Urano aspektai


  Urano ir Neptūno konjunkcija:
  Tai yra kartos įtaka, kuri yra labiausiai pastebima, kuomet turi kampus su Saule ar Mėnuliu. Uranas puoselėja pokyčius ir naujovių prasiveržimus. Neptūnas siejamas su masių sąmoningumu. Kuomet šios planetos siejamos tarpusavyje, bus drebinami ir sutrikdomi kolektyviniai idealai, tam kad atsirastų naujos mąstymo ir kolektyvinio išsireiškimo galimybės.
   
  Urano ir Pietų nodo konjunkcija:
  Urano ir pietų nodo konjunkcija pasiūlo, kad jūsų polinkiai ir įgimti talentai yra artimai siejami su individualizacija ir transformacija per atskleidimą. Šis derinys nurodo, kad jums reikia pakeisti ir transformuoti nusistatymus, elgseną ir resursus, kuriems turite polinkį. Taip pat matyti stiprus ryšys tarp jūsų polinkių tendencijų ir jūsų poreikio save diferencijuoti. Vienas iš šio aspekto pasireiškimo būdų gali būti tas, kad galite būti stipriai linkę prie Uraniškų savybių ir funkcionavimo: pokyčių, inovacijų, neprisitaikymo, individualizavimo. Kitas šios jungties pasireiškimas yra tas, kad jūs gebate atnešti pokyčius, naujoves ir didesnį laisvės pojūtį, kad išlaikytumėte vystymąsį ir naturalių talentų bei resursų panaudojimą.
  Kuomet pozityviai atsakote į atsiskleidimą ir jūsų aukštesniojo proto paskatinimus, galite įgyti įžvalgos tiems preliminariai sąlygotiems jūsų asmenybės aspektams, kurie yra negatyvūs. Pavyzdžiui negatyvūs tokiu būdu, kad daugiau nėra tiesiogiai susijęs su jūsų esama sąmonės padėtimi. Tuomet jūs galite pakeisti šią elgseną ir nusistatymus taip, kad galėtumėte ateinantį progresą nukreipti į jūsų individualizuojamą būklę. Tuomet galite pakelti savo įprastinius talentus ir resursus į aukštesnį funkcionavimo lygmenį.
  Be įžvalgos dovanos, kaip bebūtų, galite patirti neramumus ar nepasitenkinimą savo įgimtais polinkiais. Šis jausmas gali gerai pasitarnauti pradedant naują transformuojančią patirtį. Jeigu energija, simbolizuojama Urano ir Pietinio nodo konjunkcijos apsireiškia negatyviai, keip bebūtų, greičiausiai esate linkę įgimtais talentais ir resursais ir ypatumais pabrėžti paremtą Ego individualumą, negu kad panaudoti jį progresui, nukreiptam į idividualizacijos būseną.
  Trancendentinis Potencialas
  Šios jungties trancendentinį potencialą galite suvokti kuomet tampate sąmoningi savo poreikiui apeiti įgimtą aroganciją arba egocentriškumą. Konstruktyvūs pokyčiai ir savęs vystymas gali tuomet apsireikšti, tačiau daugiausia per pamokas, kurios moko nuolankumo, rūpinimosi kitais ir pasiaukojimo apsireiškimui. Jūs pradedate jausti, kad transformacija ir individualizacija yra paprasčiausiai proceso pratesimas, kuris ir taip užtikrintai ateina. Tapdami žymiai sąmoningesni, siekiate įgyvendinti savo įžvalgas ir perkelti jas į praktiką, tam, kad jūsų bendruomenė/žmonija turėtų iš to naudos. Pokyčiai, kurie rezultate duoda asmeninį tobulėjimą, tiek vidinį tiek išorinį, dabar tampa natūraliu atsitikimu, lydinčiu jus visą gyvenimą.
  Nesaugumas
  Jeigu viduje jaučiatės nesaugiai, pastangos atpažinti ir įveikti konfrontuojančius negatyvius asmeninių skirtumų proceso elementus, prie kurių esate prisirišę, bus bevaisės. Todėl, siauras Egocentringumas atrodo jums natūralu, ir gali netgi būti matoma kaip deramas apsišvietimas. Galite būti prisirišę prie neįprastų normų, neapykantos ar nepasitenkinimo kėlimo aplink jus supantiems žmonėms. Easate linkę skleisti saviapgaulingas nuomones ir įsitikinimus, tam kad atskleistumėte ir panaudotumėte tai elgsenos pateisinimui, kuri kitaip yra nepriimtina.
  Jūsų prisirišimas prie Uraniškų elementų yra linkęs šias charakteristikas jūsų asmenybėje pabrėžti. Jūsų prisirišimai, kuriems jaučiate, kad yra jūsų individualumas arba unikalumas, yra giliai įsišaknijęs, dažnai įtraukiantis kompleksus ir negatyvias karmines asociacijas. Galite pasirodyti esanti išskirtinai arogantiškas, individualistas iki savanaudiškumo lygmens, idėjose egocentriški, arba tapti vartotojiški įvedinėdami pokyčius. Šie prisirišimai, netgi prisirišimai prie mokslinių ar kitų "aukštesniųjų" požiūrio taškų, dažnai gali privesti iki gyvenimo sunkumų ar net gi tragedijos. 

  Urano ir Plutono sekstilis:
  Tai yra visos kartos įtaka, geriausiai pastebima veikiant, kuomet liečia kampus arba saulę ar mėnulį. Uranas skatina pokyčius ir inovatyvius prasiveržimus. Plutonas siejasi su politine jėga. Kuomet šios planetos viena su kita kontaktuoja, politinės struktūros bus drebinamos ir  trikdomos tam, kad galėtų atsirasti nauji vyriausybės reguliavimo metodai.

  Urano ir RAHU sekstilis:

  Jūs turite išskirtinį talentą savo pasirinktoje kerjeroje, kuri dažnai įtraukia politiką, ir pagalbos gavimą iš įžymių žmonių. Jūsų draugai dažnai padeda palaikydami jūsų asmeninius siekius ir dažnai vaišinate bei smaginatės namuose. Jūs gebate susikurti savitą namų aplinką. Vienas arba abu iš tėvų gali būti kažkokiu būdu neįprasti.

  Urano ir Neptūno kvadratūra:

  Tai yra kartos įtaka, kuri pastebima esant stipresnė, kuomet išlaiko kampinį ryšį su saule ar mėnuliu. Uranas skatina pokyčius ir naujovių prasiveržimus. Neptūnas siejamas su masių sąmoningumu. Kuomet šios planetos viena su kita kontaktuoja, visuomeniniai idealai bus perkratomi ir neramūs tam, kad leistų atsirasti naujoms kolektyvinėms išraiškoms.

  Urano ir Plutono kvadratūra:
  Tai yra kartos įtaka, kuri geriausiai pastebima, kai turi kampus su Saule arba Mėnuliu. Uranas skatina pokyčius ir innovatyvius prasiveržimus. Plutonas siejamas su politine jėga. Kuomet šios planetos sąveikauja tarpusavyje, politinės struktūros bus drebinamos ir judinamos tam, kad nauji metodai valdyme ir principų reguliavime galėtų atsirasti.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account