1988 Mirtinas skrydis virš Kabo Rojo

  Nuo tragiškos kapitono Tomo Mantelio žūties (žr. skyrių 1948 m.) skaičius karo lakūnų, žuvusių persekiojant neatpažintus skraidančius objektus ar dingusių be žinios, sudarytų legioną. Plačiai komentuotas įvykis, kai nuo NSO žuvo lakūnai, atsitiko 1988 m. gruodžio 28 dienos vakare. Tragiško įvykio vieta Kabo Rojo, JAV priklausančioje Puerto Riko saloje.


  Ta vakarą 19.45 vai. daugybė žmonių stebėjo danguje mėlyną šviesą, kuri sklendė virš Sierra Bermeja kalnų. Šiose vietose dažnai matydavo NSO. Priartėjęs NSO tapo geltonai oranžinės spalvos ir liudininkai pamatė trikampį darinį, apačioje pusrutulio formos išsikišimą. Netikėtai pasirodė JAV karinių oro pajėgų F-14 „Tomcat" tipo naikintuvai ir pradėjo persekioti skraidantį objektą. N S O ban
  dė išsisukti, staigiai keisdamas skridimo kryptį. Kai tai nepavyko, sustojo ir sklendė vietoje. Vienas iš naikintuvų pavojingai priartėjo, grėsė susidūrimas. Apačioje susirinko daugiau nei 100 žiūrovų minia, su siaubu stebinti įvykius. Žmonės rėkė, nes buvo įsitikinę, kad neišvengiamai įvyks susidūrimas ir sprogimas. Tačiau katastrofa neįvyko. Pirmasis naikintuvas išnyko! Antrasis grėsmingai artėjo iš kitos N S O pusės, bet ir šis pradingo, lyg būtų ištirpęs ore.
  Skraidantis objektas pasisuko ir perskrido mažą, apaugusį palmėmis ežeriuką. Ten jis skilo į dvi dalis, žiūrovai matė ryškų, bet begarsį sprogimą. Viena dalis nuskrido į šiaurę, o kita į rytus. Abi dalys akimirksniu dingo už horizonto. Daugelis liudininkų matė trečiąjį naikintuvą, kuris stebėjo įvykius iš didesnio atstumo. Kai lakūnas pamatė, kas vyksta prie NSO, pabandė pabėgti. Tačiau tą akimirką iš skraidančio objekto šovė trys raudonos šviesos ir nusekė paskui lėktuvą, jie dingo šiaurinėje salos dalyje. Dingo „Tomcats" lėktuvai ir lakūnai. Nors įvykį matė dau­giau nei 100 liudininkų, savo parodymus patvirtinę prie­saika, JAV ir Puerto Riko valdžia vis dar nepripažįsta, kad tai įvyko.
  1997 m. Puerto Rike aš pats tyriau įvykį, senjoras Cezaris Remusas, „Mutual UFO Network" direktorius, patvirtino tragiškus 1988 m. gruodžio 28 d. įvykius. Apie šį įvykį Karibų jūros saloje žmonės plačiai kalba. Kokios mirtį nešančios paslaptys glūdi tropikų rojuje, kuriame taip dažnai pasirodo NSO fenomenas?


  © 2007 - 2019 Žvaigždžinys.lt
  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account