1994 Piramidės Azijoje

  1947 m. kovo 28 d. amerikiečių laikraščiai „New York Times" ir „Los Angeles Herald Express" nustebino skai­tytojus užrašais: „JAV lakūnas pranešė apie milžiniškas kinų piramides nuošaliuose kalnuose netoli Ksiano." Pul­kininkas Morisas Syanas, dirbęs skrydžių bendrovėje TWA, Shaanksi provincijos kalnuose, matė neįtikėtino dydžio piramides, jo manymu iki 300 m aukščio, dvigu­bai aukštesnes nei Egipto Cheopso piramidė. M. Syanas nebuvo vienintelis.

  Paskutiniaisiais karo me­tais JAV lakūnas Džeimsas Gausmanas iš lėktuvo matė gigantiškus statinius. Vėliau pranešimo nebuvo įmano­ma patikrinti, taip jis liko tik legenda. Vienintelė juo­dai balta fotografija buvo paskelbta aštuntame dešimt­metyje, nes JAV karo slaptosios tarnybos ją buvo kon­fiskavusios. 1994 m. pavasaris. Pasirodė mano pirmasis kūrinys „Bal­toji piramidė", kuriame pasakojau apie nežemiškų civili­zacijų pėdsakus Rytų Azijoje. Rašydamas tą knygą, kuri dabar išversta į 12 kalbų, susipažinau su jaunu kiniečiu, kuris mūsų šalyje studijavo turizmą ir dirbo vienoje turiz­mo agentūroje. Su juo šnekėjausi apie knygos projektą, diskutavau apie jo šalies mįsles. Man pradėjus pasakoti apie paslaptingus statinius pirmąją knygą pavadinau jų var­du. Mano nuostabai kinietis pasakė kilęs iš Ksiano ir žino apie daugybę piramidžių netoli gimtojo miesto.
  Jis pasiūlė man pabandyti tartis su Kinijos ministerijo­mis, prašyti leidimo aplankyti ne kiekvienam prieina­mas vietas.
  Trumpai tariant, 1994 m. gavau leidimą su draugu ir bendraautoriumi iš Vienos Peteriu Krasa žengti į zoną, kuri paprastam kiniečiui neprieinama. Daugelio tyrinė­tojų, rašytojų ir žurnalistų svajonė tapo tikrove. Kinijoje stovi daugybė piramidžių, daug daugiau nei Egipte. Tos piramidės panašios j Vidurio Amerikos piramides, vir­šutinioji dalis plokščia. Dauguma jų pastatytos ne iš ak­mens, bet iš molio ir priemolio (lioso), kuris per šimt­mečius suakmenėjo.
  Šioje ir kitoje ekspedicijoje apžiūrėjome daugybę pirami­džių šiame regione, į vakarus nuo Ksiano, fotografavome ir keletą minučių filmavome. Daugiausia jų prie Ksianan-go miesto, 40 km nuo Ksiano. Toje vietovėje beveik nėra žmonių, tik saujelė valstiečių dirba laukuose prie pirami­džių, kurios atrodo kaip svetimkūniai. Išdidžiai kyla beveik 70 m aukščio piramidė, esanti per kilometrą nuo sienos. Medžiai ir žmonės piramidės pa­pėdėje atrodo kaip žaislai. Kai užsikoriau į jos viršų, vi­duryje pamačiau taisyklingo kraterio formos įgriuvą. Ma­tyt, viduje yra patalpa. Kas buvo šioje piramidėje? Slapti kambariai su valdovų palaikais, praėjusių laikų lobiai ir brangenybės?
  Didžiausią įspūdį paliko monumentas, aplink suskaičiavau 17 piramidžių, pastatytų grupėmis ir po vieną. Tai tikras piramidžių, kurių turėtų būti virš šimto, miestas Kin Chuan lygumoje.
  Piramidžių atradimas Kinijoje, tai patvirtina anksčiau mi­nėto lakūno pranešimas, iškelia daugybę klausimų. Ko­kiam tikslui tarnavo pastatai? Ar tai buvo senųjų dinas­tijų valdovų kapai, kuriuose mirusieji rasdavo ramybę? Gal tai gigantiškos šventų linijų, vadinamų Feng Šui ar­ba drakonų keliais, sistema? Archeologijos profesorius Vangas Šipingas, su kuriuo kalbėjausi Ksiane, mano, kad piramidės Shaanksi turi ryšį su žvaigždynais, kaip ir Gi-zos piramidės naujausiais duomenimis atspindi Oriono žvaigždyną.
  Mįslės, vien mįslės. Virš Kinijos piramidžių kabo tabu, nes lig šiol nė vienas iš šių monumentų, kurių amžius 2 000-5 000 metų, nebuvo atidarytas. Archeologas pro­fesorius Ksia Nai, paklaustas apie piramidžių atidarymą, atsakė: „Tai uždavinys būsimoms kartoms..."

   


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account