Mėnulio aspektai

  Mėnulis ir Merkurijus konjunkcijoje pažymi jūsų simpatiškumo ir supratingumo padidėjimą natūroje. Su žmonėmis bendraujate gerai dėl lengvumo, su kuriuo išreiškiate savo jausmus. Naujų dalykų mokymąsis jums yra lengvas ir neturite problemų laikydamiesi tai ko išmokote. Jūsų pačios efektingiausios mokymosi priemonės igyjamos per praktiką, ne per studijas. Ankstyvajame amžiuje buvote išmokyti, kaip svarbu yra išvystyti savo protą ir jūs dažniausiai esate linkę į susidomėjimą tokia veikla. Adaptuojatės noriai prisitaikant prie pokyčių ir progreso. Galite būti truputėlį jautrūs kriticizmui, kadangi daugiau įsiskaitote į aplinkybes, kurios gali egzistuoti. Nepaisant to, šis aspektas palengvins jums darbus ir reikalus su žmonėmis netgi tuomet, kai kažkurie aspektai nurodys kitaip.
  *Jūs visuomet galite pasakyti tai ką galvojate. Beveik visuomet teisingai, kuomet klausimai eina apie pojūčius, imatės aktyvių interesų psichologijoje, kitataučių kultūrose, praeityje. Paramos galite sulaukti iš visų pusių, kuomet reikalai eina apie bet kokį  mentalinį veikimą - rašymą, kalbėjimą, ir visas komunikavimo formas.

  Mėnulio ir Veneros konjunkcija:
  Mėnulio ir Veneros konjunkcija nurodo galimybę sutartisu žmonėmis lengvai. Jums yra lengva būti draugišku praktiškai su kiekvienu. Retkarčiais, jūs galite būti tokie draugiški, kad net imtumėte kelti įtarimus kai kurioms labiau išblėsusioms sieloms. Jūs nesate tas, kuris laukia iš kito žmogaus, kol jis atliks pirmą gestą, kuomet esate supažindinami ir galite visiems perteikti lengvumą, savo mielais būdais. Jūs esate ekstremaliai reaktyvus, reaguojantis į draugiškumą ir bjauritės šiurkštumu. Apie jus galima pasakyti labai mažai pretenzijų. Jūs veikiate taip kaip esate įpratę, kadangi paprasčiausiai taip galvojate jog ir yra ir dėl jūsų ankstyvaus amžiaus mokymosi.
  *Jūs mėgstate kitus žmones ir jie tai gali patvirtinti. Kiti vertina jus už jūsų pojūčius sugebant atskirti ir geraširdingumą. Jums labai patinka dirbti grupėse, ypač psichologinėse srityse ir kur jausmai yra įtraukiami. Jūs tampate labai diskriminuojantys, kuomet dalykai liečia jūsų namus ir aplinką - didižiuliai tradicijų mylėtojai. Jūsų meilė istorijai, kitoms kultūroms, ir jūsų paties praeičiai yra nepaprasta. Jūs vertinate ir tuo pačiu esate visų šviesių ir mielų dalykų mokovas.

  Mėnulio ir Marso konjunkcija:
  Ši konjunkcija tarp Mėnulio ir Marso parodo didelį emocinį nerimą ir nekantrumą. Tai yra aspektas, kuris atrodo energetizuoja emocijas, kurios gali dažnai pasireikšti su Marsietiškomis ar agresyviomis savybėmis. Dažniausiai jūsų jausmai yra labai aktyvūs ir visuomet maišaties būsenoje. Trumpam jūsų emocijos tampa intensyvios. Ši konjunkcija gali parodyti aistras, kurios yra labai reiklios ir nuožmios, o veiksmai gali kartais tapti akli atsargumui ir bendram pojūčiui. Matyti tendencijos, galinčios privesti iki didelių pasiekimų, jeigu tik galėsite vadovauti šioms energijoms su išmintimi. Kaip bebūtų dažniausiai asmenybei tai yra daugiau destruktyvus ir baudžiamasis aspektas.
  *Kitų žmonių gyvenime galite tapti rimtu postūmiu į priekį. Natūralus grupės lyderis ar treneris, jūsų gyvybingumas ir veržlumas siejamas su visais, kuo tik bendraujate, ypač jaunesniais žmonėmis. Jūsų entuziazmas yra toks stiprus, kad kartais gali būti mažumėlę per didelis, verčiantis aplinkinius jaustis nepatogiai. Jūs dedate dideles pastangas į tuos žmones kurie būna aplink jus, bei žinoma pačią aplinką namuose ir pan.

  Mėnulio ir Jupiterio konjunkcija: 
  Šis aspektas nurodo, kad turite švytinčią, kilnią asmenybę. Su žmonėmis bendraujate lengvai, nes kuomet viskas būna pasakyta ir padaryta jūs tampate labai didžiadvasiškas. Turite savyje pasitikėjimo, kad galite susitvarkyti su bet kokia gyvenimo krize ir jūsų entuziazmas sukelia aplinkiniams optimizmo jausmą. Ši pozicija nurodo į asmenį, kuris turi  pilietinės atsakomybės jausmą, kartu pažymėtinas pasišventimas judėjimui, religijai ir grandioziniams planams, kurie yra matomi asmenybės išraiškoje. Jūs esate plačios vaizduotės ir galite regėti kelius, kaip susidoroti su daugeliu problemų.
  *Viešuma myli jus, ir jums gali būti sunku išvengti darbo su kitais ar dėl jų. Į jūsų kelius įsitraukia darbas su žmonėmis. Visi mato jus kaip genialų ir duodantį, bei iš šalies yra linkę jumis pasitikėti. Jūsų gabumai patarti kitiems yra tiesiog puikūs ir visuomet esate prašomi patarti. Užgimęs lyderis, kitiems tampa lengva priimti iš jūsų instrukcijas ir yra linkę sekti jūsų pavyzdžiu. Jūs mėgaujatės padėdami kitiems sprendžiant jų problemas.

