1905 A. Einšteino eksperimentai

    „Mums, tikriems fizikams, praeitis, dabartis ir ateitis — tik iliuzija, tvirtai įaugusi iliuzija", - kartą pasakė Albertas Einšteinas. 1905 m. specialistus suglumino fizikas, gimęs 1879 m. Ulme, vėliau emigravęs į JAV. Jis sukėlė šoką daugeliu genialių idėjų, kurios turėjo iš pagrindų pakeisti tuometinį mokslą. „Sveiko proto" puolimą (Einšteinas tai vadino „atsikratymu nuo išankstinių nuomonių") pradėjo įvesdamas terminą „laiko poslinkis". Jis aprašė (hipotetinio) skrydžio kosminiu laivu poveikį, kai laivas skrenda šviesos greičiu (300 000 km/s).

    Pagal šią teoriją, laikas skrendantiems kosminiu laivu teka lėčiau nei likusiems žemėje. Lentelėje pateikti šviesos greičio poveikio laikui pavyzdžiai: 25 metai Žemėje - 10 metų kosminiame laive 80 metų Žemėje - 15 metų kosminiame laive 270 metų Žemėje - 20 metų kosminiame laive 910 metų Žemėje - 25 metai kosminiame laive 3100 metų Žemėje - 30 metų kosminiame laive 10600 metų Žemėje - 35 metai kosminiame laive Galima būtų tęsti ir tęsti. Aišku tik viena, kad kosminio laivo komandą, praleidusią kosmose 15 metų, vargu ar sutiktų draugai ir giminės. Kaži ar genialusis fizikas žinojo, kad jo novatoriškas atradimas seniai praktiškai įgyvendinamas. Mūsų „sveikas protas" vėl patirtų šoką, jei imtume atpasakoti padavimus, kuriuose iliustruojama 1905 m. Einšteino paskelbta laiko poslinkio teorija. Tokių padavimų yra viso pasaulio mitologijoje ir net Šventajame Rašte. Aš apsistosiu ties vienu, kuris panašus į kitus. Tai padavimas iš japonų legendų rinkinio „Tango-I'udoki". Tsutsukabos kaime, Yosa srityje, gyveno žmogus vardu Salos Vaikas. Vieną dieną jis išplaukė į jūrą žvejoti. Netikėtai jį aplankė graži mergina. Si pasiūlė nustebusiam Salos Vaikui vykti į dangų ir ten kartu gyventi. Žvejas pamilo merginą ir sutiko su jos pasiūlymu. Pakeliui j merginos namus keleiviai perskrido Plejadų ir Hiadų žvaigždynus. Dangiškuose merginos namuose žvejas vedė merginą ir laimingai su ja gyveno. Po trijų metų žveją apėmė toks žemės ilgesys, kad nebegalėjo ilgiau likti danguje. Jis ilgai maldavo bent trumpam grąžinti namo. Jo prašymas buvo įvykdytas. Jį grąžino į žemę, tačiau gimtasis kaimas ir jo gyventojai atrodė svetimi. Kiek paklaidžiojęs žmogus pasiteiravo praeivio, kaip rasti savo artimuosius. Praeivis labai nustebo ir atsakė, kad prieš tris šimtus metų žvejas vardu Salos Vaikas išplaukė į jūrą ir negrįžo. Gal Salos Vaikas, skrisdamas į kosmosą, patyrė laiko poslinkį, fenomenalų reiškinį, į kurį mūsų dėmesį atkreipė tik Albertas Einšteinas.


    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account