Saturno aspektai

  Saturno ir Neptūno konjunkcija:
  Kuomet šis aspektas yra panaudojamas efektyviausiai, konjunkcija tarp Neptūno ir Saturno suteikia galimybę pritaikyti struktūriškumą ir formą idealams ir asmeninėms svajonėms. Tokiu metu jūsų bus prašoma iš kritinio taško pažvelgti į asmenines iliuzijas ir atskirti netikrus įspūdžius nuo realybės. Šis aspektas dažnai nurodo, kad nesaugumas ir nepasitenkinimas turi būti įveikti jūsų asmeninėje, kovoje tarp idealistinio ir materialistinio aš. Jūs visuomet esate pasirengę atlikti asmeninius aukojimus, bet kartais galite skubotai patenkinti aplinkinių poreikius, kuomet jums geriau sektųsi jei stengtumėtės patys išsilaikyti ant žemės tvirčiau.
  *Jūs galite patirti sunkumų paleidžiant ir būnant vaizdingu. Jūsų jokių nesąmonių, praktinis priėjimas paverčia temas, tokias kaip gyvenimo vieningumas, idealai ir svajokliški dalykai sunkiai priimamas. Kaip bebūtų, jūsų svajos ir idealai jums yra labai svarbūs ir jūs metodiškai vystote jas perkeliant į praktiką. Turite mažą susidomėjimą dvasingumu ir sielomis, kurios dabar suviešėjusios. Jūs žiūrite kiaurai ir vertinate svarbiausią vienybę, esančią už visų religijų. Jūs galite atnešti vaizduotę ir religinį supratingumą, į fizines ir mokslines studijas.
   
  Saturno ir Plutono konjunkcija:
  Šis aspektas nurodo neįtikėtinus atkaklumo ir disciplinos rezervus. Būkite atsargūs, kad tai neatsilieptų asmeniniams poreikiams ir nesukurtų jumyse atšiaurumo. Ši kombinacija pasiūlo didžiulę valios jėgą ir polinkį smarkiai ir giliai kapstytis link savo interesų. Kuomet jūsų protas atsiduoda pastangoms, tampate gabūs neįtikėtinam ryžtui. Tai suteikia jums talentų, reikalingų sėkmingai atlikti sunkius darbus, net gi varginančiomis aplinkybėmis.
  *Vidinis intensyvumas ir rimtumas yra matomas visiems. Amžinųjų gyvenimo aspektų pojūtis paverčia autoritetingas ir lyderiaujančias pozicijas jums natūraliomis ir neišvengiamomis. Vidinis pojūtis, kaip elgtis stresinėse situacijose. Daugybė charizmos ir Jėgos bei valdžios.

  Saturno ir Ketu konjunkcija:
  Ši konjunkcija nurodo, kad Ketu gali būti ribojantis arba naudojantis disciplinos jėgą prieš Saturną praeitame gyvenime. Ketu energijos yra labai panašios į Saturno energijas, taigi šie santykiai gali būti labai sunkūs ir rimti. Tuo pačiu metu, šis ryšys sakoma yra nepalaužiamas! Pasišventimo jausmas vienas kitam yra stiprus, ir gali sunkiai atskiriamas vienas nuo kito. Kitoje rankoje šis aspektas taip pat yra siejamas kaip "atskiriantis aspektas", kaip kad santykiuose tarp dviejų asmenų, niekuomet nepavyksta atitrūkti nuo žemės. Saturnas atspindi apribojimus, taigi šis aspektas nurodo, kad gali būti reikšmingų barjerų tarp šių planetų veikimo, kas gali trukdyti jūsų gebėjimui suformuoti tikrus santykius.
  Bet kokia kaina abi pusės stengiasi viena kitai paskatinti pesimizmą, rimtumą, atsargumą. Abi planetos reikšdamosi atsikalbinėja nuo rizikos prisiėmimo. Taip Saturnas ilgainiui jaučiasi išsunktas iš Ketu pusės disciplinos ir spaudikiškos natūros. Jeigu įeisite į santykius ir juose bus teigiamų aspektų, atsidavimo jausmas ir atsakomybė vienas kitam, gali sujungti jus ilgam laikui.
  Elizabet Taylor it Richardas Burtonas turėjo šiuos aspektus pagal Synastrija. Jie išsiskyrė ir vėl susituokė du kart! Taylor turėjo stiprius Urano aspektus savo diagramoje, tačiau ji vis grįždavo pas Burtoną.
   