  Mėnulio ir Saturno konjunkcija:
  Ši padėtis nurodo kad esate emocionaliai gynybiški, atsargūs, ir slėpiningi. Esate linkę į savivertės kvestionavimą ir jaudinatės dėl to, ar padarote kokių neatitikimų. Dėl jūsų negatyvaus ir prislopinto nusistatymo, jums yra sunku suformuoti artimus emocinius ryšius. Šio aspekto poveikis gali priešintis šiurkščiai disciplinai, ar kitokiai traumuojančiai patirčiai, ypač formavimosi metais. Nesvarbu kokioje priežastyje bebūtumėte, būsite linkę tikėtis blogiausio. Sėkmė pas jus ateina lengvai, dėl jūsų griežtumo, tačiau visuomet sąžiningos vadybos stiliaus. Nuoširdumas yra jūsų natūros praba, ir kuomet reikia nešališkos nuomonės, visuomet galima jumis pasikliauti.
  *Kas liečia namus ir aplinką esate natūralūs Architektai. Visuomet tvarkantys ir perstatantys tai, kas jus supa. Kiti jus atpažįsta kaip intuityvų organizatorių, gebantį susitvarkyti tiek su jausmais ir situacijomis. Daugelis gali pamatyti jūsų ryžtingą požiūrį kaip naudingą, tačiau be daugybės juokų ir stengiasi išlaikyti atstumą. Jūsų jausmai labai neaiškūs ir stengiatės praktikuoti emocijų kontroliavimą tiek būnant su savimi ar grupėse. Jūsų daugiau rimtos povyzos požiūris, kogero tuo pat metu ne vakarėlių siela, yra patikima ir verta pasitikėjimo.
  Mėnulio ir Neptūno konjuncija:
  Šis derinys nurodo svajokliškumą, ar bent jau labai lakios vaizduotės ir jautrios natūros žmogų. Jūs turite stiprius psichinius gabumus, kurie leidžia jums nujausti ir aptikti kitų klaidas. Tai yra žmogaus tipas, kuris siekia padėti bet kam. Tačiau kažkokiu būdu galiausiai būna apkaltinti už jų nesėkmes ir tik retais atvejais susilaukia gero įvertinimo palankaus sėkmei. kadangi tavo protas trokšta klajoti, tau reikalingi įkvepiantys iššūkiai, ir turi vengti nuobodžių ir pasikartojančių užduočių. Tu tampi šiek tiek idealistiškas, kuomet prieini prie žmonių, ir dažnai esi apkvailinamas bei nusivili. Esate labai romantiški ir bet kam bus sunku prisiderinti prie jūsų lūkesčių.
  *Randate praeitį, tradicijas ir viską kas yra istoriška labai romantiška, ir idealusis pasaulis iš prabėgusių metų atrodo pamodamas kviečiasi atgal ir šaukia. Jūs tampate vaizdingiausi, kuomet paliečiami magiški ir dvasiniai dalykai, arba psichologiniai - priklausantys sielai. Aplinkiniai randa jus kerinčius ir visuomet gebančius patraukti juos į savo vaizdinių ir svajų pasaulį. Jūs galite įkvėpti juos su dvasiniais idealais. Niekas neturi jokių abejonių, kad esate plaukiojantis padebesiais, pilnai pražydęs svajoklis, išbaigtas ir su aiškiaregiškais gabumais ir greičiausiai apdovanotomis vizijomis.

  Mėnulio ir Plutono konjunkcija:
  Ši konjunkcija sukuria smarkiai romantišką natūrą. Siekiate santykių su tais, kurie jaučiasi taip pat giliai ir klampiai kaip ir jūs. Esate labai savininkiški ir reiklūs asmenys, retai kada impulsyvūs ar nerūpestingi, kasdieniški. Siekiant tobulų santykių jums gali būti sunku patenkinti savo emocinius poreikius, todėl kad esate tokie reiklūs idealistai. Šia bruožai taip pat dažnai persiduoda ir į draugystes. Dėl to jūs turite tik keletą draugų, tačiau nepaprastai artimų. Jūs esate sunkiai sugyvenamas asmuo, todėl kad reikalaujate tiek daug iš žmonių su kuriais gyvenate. Kartais galite būti tironiški ir susvetimėję.
  *Jūs visuomet viską sutvarkote taip, kad į grupines situacijas atneštumėte karštas naujienas. Prasiskverbiant per psichologines analizes, kurioms turite pakankamai erudicijos. Esate suvokiami, kaip smarkiai intensyvūs, kad net jūsų buvimas grupėje, turi labai aiškius ir ryžtingus efektus. Kiti gali pajausti, kad jums yra atviros visos paslaptys. Jūs galite turėti politinės įtakos arba valdyti kitų žmonių pinigus.

  Mėnulio ir Ketu konjunkcija:
  Ši jungtis atspindi praeito gyvenimo ryšius, kurie galėjo būti Motinos ir vaiko santykiai. Kai susitinka du individualūs žmonės, giminingumo pojūtis, apsauga, komfortas ir saugumas tampa pabrėžiami. Jūs išreiškiate emocinio saugumo poreikį, ir tas pats matyti jūsų emocinėse reakcijose. Tai nurodo reikšmingą emocinį ryšį ir jūs bendravime galite apsistoti pasikartojančiuose bruožuose, šablonuose. Tai gali sukelti pastovų poreikį būti pamaitintam emociškai, iki išsekimo. Taip pat sukelti žmonėms, kurie patiria šį energetinį praradimą, troškimą atsitraukti, arba atstūmimo jausmą, kadangi jiems trūksta emocinio augimo, kurį pasiūlo bendravimas su šios konjunkcijos savininku. Nepaisant viso šito, tokiam potraukiui gali būti sunku atsispirti.

  Mėnulio ir Pallas konjunkcija:
  Emociškai esate nepriklausomi ir mėgaujatės pasitikint savimi. Jūsų instinktyvus atsakas į gyvenimo siunčiamas situacijas yra intelektualus ir sumanus ir jūs didžiuojatės savo originalumu. Esate nugalėtųjų čempionai, beveik visuomet esate pasiruošę ginti prislėgtuosius arba tuos, kurie negali apsiginti patys. Esate teisingumo ir laisvės šalininkai.

  Mėnulio ir Merkurijaus trigonas:
  Šis trigonas nurodo įžvalgų, atsargų ir išmintingą protą. Gebate greitai įvertinti, kokią reakciją žmonėms keliate, kaip veikia įvykiai ir situacijos. Turite gerą supratimą, tvarkydamiesi su žmonėmis ir reikalais ir stulbinančiai gerą atmintį. Turite logiškų, protingų ir malonių būdų asmeniniam išsireiškimui ir atliekate tai tiesioginėmis manieromis. Jei aplamai turite, tai gali būti keletas emocinio nerimo bruožų, ir bet kurį, kokį tik turite gerai nujaučiate ir gebate su tuo susitvarkyti. Šis aspektas yra palankus susisiekiant, bendraujant su kitais, ypač tvarkant namų reikalus. Stengiatės nemąstyti negatyviai ir su natūralia užuojauta, bei nuoširdžiu rūpinimusi žmonėmis dažnai galite padėti tiems, kurie tai daro ir kitiems. 
  *Jūsų idėjos ir vaizdiniai, apie tradicinjas ir istoriją aplamai ir jus supančią aplinką, palengvina jums galimybę dirbti ir mokyti kitus. Jūs suprantate ir atliekate darbus gerai, su jaunesniais žmonėmis, ir žinote ko reikia, kad sukurtumėte tokią aplinką, kuri padėtų. Jūs susitvarkote su žodžiais ir pasakojate istorijas su išbaigtiniais įgūdžiais ir kiti žmonės ypač mėgsta klausytis jūsų kalbų ir pasirodymų. Jūs turite gydomųjų galių prisilietimą.

