančius kraterio dešinėje".

  Žemės stotis atsakė keista replika: „Mes suprantame, Gene. Jūsų kelias kaip tik tarp pierce ir peacse. Pierce bravo, eik prie bravo, viski, viski, Romeo". Tai reiškė nurodymą perjungti dažnį.

  Anglų N S O tyrinėtojas Timotis Gudas pacitavo savo draugą mokslininką, kuris NASA simpoziume kalbėjosi su pirmuoju žmogumi, išlipusiu Mėnulyje, Neilu Armstrongu. Jis klausinėjo apie sklindančius gandus, jog Žemės palydove yra nežemiškos civilizacijos įrodymų. T. Gudo pastabą, kad JAV astronautai buvo įspėti apie gręsiančius pavojus, N. Armstrongas nuleido negirdomis. Kosminiai laivai, kuriuos jie pamatė, dydžiu ir technologija pralenkia mūsiškius. Dėl to, kad „kažkas" ten yra, Mėnulio tyrimo programa buvo sumažinta ir, po „Apolono 17" skrydžio 1972 m. gruodžio mėn., visai sustabdyta. Paprašius smulkiau papasakoti, Armstrongas paneigė tvirtinęs ką nors panašaus. Aišku, slaptosios tarnybos draudžia skelbti „Apolono" skrydžių medžiagą ir nėra galimybių sužinoti tiesos. Kyla klausimas, kodėl po 7 nusileidimų Mėnulyje, iš kurių vienas buvo nesėkmingas, nutraukti žmonių skrydžiai į šį Žemės palydovą. Egzistuoja taip vadinamasis „trumpalaikis Mėnulio fenomenas". Jau 150 metų astronomai Mėnulyje stebi paslaptingas šviesas (Moonblinks), objektus, kurie, manoma, yra dirbtiniai, besikartojančius reiškinius, kurių gamtoje nebūna.

  Ar įtikėtina, kad Mėnulio tyrimas sustabdytas todėl, kad ten jau kažkas „apsigyveno"?


  © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account