  Saturno ir Plutono trigonas:
  Didis stangrumas, greitai atkurti dvasines ir fizines jėgas yra nurodomas šio derinio, ir žinoma galimybė išlaikyti susikaupusias pastangas nuosekliai ir tiksliai. Protą traukia sudėtingi atvejai, kurie rezonuoja intelektualiu ir emociniu gilumu. Tie,kurie yra gimę su šiuo aspektu, dažnai gali pritraukti savo pasaulėžiūrai karštas opozicijas, kadangi tie žmonės, kurie mėgsta tiesiog palikti dalykus tokius kokie jie ir yra, tampa sutrikę dėl šio aspekto problemų rovimo su šaknimis. Tačiau aspektas taip pat nurodo didžiulę charakterio ir ryžto stiprybę, kadangi nėra lengvai atkalbami nuo savo pasirinkto kelio.
  * Kas liečia psichologiją, jūs turite didelį skvarbumą ir visuomet suprantate kaip prieiti iki dalykų šerdies. Jūs mėgaujatės dirbdami su jautriomis ir pažeidžiamomis proto temomis, ieškodami ir apibrėždami transformacijos taškus, augimo vietas. Jūs galėtumėte mokyti ir instruktuoti kitus žmones tokiose srityse. Nebijote pasinerti į lipniausias situacijas ir visuomet į rankas paimate dalykų pačią esmę.
   
  Saturno ir Urano sekstilis:
  Šis aspektas pasiūlo gerą balansą tarp poreikio būti nepriklausomam ir sąmoningam, ir pamini poreikį dirbti priimant sąlygas, papročius ir pripažinti išorinius apribojimus. Tai pabrėžia sveiką, smalsų būdą ir traukia prie originalumo, tačiau leidžia mokestiniam mąstymui ir reakcijoms palaikyti jūsų veiksmus.

  Saturno ir  Neptūno sekstilis:
  Tai suteikia gebėjimą suvesti idealizmą ir realizmą kartu, dėl konstruktyvių tikslų. Tai puoselėja kantrybę ir atsakingumą susietą su altruistinėmis motyvacijomis. Žmonės gimę su šiuo aspektu siekia dirbti sunkiai, kad svajones paverstų realybe ir dažnai geba pasitenkinti bei rasti aukštesnio sąmoningumo prasmes, kasdieniškose ir rutiniškose užduotyse.
  *Domėjimąsis dvasia kasdieniniuose reikaluose, idealų pavertimas realybe, atnešant juos žemyn į žemę. Susivienijimas. Ko gero baimė prarasti save pačioje pradžioje, tačiau ilgąjame etape meilė jūrai, kosmosui, susiliejimui į vienybę. Išpirkimas.

  Saturno ir Plutono sekstilis:
  Pasiūlo didelę ryžto stiprybę ir gebėjimą principų ir įsitikinimų laikytis tvirtai. Tie, kurie gimę su šiuo aspektu, mato giliau nei paviršutiniški sluoksniai ir turi gerą supratimą, apie realybę esančią už situacijos. Matyti polinkis į politines intrigas ir gilesnias gyvenimo misterijas. Emocijos yra patiriamos giliai, tačiau ne lengvai išreiškiamos.
  *Atkaklumas, intensyvumas ir rimtumas. Einate prie problemos ar situacijos šaknų ir širdies, pačios esmės. Didžiulės psichologinės įžvalgos į gyvenimo problemas. Ko gero pagalba patarimai, padėjimas kitiems suprasti sunkumus.Įnirtingas kibumas ir atlaikymas.