  Mėnulio ir Veneros trigonas:
  Trigonas sujungiantis Mėnulį ir Venerą sušvelnina charakteringus bruožus ir padaro gyvenimą įvairiausiais būdais harmoningesnį. Išryškėja asmenybės patrauklumas ir švelnumas, kuris gali padėti socialiniame gyvenime, jeigu tik leisite. Jūs tikite žmonėmis, ir dažniausiai santykiuose jaučiatės saugiai. Optimizmas pabrėžia jūsų gyvenimo požiūrį ir reikalai sekasi pakankamai gerai. Netgi tuomet kai nesiseka, jūs bent jau laikėtės gerų ketinimų. Jūs niekuomet nebūnate šiurkštus ar vulgarus ir žmonės, kurie tokius bruožus išreiškia jus įžeidžia. Jūsų nuosprendis yra geras, tačiau nesistenkite nuvertinti ar nepaisyti žmonių nuomonės. Nebent jūsų horoskopas yra labai sunkus, jūs labai retai ar niekuomet nebūnate negatyviai nusiteikęs. Artistiški talentai dažnai esti su šiuo aspektu.
  *Jūs turite natūralų supratingumą praeičiai, asmeninei, taip pat ir pasaulinei istorijai, viskam kas yra tradiciška. Jums lengva dirbti su muzika, spalvomis, audiniais ir menais, bet kuo kas yra genialu ir gražu. Jūs galėtumėte tapti nuostabiu namų ir iš esmės bet kokios aplinkos dekoruotoju. Jūs mėgaujatės nuotaikomis ir emocijomis (bet kuo kas psichologiška), ypač grupinėje aplinkoje. Jaunesni žmonės, bejėgiai ir nepasiturintys, visuomet randami po jūsų skėčiu.

  Menulio ir Marso trigonas:
  Ši pozicija pažymi itin aktyvią žmogaus emocinę prigimtį ir daugybę psichinės energijos. Jūs turite gabumų savo stiprią fantąziją paremti su valia ir veiksmu. Darote daugiau negu fiziškai yra reikalinga, bet kada kai tik galite. Turite stiprius jausmus, tačiau šie jausmai yra kontroliuojami ir konstruktyvūs. Aplamai, su žmonėmis tvarkotės pakankamai gerai. Galite būti stabilūs ir tvirti net gi nesmurtaudami ar nesiplūsdami. Išreiškiate pasitikėjimą savimi,  kas užtikrina jums, jog kolegos ar varžovai jums negrasins. Jūs turite poreikį kovoti už tai kas jūsų manymu yra teisinga, tačiau darote tai sąžiningu ir nešališku būdu.  Tokie pat nešališki ir teisingi yra ir jūsų veiksmai.

  Mėnulio ir Jupiterio trigonas:
  Mėnulis, suformuodamas trigoną su Jupiteriu, nurodo jog žmogus yra švytinti, dosni asmenybė. Su žmonėmis bendrauja lengvai, kadangi visiems reikalams išsipildžius ir atlikus, jis tampa labai didžiadvasišku. Šis asmuo turės pasitikėjimo savimi, jog gali susitvarkyti su bet kokia gyvenimo krize, ir skleidžiamas entuziazmas sukelia aplinkiniams optimizmo jausmą. Ši pozicija nurodo į asmenį, kuris turi  pilietinės atsakomybės jausmą, kartu pažymėtinas altruizmas ir pasišventimas religijai, kurie yra matomi asmenybės išraiškoje. Asmuo yra plačios vaizduotės ir gali regėti kelius, kaip susidoroti su daugeliu problemų.
  *Jūs turite įgūdimą, visuomet surasti pagalbos, nesvarbu kokį sprendimą atlikti pareikalauja karjera. Tiesa pasakius, jūsų gebėjimas sutelkti pagalbą, atveria kelius viešąjame sektoriuje. Sėkmė nurodoma švietime, politikoje ar teisėje. Jūs žinote kaip reikia atakuoti ir spręsti problemas, tiek asmenines tiek viešąsias. Šansų tikrai yra, jūsų socialiniai įgūdžiai reiškia kad esate populiarus praktiškai tarp visų.

  Mėnulio ir Saturno trigonas:
  Šis trigonas nurodo, kad ankstyvasis auklėjimas ir patirtis gyvenime suteikė apdairumo ir sveiko proto požiūrio. Labai stipriai žmogaus natūroje reiškiasi sąžiningumas. Atsakomybės jausmas, ir įsipareigojimų nešimasis, tai yra būdingiausi šio išsidėstymo bruožai. Galite išvystyti labai gerą pojūtį verslui. Turite tvirtą supratimą, kad asmeninės pastangos ir kantrybė yra svarbiausi ilgalaikių pasiekimų ingridientai. Didelio rato draugų galite ir nesukurti, nebent kiti aspektai horoskope nurodo socialinį nusistatymą. Vis gi tie draugai, kurie į jūsų gyvenimą ateina, tampa patvarūs ir ilgalaikiai. Asmeninis orumas ir pareigos jausmas stipriai reiškiasi tiek jūsų pasaulėžiūroje, tiek veiksmuose.
  *Stengiatės išspręsti visas situacijas, į kurias tik įsiveliate. Disciplina ir sunkus darbas padeda šiam aspektui  palenkti kitus žmones savo pusėn dirbti. Šiek tiek pernelyg rimtas ir taupus, mėgaujasi mažesniais gyvenimo malonumais. Svarbiausiais dalykais laiko tuos, kurie rūpi. Stengiasi vengti pernelyg didelio socialinio aktyvumo. Kiti žmonės gali laikytis jūsų taip pat atokiau.

  Mėnulio ir Urano trigonas:
  Trigonas tarp mėnulio ir Urano nurodo, kad jūsų ankstyvoji aplinka ir patirtis suteikė jums smalsų protą. Esate protiškai būdraujantys ir sugebate išmintį sugerti lengvai. Su žmonėmis bendraujate tinkamai, kadangi klausotės kas šnekama ir vertinate kitų nuomones. Savo laikote argumentuotą, kadangi esate gerai pasikaustę faktais. Nesate valdžiai sukilėliais, tačiau nesvyruojate mesdami iššūkius bet kam, kas imasi valdžios neatsakingai. Jūsų mąstymas apjungia praeities patirtį su ateities aiškios vizijos galimybėmis. Mokėtės iš praeities, tačiau esate kas tik norite, tik ne senamadžiai. Jūsų spalvinga išraiška yra originali ir spontaniškai vaizdinga.

  Mėnulio ir Neptūno trigonas:
  Šis aspektas nurodo artimus ryšius su šeima. Tokie pančiai gali sąmoningai būti nematomi. Matyti ryšys iš praeities, vaidinantis svarbią dalį gyvenime, kuris sukuria pasąmoningą skatinimą atliekant sprendimus. Turite energingą aiškiaregišką jautrumą, ir savo kūrybingumą reiškiate pranašiškais arba intuityviais būdais; esate darnoje su dvasingumu. Šis aspektas dažnai suteikia meilę menams, ypač muzikai. Gyvenimą galite dramatizuoti ir perdėti bei įvykius iškraipyti. Abejingumas gali būti jūsų didysis įsipareigojimas.
  *Jūs turite teisingą nuojautą tam, ko publika nori ir galite visuomet išlysti su teisingu įvaizdžiu. Jums lengva dirbti su emocijomis ir kitų žmonių jausmais, ir darote tai su didele vaizduote. Jūsų jaučiate idealiai gyvenimo iškylimus, kuomet tik yra įsivėlę ir kiti žmonės. Užsigimę atmosferų oranžuotojai, jūs mėgaujatės dirbdami su grupėmis žmonių. Kas liečia jūsų namus ir aplinką esate labai kūrybingi.

  Mėnulio ir Šiaurinio Nodo trigonas:
  Šis derinys pasiūlo, kad emociškai jaučiatės harmoningi kas liečia jūsų likimą, kuris yra simbolizuojamas Šiaurinio nodo. Taip pat šiam likimui turite ir pasąmoningų giminingumo bruožų. Ir esate linkę jį priimti bei judėti jo link. Jūsų šeima, ypač jūsų motina yra linkusi paremti jus šiame reikale ir paskatinti visus jūsų veiksmus, kuriuos šioje kryptyje atliekate. Bet kokios gyvenimo pamokos, kurias turite dėl savo emocijų būklės išmokti, iškylančios virš jūsų pasąmonės, įtakojančios arba atskiriančios jus nuo šeimos saitų bus priimtos tinkamai ir išmoktos palyginti lengvai. Mėnulio trigonas Šiauriniam Nodui nurodo, kad jūsų likimas yra suderintas su jūsų emocine natūra. Jeigu išvystėte savo emocinį jautrumą, tapdami rūpestingi ir išauklėti asmenys, yra tikėtina, kad jūsų likimo apsireiškimas įtrauks šį auklėjamąjį nusistatymą. Tai gali atsitikti jūsų namuose ir šeimoje, arba treniruojant jūsų rūpestingą natūrą per organizaciją ar instituciją.
  Jeigu tiek Mėnulis arba Šiaurinis nodas Rahu, turi sunkų aspektą su kita planeta, šis trigonas nurodys būdus, kuriais galite sumažinti stresą, asocijuojamą su tuo sunkiu aspektu. Siekiant savo likimo, su įtampa gali padėti susitvarkyti Mėnulis. Emocinė arba šeimyninė parama, arba intuicija, gali dažniausiai padėti susitvarkyti su stresu, siejamu Rahu aspektais.
  Trancendentinis potencialas tarp mėnulio ir Rahu bus realizuojamas, kuomet pakilsite virš savo pasąmoningų sąlygų kėlimo ir imsite vykdyti aukštesnįjį likimą. Jūs daugiau nesijaučiate patogiai kasdieniškame pasaulyje ir tai, ką jis jums siūlo.  Jūsų siela rezonuoja gilesnės pasąmonės potraukį, šauksmą, kuris kviečia jus į dvasinius namus.  Tiesiog atsakykite į šį šauksmą, kuriame rasite harmoniją ir proto ramybę.  Kuomet rasite savo vidinį likimą ir seksite juo, jis ves jus natūraliai į jūsų pasąmonę, kuri yra jūsų likime, kad ištirtumėte ir paverstumėte tai sąmoningu keliu. Taip suvienijant vidinę dualybę, tampate gailestingi ir pilni rūpestingos meilės.  Darnoje, su amžinosios Motinos vibracijomis, į visus žmones imate skleisti Meilę.
  Nesaugumas pasireiškia, jeigu jūsų ego tampa pernelyg nesaugus, siekiant asmeninio likimo, taigi jūs skęstate patogiai į jūsų esamosios būklės vidutiniškumą. Esate totaliai ryžtingi, išbaigtai sąlygoti savo pasąmonės ir formavimosi patirties, per šeimyninę aplinką.  Esate priderinti prie savo asmeninės gyvenimo patirties mastų ir galite neturėti troškimo išdrįsti rizikuoti toliau.  Emociškai, galite būti centruoti į save,  tačiau netalpinti ir ignoruoti bet kokias gyvenimo suteikiamas pamokas skirtas mokyti jus. Tokiu atveju per gyvenimą būsite pasitenkinę ir laimingi, tačiau jūsų gyvenimas bus paprasčiausiai iššvaistytas.

  Mėnulio ir Plutono trigonas:
  Šis palankus aspektas tarp Mėnulio ir Plutono sustiprina jūsų valią susitvarkant gyvenime su emocinėmis problemomis. Šis aspektas numato jums talentus, kad pagerintumėte namų ir verslo reikalus, ir atsikratytumėte gyvenimo kliūčių. Jūs gebate atsisakyti senų emocinių įpročių. Žinote savo pajėgumus ir ribas. Jeigu nenorite tai niekaip negalite būti priversti daryti tai ko nenorite, arba atidėti ketinamus pasiekti tikslus. Jus labai gerbia dėl to koksai esate ir dėl jūsų gebėjimų pasitikinčiai ir užtikrintai išlaikyti svarbias temas, kuomet tai yra iš jūsų reikalaujama. Turite daugybę energijos, kuri yra tinkamai reguliuojama ir kontroliuojama

  Mėnulio ir Lilit trigonas:
  Mėnulio ir Lilit trigonas atneša gausybę žavesio ir charizmos asmenybei, kuri yra geba smarkiai įtikinėti. Tai yra aukščiausio kalibro raganystės, tačiau su visu tuo ateina galimybės kerėti ir manipuliuoti. 

  Mėnulio ir Merkurijaus sekstilis:

  Ši pozicija nurodo mąslumą ir jautrų charakterį. Jūsų gebėjimas priimti ir įsisavinti informaciją yra tiesiog pritrenkiantis. Jūsų emocijos gerai dera su intelektu, ir jums svarbu būti aplinkiniams naudingu, dalinantis savo turima informacija. Gebate perteikti savo mintis paprastai ir glaustai. Intelektualiai smalsus ir gerai apsiskaitęs, esate geras pokalbininkas. Turėdami pozityvią ir laimingą charakteristiką, esate tokie jautrūs, kad net galite jausti, kuomet aplinkiniai tampa nenuoširdūs arba nedori. Šis aspektas patobulina jūsų galimybes versle, kadangi dėmesingai žvelgiate į detales, ir esate linkę nešvaistyti laiko veltui.