  Saturno ir Jupiterio kvadratūra:
  Kvadratūra tarp Jupiterio ir Saturno pažymi asmeninio pasitikėjimo problemas. Jūs abejojate savo gabumais ir nusiviliate, kuomet lyginate save su kitais. Tėvų įtaka galėjo prisidėti prie šio tikrumo supratimo trūkumo.

  Saturno ir Neptūno kvadratūra:
  Šis aspektas nurodo sunkumus priimant gyvenimą tokį, koksai jis yra, ir tokį, kokį jį norima matyti. Tai susilpnina ego, temoms pasireiškiant pernelyg dideliu kitų žmonių minčių ir jausmų susidomėjimu, dažnai tampant savo išgyvenimams nuostolingu. Tai gali nurodyti smarkiai įsišaknijusias ar nepagrįstas baimes ar nerimą, arba galbūt tikslų vykdymo pasipriešinimą, kuomet veiksmų atlikimas tampa iššūkiu. Žmonės, turintys šį aspektą dažnai yra nenuilstantys darbininkai, dėl priežasčių, kurios priklauso kažkam kitam, ir jiems gali reikėti kad kas primintų, jog jų pačių poreikiai yra brangūs ir verti dėl jų kovoti.

  Saturno ir Urano kvadratūra:
  Šis derinys pabrėžia kažkokios prasmės konfliktą tarp skubėjimo būti nepriklausomu ir konservatyvių suvaržymų, kurie pasirodo suvaržo asmeninę išraišką. Dažnai tampa sunku išlaikyti atitinkamą tikslo pojūtį, taipogi problemas iškylančias kintamuoju laikotarpiu, kuomet stengiatės apsaugoti reikalų esmę, arba norus rizikuoti viskuo, rinkdamiesi radikalius ir griaunamuosius veiksmus. Tie, kurie yra gimę su šiuo aspektu dažnai yra labai jautrūs suvokiamiems apribojimams ir gali reaguoti smurtaudami. Reikalinga didžiulė asmeninė savikontrolė, kad paimtumėte daugiausia, ką gali pasiūlyti šis aspektas. Kuomet naudingai įdarbintas, šis derinys gali suteikti priemonių, reikalingų prieštaringoms, sproginėjančioms situacijoms stabilizuoti, taip pat ir užkariauti bei naikinti destruktyvias ir kliudomąsias situacijas.

  Saturno ir Plutono kvadratūra:
  Šis aspektas gali nurodyti užsispyrimą ir ištvermingumą iki negailestingumo. Dažnai yra demonstruojama labai sunki emocinga patirtis, ir tai gali nuteigti gynybos pozai pasireikšti, kuomet tampa sunku atleisti ir užmiršti. Žmonės su šiuo aspektu turi gabumų atlikti sunkius darbus ir įgyti didžiulio atsidavimo. Savęs suvaržymas kartais gali tapti tiesiog apsėdimu ir kuomet tampa motyvuoti įveikiant iššūkius, jų veržlumas ir ištvermingumas tampa nepaprastas.

  Saturno ir Urano opozicija:
  Ši opozicija dažnai pažymi diskomforto tarp seno ir naujo būseną. Ji gali nurodyti kovą tarp įdiegto saugumo ir komforto, prieš jaudinančius ir kūrybinius iššūkius. Tai dažnai gali pasireikšti konfliktu tarp tradicijų ir modernaus gyvenimo būdo. Ypatingas dėmesys turėtų būti atkreipiamas į kompromisų paieškas griaunamosiose situacijose, ir vertos galimai kylančios įtampos išleidimo vietos. Žmonės su šiuo aspektu gali tapti efektingi lyderiai, provokuojamuosiuose veiksmuose, nukreiptus į susidorojimą su negatyvios apatijos neramumais.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account