  Mėnulio ir Veneros sekstilis:
  Šis aspektas nurodo poreikį ir išsidėstymą laimingiems asmeniniams santykiams patirti. Čia matyti dalinimosi ir bendravimo partnerystėje jausmas, kuris duoda gerus rezultatus. Jūs socialiai klestite, kadangi įprastai mąstote apie gerus dalykus, kuriuos galite apie žmones paminėti. Problemas esate pasiruošę išspręsti, tačiau jūsų optimistiškas nusiteikimas, atitraukia nuo gilaus susimąstymo, liečiančio juos. Jūs jaučiate, kad reikalai susiklostys palankiai ir dažniausiai taip ir nutinka. Retai kada  progresas būna trukdomas kitų žmonių nesupratingumu.
  *Užgimęs žavėtojas su įgimta meile ir supratimu kitiems žmonėms, ypač vaikams. Spalvų, muzikos ir visų menų pojūtis, tai kas gražu ir patogu. Visuomet laukiamas grupėse, esate mielų ir šviesių dalykų mokovas

  Mėnulio ir Marso sekstilis:
  Šis aspektas suteikia emocinės jėgos, kuri reikalinga daugeliui kovų nugalėti. Bet kokia ginčų įrodinėjimo tendencija yra kontroliuojama, o tai rodo kad nesate linkę turėti sunkumų su žmonėmis. Tai padaro jus energingais ir užkrečiančių gražių manierų. Jūs nekantraudami atsakote žmonėms ir šis entuziazmas juos skatina jums taip pat atsakyti. Būdami impulsyvios natūros privalote gerbti aplinkinių jausmus. Net jeigu prarandate temperamento savitvardą, jūs ne vienintelis kuris turi savyje pagiežos. Paprasčiausiai išspręskite skirtumus ir tęskite.
  *Užgimęs treneris ar mokytojas, esate namuose fiziniame ir "veiklos" gyvenimo planuose. Įkvėpimas ir varomoji jėga kitų žmonių gyvenimuose. Pakankamai gabus susitvarkyti su labai aktyviu ir stipriu emociniu gyvenimu. Stipri dvasia. Patrauklus. Tiesioginis, greičiausiai rėksnus.

  Mėnulio ir Jupiterio sekstilis:
  Šis derinys suteikia dosnumo ir emocinio simpatingumo aspektų. Esate užgrūdinę savo intelektualinius gabumus remdamiesi prijaučiančiųjų jausmais. Galite suklestėti daugybėje sričių, ir kuomet tai įvyksta, stengiatės neužmiršti tų, kurie jums padėjo. Dažnai ši pozicija nurodo į stiprias religines ar idealistines praktikas. Nuoširdumas, vientisumas ir tikras meilumas išreiškiamas žmonėms yra matomas Jupiterio ir  Mėnulio sekstilyje.
  * Kaip žuvis vandenyje jaučiatės suspindėję ar būdami grupėje, turite įgimtą socialinį žavesį, politišką ir labai laimingą. Natūralus pojūtis, kas yra teisinga arba išeina už ribų tam, kad dalykai būtų atlikti atneša didžiulį populiarumą, netgi garbę. Teisę, edukaciją. Gali pridėti tingumo.

  Mėnulio ir Saturno sekstilis:
  Mėnulio ir Saturno sekstilis nurodo laipsnį rezervuotumo ir atsargumo jūsų jausmuose ir artimuose santykiuose. Jūs turite noro diskutuoti dėl problemų kurios kyla, ir jūs nuoširdžiai stengiatės suprasti. Jūs esate kukliai ambicingi, tačiau niekuomet nelinkę aukoti vientisumo tam, kad išsiveržtumėte į priekį. Ryžtingumas gali būti stipresnis jei kitaip diagramoje nėra parodyta. Bendraujate lengvai, ir mokymasis jums ateina natūraliai. Jūs projektuojate  išmintį aiškiai ir su tikru autoritetu. Partnerio siekiate nuoširdaus ir su aiškiai įtvirtintais planais tikslams pasiekti. Į žmones reaguojate  vedini gerų protinių ir dvasinių resursų, ir šalią šių bruožų jie turi turėti stabilias emocijas. Savo laisvu laiku jūs skaitote arba studijuojate, atpažindami, kad augimas yra imanomas jeigu tik jūs tęsiate žinių plėtimą.
  *Nenuilstamas ir disciplinuotas darbininkas. Matyti tendencijos būti rimtam ir teikti pirmenybę būvimui vienumoje nei įeiti į socialinę sceną. Iš kitų žmonių galite paimti daugiausia, pasamdant juos jums dirbti. Išmintis, kuri ateina iš paprastų poreikių. Konservatyvūs. Atsargūs.

  Mėnulio ir Urano sekstilis:
  Šis aspektas nurodo greitus emocinius atsakus. Tai perkelia į aukštesnį lygmenį ryšius su žmonėmis. Turite labai progresyvų požiūrį, žvelgiate į ateitį mažai apgailestaudami dėl praeities. Jūsų vaizduotė sudėta tokiu unikaliu būdu, kad gebėtų išspręsti kasdienines problemas neįprastais būdais. Greitai puoselėjate naujas idėjas ir pasitaikiusiose galimybėse įgaunate pranašumą.

  Mėnulio ir Neptūno sekstilis:
  Šis aspektas nurodo į tokią ryškią vaizduotę, kad net galite turėti aiškiaregystės gabumų. Jūsų nuojauta, kuri dažnai būna tiksli, gali sulaikyti jus nuo nesąmoningų paskatų  siejamų su šiuo išsidėstymu. Jūsų smarkus emocinis jautrumas suformuoja kitiems įsijautimą. Matyti tendencija save idealizuoti ir kartais apsikvailinti, supainiojant realybę ir įsivaizduojamus dalykus.

  Mėnulio ir Plutono sekstilis:
  Tai jūsų natūroje sukuria emocingą supratingumą. Jūs esate gilaus emocingumo, tačiau kontroliuoti. Mėgaujatės asmeniniais kontaktais su kitais, tačiau nešvaistote laiko atsitiktiniams santykiams. Retkarčiais galite pasitraukti į save ir atstumti kitus. Esate puikūs vadybininkai, kadangi galite pašalinti gyvenimo neesminius dalykus. Turite įgimtų bruožų suprasti ir į kitus reaguoti.
  *Užsigimę psichologai, pagrinde yra gabūs suprasti ir suvaldyti minią bei publiką. Pasišventę vaikams ir ateities pokyčių idėjoms. Asmenines jėgas netinkamai pavartoja labai retai. Visuomet laikosi vizijos ir priežasties pojūčio. Smarkūs. Ilgai veikiami.

  Mėnulio ir Šiaurinio Nodo sekstilis:
  Šis aspektas nurodo, jog galbūt buvote vedami likimo tokais būdais, kurie yra nurodomi paties Mėnulio. Jūsų pasąmonė gali vesti jus prie tokių galimybių, arba jūs galite atrasti savo likimą dirbdami su savo emocijomis. Galbūt turite gebėjimą jausti, koksai yra jūsų likimas. Labai tikėtina, kad susidursite su aplinkybėmis pasiekti savo likimą, kuris ateina iš šeimos narių, ypač mamos, arba prasideda nuo jūsų auklėjimo aplinkos.
  Mėnulio siejamas funkcionavimas taip pat gali padėti pasimokyti raktinių gyvenimo pamokų, šios pamokos gali būti sąlygotos elgsenos rezultatas. Jos gali apimti tiek namų pareigas ar šeimos narius. Dažnai šios pamokos stengsis pataisyti jūsų natūrą ir iš jūsų pusės reikalaus aktyvaus dalyvavimo, kad įsisavintumėte ir išsklaidytumėte negerumus. Galimybės teisingai išmokti pamokas siejamos su jūsų pasąmoningu turiniu arba emocine veikla, bei su šeimos varomosios jėgos darbu. Bet kokiu atveju jei Mėnulis arba Šiaurinis Nodas turi sudėtingą aspektą su kokia planeta, sekstilis sumažina blogąjį efektą ir leidžia šiuo būdu stresui pasišalinti. Keliaujant prie likimo, nurodomo Šiauriniu Nodo būsto išsidėstymu, galime prieiti prie jūsų pagalbininkų (kuomet Šiaurinis nodas turi sunkų aspektą).
  Trancendentinis potencialas
  Šis potencialas yra realizuojamas, kuomet priimate tas galimybes tam, kad dirbti per savo emocijas ar pasąmonę, kad realizuotumėte savo likimą, kuris yra nurodomas Šiaurinio Nodo būstu. Šis aspektas nurodo intuityvią savo likimo nuovoką suvokiant save kaip dvasią. Tuomet galite pasinerti į savo pasąmonę, kad padėtumėte savo Ego įveikti patį save ir pagaliau susilieti su Visuotine Būtimi atsiduodant jai visiškai.
  Nesaugumas
  Per jūsų Ego nesaugumą jūs prarandate galimybes pateikiamas iš Mėnulio, kad suvoktumėte savo likimą ir išmoktumėte svarbias gyvenimo pamokas. Vietoj to, jūs priėmėte kiekvieną galimybę, kad savo likimo išvengtumėte, palaikydami "normalų", "įprastinį" gyvenimą. Jūsų pasinėrimas į šeimos, namų rūpesčius ar kitus asmeninius reikalus pavertė jus aklu savo tikrajam likimui. Esate pasąmoningai besilaikantys savikontrolės, kuri ateina per sąlygotus mechanizmus, o šie savo ruožtu suteikia jums galimybes, kad išvengtumėte savo tikrojo likimo arba padarytumėte jį trivialų.

  Mėnulio ir Pietinis Nodo sekstilis:
  Jūsų emocingasis, pasąmoningasis funkcionavimas suteikia jums galimybes sekti savo polinkius ir išvystyti savi įgimtus privalumus, savybes. Tai labai naudingas aspektas, reiškiantis kad bus suteiktos galimybės talentams būti išvystytiems vien pasitikint intuicija. Galimybės tiesiog glemžte pasiglemžiamos, kuomet tik esate derančios joms nuotaikos. Auklėjimas šeimoje taip pat galėjo suteikti galimybes talentams išsivystyti, kuriuos nurodo Pietinis Nodas. Jūsų mama galėjo padėti jums surasti jūsų stiprybes ir išvystyti potencialą tiek materialiai, tiek emociškai. Taip pat galėjote rasti galimybių savo įgimtiems gabumams vystyti namų aplinkoje arba dėka savo jautrios, rūpestingos ir auklėjamosios natūros.
  Mėnulio ir Pietinio Nodo sekstilis taip pat nurodo, kad jaučiatės patogiai eidami tuo keliu, kurį iš anksto nusistatote. Gyvenimas bus linkęs suteikti jums daugybę galimybių, kad tęstumėte pradėtą kelią, ir negalvotumėte apie krypties pakeitimą. Taip pat tai gali būti atvejis, kuomet naujos galimybės ims kilti, kadangi sekate savo polinkiams įkandin. Šios natūraliai kylančios galimybės dažnai gali įtraukti jūsų šeimą, namus, asmeninį ir emocinį gyvenimus. Jūsų pasąmoningas protas, sąlygoti elgsenos šablonai, bei pagrindiniai emociniai veiksniai yra linkę paremti pasitaikiusias priimamas galimybes, tam kad išvystytumėte bruožus, kurie yra simbolizuojami Pietinio Nodo.
  Jeigu Mėnulis ar Pietinis Nodas turi sunkių aspektų su planetomis, šis sekstilis nurodo, kad turite galimybę stresą sumažinti. Vystydami stiprybes ir talentus arba siekdami nusistatytos krypties, kuri yra pažymima pietinio nodo būsto išsidėstymu, gali padėti jums, kuomet Mėnulis turi sudėtingą aspektą su planeta. Tvarkydamiesi su stresu eidami pasirinkta kryptimi arba susidurdami su talentų realizavimo sunkumais, emocinį stabilumą randate per šeimą, kuomet koksnors sunkus aspektas matyti ryšium su Pietų Nodu.
  Trancendentinis potencialas
  Tai yra realizuojama, kuomet atrandate dvasinius turtus esančius savyje, vien intuityviai tyrinėdami savo pasąmonę. Natūraliai esate atviri dvasinės raidos galimybėms ir paslėptų lobių radimui. Gerai kontroliuodami emocijas, tapdami daugiau užjaučiantys ir rūpestšingi ir reaguodami į pasąmonės palaikymą, gali padėti vystant vidinius talentus ir rasti reikalingus pasąmonės tyrinėjimams dvasinius resursus, kad galėtumėte paversti savo sąmonę super sąmoninga. 
  Nesaugumas
  Jeigu jaučiatės pernelyg nesaugiai, kad galėtumėte pilnai išvystyti savo potencialą, arba jegu jūsų nesaugus ego baiminasi koks šis potencialas galėtų būti, Sekstilis tarp Mėnulio ir Pietinio Nodo nurodo, kad gyvenimas suteiks jums daugybę galimybių pernelyg patogiai kartu keliauti į vidutiniškumą. Rutina, sąlygota elgsena, jūsų šeimyniški ir emociniai polinkiai gali suteikti priežastis likti ten kur ir esate. Iš tikrųjų galite jaustis pakankamai talentais ir resursais palaiminti. Net gi iš išorinio požiūrio taško visa tai gali gerai matytis. Kaip bebūtų, jūsų pilnas potencialas guli jumyse neveiksnus.

  Mėnulio ir Veneros kvadratūra:
  Šis junginys nurodo jūsų susirūpinimą, dėl artimų emocinių ryšių formavimo, dėl to, kokią atsakomybės naštą jie neša. Kartais jūsų auklėjimas ar patirtis apsunkina jūsų jausmų pripažinimą. Tai nebūtinai paverčia jus siekiantį atmetinėti bičiulystes, tačiau jūs formuojate tokius ryšius kurie tampa nepageidaujami ar dėl kažkokių priežasčių ne veiksmingi. Jums labiau gali patikti būti nepriklausomu kurį laiką, kol išmoksite suprasti žmones ir įgysite tikslų jų motyvų supratimo pojūtį. Sentimentalumo ir emocionalumo aukšti laipsniai turi būti suvokti ir išspręsti, prieš surišant save įsipareigojimais.

  Mėnulio ir Marso kvadratūra:
  Tai pasako, kad turite emociškai įnoringą bei kintamą natūrą. Šis aspektas nurodo į greito nusiminimo tendencijas. Į dalykus galite reaguoti pernelyg asmeniškai ir dažnai prarasdami savitvardą. Šis aspektas pastato žmogiškuosius santykius į žymiai sunkesnę padėtį, vien dėl jūsų reiklumo ar smarkaus jautrumo. Turite išmokti nutiesti savo kelią į pasaulį be jokių trukdžių, ir tai tampa labai sunki užduotis. Su amžiumi greičiausiai išmoksite mažiau reikalauti iš kitų ir susilaikysite ne taip greitai ar lengvai įsižeisdami. Teisingai veikiant, jūsų energija tampa beribė ir galite išjudinti kalnus. Dažnai šis aspektas rezultate duoda daugybę emocinių krizių, kurios gali privesti iki prastos sveikatos, jeigu nebus teisingai elgiamasi. Harmonija santykiuose turi tapti sąmoningu tikslu.
  *Galite pastebėti save esant pernelyg šiurkščiu ar valdingu, kuomet tvarkotės su kitais, ypač grupinėse situacijose. Socialinė struktūra aplink jus yra tai, per ką veržiatės asmeniniuose siekiuose pernelyg dažnai tam, kad atliktumėte darbus. Tai gali įtakoti aiškų paramos trūkumą ar pagalbą iš kitų. Kadangi esate linkę ignoruoti kitų žmonių jausmus ir nuotaikas, dažnai esate paliekami veikti vieni. Šis kooperacijos trūkumas sukuria sunkumų ištiesų pasistūmėti į priekį.

  Mėnulio ir Jupiterio kvadrūra:
  Šis aspektas nurodo į emocinio pertekliaus būvį. Jis gali versti jus atlikti skubotus sprendimus, dėl kurių vėliau gailėtumėtės. Dažnai jums trūksta interesų apie tai, ką kiti galvoja, kuomet atliekate spragstančius nuosprendžius ir neatsakingus sprendimus remiantis vien keliais faktais. Esate nuolaidžiaujantys savo silpnybėms ir dažnai pernelyg nuolaidžiaujantis kitų silpnybėms taip pat. Galite būti klaidingai dosnūs, periodiškai imant trūkti pinigų. Jūsų nerūpestingas elgesys padaro jus populiariu, tačiau ne visuomet stabiliu. Nuotaika siūbuoja svyruodama tarp entuziazmo ir neproduktyvios apatijos periodų. Tai yra sudėtingas aspektas, kuris reikalauja pastovaus susilaikymo ir pastangų, tam kad įgyti balanso ir nuosaikumo. Šis išsidėstymas turi slopinamąjį efektą bet kokioms ambicijoms išreikštoms kažkur kitur diagramoje, ir turi būti įveiktas prieš tai, kol sulauksite sėkmės.

  Mėnulio ir Saturno kvadratūra:
  Kvadratūra susiformavusi tarp šių dviejų planetų nurodo rimtą natūros pusę. Matyti stiprus potraukis veržtis pirmyn. Tačiau jūsų elgesys kartais gali pasidaryti sunkus ir galite tapti nepastovios nuotaikos ir depresuoti. Jaunystėje būdami temperamenteingi galite prisidaryti daugybę problemų. Kaltės kompleksas pasitraukia bręstant. Matyti daugybė negatyvizmo ir nesaugumo siejamo su šiuo aspektu, tačiau išlieka galimybė mokytis iš klaidų. Save suprantate gerai ir dirbate sunkiau nei dauguma žmonių tam, kad įrodytumėte save. Su šiuo aspektu diagramoje turite išmokti susitvarkyti su savo baimingumu, depresija ir nepasitenkinimu. Esate ryžtingi ir matomai aistringi emocinguose reikaluose, galite būti pakankamai šalti, kuomet tai atitinka jūsų tikslus. Nedidelis kiekis asmeninės natūros yra leidžiamas susidurti su pagrindine ketinimų srove.
  *Turite rimtų sunkumų kontroliuojant savo emocijas ir tai dažnai atsiliepia įsiliepsnojimais su kitais, ypač su šeima ir tais kurie jums yra artimi. Tai gali kainuoti jums taip reikalingą paramą ir intimumą. Jūsų tendencija tapti šiurkščiam, tiek su savimi tiek su žmonėmis aplink, gali reikšti, kad praleidžiate daug laiko vienumoje. Turite tendenciją sugadinti savo paties lizdą. Daugybė jūsų atsakomybių ir pareigų, gali atitraukti jus nuo tų, kurie gali jums pasiūlyti taip reikalingą paramą.

  Mėnulio ir Urano kvadratūra:
  Ši jungtis žada išmoningą, sąmojingą vaizduotę. Tai taipogi gamina emocinį užsispyrimą, ir staigius, nepaaiškinamus pasikeitimus nuotaikoje. Jums greitai ir paprastai tampa nuobodu, dėl ko persimetate iš vienos veiklos prie ko nors kito labiau jaudinančio. Dažni nusiminimai ir situacijų aplinkybių pokyčiai, gali būti jūsų gyvenimo tvarka. Jūsų ūmus temperamentas gali bet kada pakilti, netgi link jums artimiausiųjų. Šis atvejis nurodo daugybę emocinės įtampos.Jums bręstant, šis aspektas gali pažymėti jus, kaip pažangų mąstytoją, tačiau yra tikėtina, jog prieš save patį asmeniškai išliksite teisėju. Jums reikia išmokti takto, kad patogiau prisitaikytumėte visuomenėje. Jūsų nenuolaidus dorumas ir skausmingai teisinga kritika gali kartais gyvenimą paversti sudėtingu.

  Mėnulio ir Neptūno kvadratūra:
  Ši pozicija pasiūlo mintį, kad jūs patiriate sunkumų atskirdami faktus nuo išgalvotos tikrovės. Galite turėti artistinių talentų, bet realybė ir vaizduotė dažnai pasidaro neaiškios. Jūs stengiatės pritaikyti realybę, kad atitiktų jūsų emocinį požiūrį į situaciją. Kuomet tai yra neįmanoma, dažniausiai yra stengiamasi pabėgti nuo konfrontacijos ar jos išvengti. Jūs jaučiatės esami persekiojami savo įsipareigojimų tiek darbe ar namuose. Galite bandyti išvengti jų arba juos atmesti. Rodomas poreikis intelektualiai išanalizuoti situacijas, nei kad remtis emocijomis, ir tik tuomet atlikti sąžiningus ir tvirtus sprendimus. Matomas naivus jūsų asmenybės žavesys. Tačiau jūsų nepraktiškas priėjimas prie problemų, gali trukdyti progresui, iki kol imsite ant žemės žengti tvirčiau.

  Mėnulio ir Merkurijaus opozicija:
  Ši opozicija nurodo, kad sunku subalansuoti emocijas ir priežastis. Reikalai dažnai yra padengiami susirūpinimu nereikšmingais dalykais, ir emocinis atsakas dažnai laimi prieš protą. Ir atvirkščiai, šalta logika kartais nugali individui reikalingą rūpestį. Bet kuriuo atveju jums tampa sunku apjunkti jausmus ir mąstymą. Sunku nuspėti kokios išvados imsitės bet kurioje temoje. Retkarčiais tampate nervingi ir emocionaliai nerimastingi. Kuomet šis aspektas yra aktyviame tranzite, galite būti lengvai sudirginti ir ginčytis dėl menkiausios provokacijos. Tai nebūtinai yra jūsų normalus atsiliepimo rėžimas.

  Mėnulio ir Veneros opozicija:
  Ši opozicija parodo konfliktinį laipsnį santykiuose, nesvarbu kaip sunkiai besistengtumėte prašydami. O jūs iš tiesų prašote iš visų jėgų. Kitų giriami galite būti dosnūs, tačiau kažkaip jūsų nuoširdumas tampa neaiškios kilmės. Galite tapti emocionaliai pernelyg jautrūs, ir dėti ypatingas pastangas, kad išvengtumėte nepritarimo neapykantos patiriamos savo pritarimo poreikiui. Kuomet tikitės iš artimųjų pernelyg daug, dažnai tampate nusivylę. Kaip emocinio pasitenkinimo pakaitalą, naudojate nuolaidžiavimą savo silpnybėms. Komfortui ir prabangai išreiškiate silpnybę. Jūsų piniginės sąlygos gali sukelti problemų, jei nebus atidžiai kontroliuojamos. Seksualinis perteklius gali sukurti jausmą jog esate nemylimi.
  *Jums kyla sunkumų priimant arba jaučiantis patogiai su savo emocijomis, ypač tarp kitų žmonių. Jūsų tam tikra vertybių sistema ir įvertinimas gali iššaukti konfrontavimą su kitais. Jums nesvarbu, kaip jie gali jaustis, ir jie ne labai gali būti paslaugūs dėl tokių jūsų vertybių. Jūs nesate pažymimi dėl didelio diskriminacinio pojūčio, kuomet tai liečia aplinką, įskaitant tą, kurioje gyvenate. Psichologija, muitinės, ir bendrosios tradicinės vertybės jums rūpi nelabai.

  Mėnulio ir Jupiterio opozicija:
  Šis derinys rodo tavo tikrosios vertės supratimo trūkumą. Galite būti smarkiai išsivystę, turintys daugybę individualių kūrybinių gabumų. Jaučiate poreikį būti aplink tokių žmonių, kuriuos smarkiai gerbiate, kad jie jus užtikrintai paremtų ir dėl jūsų talentų patartų. Dažnai pasitikite nevertais to žmonėmis, ir šiems tipams galite būti per geri. Pinigus traukiate lengvai, tačiau elgdamiesi sui išlaidomis kartais pasižymite ne iš gerosios pusės. Jūs geri ir dosnūs, tačiau išlieka tendencija pasielgti reikalui esant blogai.
  *Jums gali būti sunku sulaukti pagalbos iš kitų žmonių, kas liečia karjeros ir profesinius klausimus. Jūs esate linkę irtis prieš srovę ar minios tendencijas, imdamiesi mažiau pramintų takų. Jūs retai sekate iš paskos tiems dalykams, kurie yra populiarūs, visuomet tikintis eiti paskui save kad ir vienumoje. Jūsų namai ir aplinka gali kentėti dėl to, kaip atliekate savo karjeros pasirinkimus. Jūs laikotės savų priežasčių ir stengiatės nusipurtyti sentimentalių klausimų kylančių tiek iš savęs ar iš kitų.

  Mėnulio ir Urano opozicija:
  Šis aspektas nurodo gyvenime vykstančius emocinius konfliktus. Mėnulis pažymi emocijas ir Uranas suteikia nestabilias situacijas. Taigi, galite būti pašaukti tvarkytis su nenuspėjamomis emocijomis, kurios gali pasireikšti kaip įtampa. Iš jūsų pusės gali prireikti sąmoningų pastangų tam, kad namų reikaluose palaikytumėte atsakingą vaidmenį. Išlieka tikimybė, kad jūs patrauksite tokio partnerio dėmesį, kuris turės tvirtus, stiprius bruožus. Šis individas greičiausiai dominuos ar užvaldys jus. Vyrai turintys šį aspektą sunkumų sulaukia kur kas daugiau, kadangi jis sukuria problemas su moterimis, taip pat ir mama. Bet kurios lytis šio aspekto žmogus pastoviai reikalaus sprendimo teisės už kitus, taip sukurdamas  tarp protinių  ir emocinių gabumų gerą streso dozę.
  *Sinastrijoje Vieno iš partnerių nenuspėjama elgsena suteikia kitam nesaugumo jausmą, kadangi nesutinka su tuo, į ką santykiai turėtų būti panašūs. Urano planetos savininko idėjos liečiančios laisvę ir nesuvaržytą požiūrį į santykius, konfliktuoja su kito asmens požiūriu į tai, kokie turi būti santykiai. Jūs abu vienas kitam jaučiate trauką ir galite turėti naudos imdamiesi subalansuoto priėjimo vienas prie kito, kuris pasitarnautų jūsų bendriems poreikiams, iš pačių geriausių ketinimų, kuriuos tik galite pasiūlyti.

  Mėnulio ir Neptūno opozicija:
  Ši opozicija parodo talentingumą ir kūrybingumą. Tačiau emocijos valdo daugelį jūsų veiksmų. Jaučiate sunkumų atskirdami tiesą nuo vaizduotės ir galite susikurti iliuzijas apie save ir kitus. Tikslai migloti ir stokojate gabumų planuoti gyvenimą tvarkingu būdu. Galite patirti periodų, kuomet ima trūkti pasitikėjimo savimi. Tuo metu galite tapti išsiblaškę ar vengti tikrovės. Kartais žmonės užvaldo jus, kadangi emociškai stipriai įsitraukiate į jų problemas.


  Don't have an account yet? Register Now!

  Sign in to your account